Sökning: "Subjekt"

Visar resultat 1 - 5 av 435 uppsatser innehållade ordet Subjekt.

 1. 1. Evidensrörelsen – mellan lärares autonomi och legitimitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Viktor Bäckström; [2018-02-05]
  Nyckelord :evidensrörelsen; evidens; policyanalys; legitimitet; autonomi.;

  Sammanfattning : Standardkritiken mot skolan idag gör gällande att 1) utbildningsvetenskapens skevakunskapsproduktion leder till att skolan inte kunnat matcha utvecklingen på andrasamhällsområden, och 2) skolans avsaknad av en enhetlig implementeringspolicy leder tilllärares godtycklighet. Den minsta gemensamma nämnaren när lösningar presenteras stavasevidens . LÄS MER

 2. 2. VALFEMINISMENS TID ÄR NU En studie om feminismwashing i ett nyliberalt samhälle kopplat till boken Why I Am Not a Feminist: A Feminist Manifesto

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Fanny Sävenek; [2018-01-31]
  Nyckelord :feminism; feminismwashing; pinkwashing; Why I Am Not a Feminist; Jessa Crispin; intersektionalitet; valfeminism; nyliberalism; nyliberal feminism; feministiskt subjekt; självuppfyllelse;

  Sammanfattning : This essay examines the book Why I Am Not a Feminist: A Feminist Manifesto, written by Jessa Crispin. My aim is to analyze Crispin’s statement that there is a feminism which focus on personal gain and self-empowerment rather than destruction of the patriarchy. I want to see from where this feminism emerged and where it operates today. LÄS MER

 3. 3. VEM ÄR GÖTEBORGAREN I VÅRT GÖTEBORG En diskursanalys av Vi och dem i en kommuntidning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Clara Tortosa; [2018-01-16]
  Nyckelord :representation; vårt göteborg; vi och dem; den andre; diskursanalys; framing; narratologi; aktantroller; stuart hall; algirdas j. greimas;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att undersöka vilka roller och vilka diskurser om Vi och dem som uttrycks i Göteborgs stads kommuntidning, Vårt Göteborg, underperioden 1/9 2016 - 7/6 2017. Diskursanalys. Jag fann att representationen av den Andre i Vårt Göteborg fokuserade mycket på ’positiva insatser’. LÄS MER

 4. 4. Patriarchal Princesses and Wicked Witches : A Feminist Reading of the Depiction of Women in Arthur Miller’s The Crucible

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Marlene Lindberg; [2018]
  Nyckelord :feminist criticism; gender; Arthur Miller; binary oppositions; dichotomies; patriarchy; feminism; witch trials; feministisk teori; kön; Arthur Miller; binära motsatser; dikotomier; patriarkat; feminism; häxprocesser;

  Sammanfattning : Based on the Salem witch trials of 1692-1693, Arthur Miller’s play The Crucible treats a historical event that could be considered overflowing with patriarchal oppression. Despite the author’s clear disapproval of the historical cruelty, the play continuously reveals patriarchal structures and shows misogynist tendencies in its depiction of women. LÄS MER

 5. 5. Likabehandlig för alla : - en studie om vuxnas konstruktion av likabehandling i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emmelie Doverstål; Carole Assine; [2018]
  Nyckelord :Förskola; interaktioner; kränkande behandling; likabehandling; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling i en förskolas hall och hur detta tar sig uttryck i de vuxnas interaktion med barnen. De två forskningsfrågor som ställdes var: Hur konstrueras likabehandlingsplanen av de vuxna i förskolans praktik? Vilka möjligheter och hinder framträder i mötet mellan vuxna och barn i förskolans hall? Den kvalitativa studien är genomförd utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att se hur vuxna i förskolan socialt konstruerar och skapar mening i interaktioner med barnen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Subjekt.

Din email-adress: