Sökning: "Strindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Strindberg.

 1. 1. Ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den perioperativa vården utifrån ett livsvärldsperspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Adam Björn Delfalk; Robert Strindberg; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; Experiences; Perioperative Care; Life World Perspectives; Patient-Centered Care; Ungdomar; Upplevelser; Perioperativ vård; Livsvärldsperspektiv; Patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den perioperativa vården syftar till en individuellt anpassad vård som tillgodoser patientens unika behov. Kvalitativ forskning om ungdomars upplevelser av detta är begränsad.  Syfte: Syftet var att undersöka ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den perioperativa vården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans och distriktssköterskans inställningar till patienter med fetma inom primärvården : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofie Strindberg; Marie Tibbling; [2018]
  Nyckelord :fetma; inställningar; primärvården; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Förekomsten av fetma har ökat de senaste decennierna. Inom primärvården vårdas patienter med fetma, följdsjukdomarna är många och kostar samhället mycket pengar. Gävleborg har en högre andel personer med fetma än genomsnittet i riket. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av KVINNA och MAN i August Strindbergs verk : En korpusstudie av sammansatta substantiv och kollokationer med ett diakront perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Fatima Guseinova; [2018]
  Nyckelord :semantic prosody; semantic preference; compounds; collocations; emotional weight; lexicalization; semantisk prosodi; semantisk preferens; sammansatta ord; kollokationer; emotionell laddning; lexikalisering;

  Sammanfattning : Diskursprosodi och semantisk preferens är inneboende aspekter i språk, då inget ord existerar som en isolerad enhet så snart det är en del av en text. Syftet med denna studie var att kvantitativt undersöka August Strindbergs bruk av orden ’kvinna’ och ’man’. LÄS MER

 4. 4. Hon är ju ingen Strindberg direkt : En receptionsstudie av fem romaner med bekännelsekaraktär ur genussynpunkt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sanna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån en jämförelse av fem verk av fyra författare - Karl Ove Knausgård, Lars Norén, Maja Lundgren och Carina Rydberg se huruvida mottagandet skiljer sig åt ur genussynpunkt mellan dessa författares verk som är av liknande karaktär. Detta utförs med hjälp av Yvonne Hirdmans genusteorier och delvis av Ebba Witt-Brattströms teorier om könsanalog läsning. LÄS MER

 5. 5. "Allt går igen" : Upprepningens effekter i August Strindbergs drömspel, Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :Strindberg; dream play; dream play technique; Swedish drama; To Damascus I; A Dream Play; The Ghost Sonata; repetition; dream atmosphere; Strindberg; drömspel; drömspelsteknik; svensk dramatik; Till Damaskus I; Ett Drömspel; Spöksonaten; upprepning; drömstämning;

  Sammanfattning : August Strindbergs dramer Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten har många likheter och brukar ofta refereras till som ”drömspel” på grund av deras drömlika stämning. Vad skapar denna stämning? Den här uppsatsen undersöker hur olika typer av upprepning utgör grepp med vilka Strindberg bygger sin speciella värld, som står mitt emellan drömmen och verkligheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Strindberg.

Din email-adress: