Sökning: "Suburban Swedish"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Suburban Swedish.

 1. 1. Integrering av elbilsladdare och solceller i distributionsnätet : Påverkan och lösningar med smarta elnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Jesper Engdahl; [2018]
  Nyckelord :electric vehicle; ev; photovoltaic power; pv power; distribution grid;

  Sammanfattning : This study aims to examine and quantify the impact from increasing penetration of electric car chargers and solar cells in Mälarenergi's distribution grids. Four different types of low voltage grids are examined: a small rural grid, an older suburban grid, a modern suburban grid and a modern urban grid with multi-dwelling houses. LÄS MER

 2. 2. Assessing the value of travel time reductions in (sub)urban freight transportation

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Jordi Juanmarti Arimany; Nuria Conesa; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Growing urbanization in the last years have caused concentration of people and economical activities in urban areas all around developed countries, causing high levels of traffic congestion in roads. Freight transportation is one of the most affected sectors by the congestion, as it generates uncertainty in time travels. LÄS MER

 3. 3. Restructuring Suburbia : Introducing Social Space in a Spatially Disperse Neighbourhood

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Love Brostedt; [2017]
  Nyckelord :Architecture; urban morphology; density; densification; accessibility; legibility; spatial configuration; territorial boundaries; public-private interface; sprawl; suburbia; suburban housing estate; Miljonprogrammet; space for activities; spatial appropriation; social sustainability;

  Sammanfattning : Density is more about an experienced nearness to functions and activities than buildingsbeing physically close to each other. Density is interaction, and the intensity of itdepends on accessibility to the functions and activities of the built environment. LÄS MER

 4. 4. Den segregerade småstadens dilemma. En geokritisk analys av folkhemsskildringen i Torbjörn Flygts Underdog

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rebecka O'Nils; [2017]
  Nyckelord :Underdog; Torbjörn Flygt; folkhemmet; geokritik; litterär geografi; stadsplanering; miljonprogrammet; förorter; Malmö; Borgmästaregården; Ellen Key; Jane Jacobs; Magdalena Zmuda-Trzebiatowska;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to show how the novel Underdog by Torbjörn Flygt can be read as a critique of the Swedish folkhem. I use a geocritical perspective in my analysis to show that the novel criticizes the folkhem primarily through the portrayal of the characters Monika and Roger and their complex relation with the suburban area Borgmästaregården, in which the story takes place. LÄS MER

 5. 5. Kostnadsberäkning av rörläggning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Emil Widén; [2016]
  Nyckelord :Water and waste water technology; water and wastewater pipeline; pipeline; soil; VA-teknik; VA-ledning; rör; mark; jordschakt; bergschakt; á-pris; kostnadsprognos;

  Sammanfattning : Vatten- och avloppssystem har stor betydelse i moderna samhällen där dag-, spill- och dricksvatten måste hanteras. En del av vatten- och avloppssystemen är ledningar förlagda i marken vars syfte är att försörja bostäder och verksamheter med vatten samt att avleda dag- och spillvatten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Suburban Swedish.

Din email-adress: