Sökning: "Stroke Afasi sjuksköterska kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Stroke Afasi sjuksköterska kommunikation.

 1. 1. Sjuksköterskan och patienter med strokeinduceradafasi – En litteraturöversikt om kommunikation ochpersoncentrering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ylva Dahné; Emma Thorin; [2017]
  Nyckelord :Aphasia; Communication; Nurse; Person-centred care; Stroke; Afasi; Kommunikation; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkter och hjärnblödningar. Stroke ger ofta livslånga men, såsom afasi. Afasi innebär en reducerad förmåga att förstå talat/skrivet språk och/eller en reducerad förmåga att uttrycka sig adekvat. LÄS MER

 2. 2. Följden av en bristande kommunikation : En litteraturstudie om personers upplevelse av att leva med afasi till följd utav stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Fanny Ljung; Anna Åkesson; [2017]
  Nyckelord :Aphasia; experience; life; stroke; Afasi; upplevelse; liv; stroke;

  Sammanfattning : Stroke är en vanlig orsak till att människor drabbas av afasi. Att drabbas av afasi innebär en stor påverkan på det psykiska måendet och det är vanligt att personer med afasi isoleras från omvärlden. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av kommunikation vid afasi – Sjuksköterskors och strokedrabbade patienters perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hildur Samuelsson; Felicia Ingman; [2016-06-03]
  Nyckelord :Kommunikation; stroke; afasi; upplevelse; sjuksköterska; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Stroke kan resultera isvåra komplikationer för drabbade patienter. En av de vanligaste komplikationerna är afasi.Det är en språkstörning som påverkar förståelsen och användandet av språket. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenhet av icke-verbal kommunikation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Pierrette Ble Hammar; [2016]
  Nyckelord :Non-verbal communication; Nurse-patient relationship; Communication–silence; Aphasia; Body language; Touch; Icke-verbal kommunikation; Sjuksköterska-patientrelation; Kommunikation-tystnad; Afasi; Beröring; Kroppsspråk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Icke –verbal kommunikation är en gemensam benämning för ordlöst informationsutbyte mellan två eller flera personer. I stället för att samtala med ord användskroppsspråk i form av gester, ansiktsuttryck, ögonkontakt, beröring, tonfall och att i tystnad lyssna. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av kommunikativa interaktioner med patienter som har afasi : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Josselyn Aroca Rojas; Louise Berglund; [2015]
  Nyckelord :Afasi; Intervjustudie; Kommunikativa interaktioner; Kvalitativ; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Afasi ger patienter nedsatt funktion att tala eller förstå talat eller skrivet ord. Det krävs att sjuksköterskor har färdigheter om kommunikativa interaktioner eftersom patienter med kommunikationssvårigheter är beroende av sjuksköterskors kompetens som kommunikationspartner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Stroke Afasi sjuksköterska kommunikation.

Din email-adress: