Sökning: "Suburban Swedish"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Suburban Swedish.

 1. 1. Utomhusvistelsens nöjen, rättigheter och skyldigheter : Kunskap hos elever i årskurs 5 om allemansrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Rebecka Svahn; [2018]
  Nyckelord :Swedish right of public access; outdoor stay; nature; pupils; Allemansrätten; utomhusvistelse; natur; elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna enkätstudie är att undersöka vilka kunskaper om allemansrätten elever i mellanstadiet besitter. Studien undersöker även vilka faktorer som kan påverka kunskapen om allemansrätten och hur inställningen till naturen påverkar kunskapen. I studien har 206 elever på 7 skolor deltagit. LÄS MER

 2. 2. Ung i Orten : - En studie om identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett socialt utsatt område

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Joakim Billevik; [2018]
  Nyckelord :identity formation; socially disadvantaged area; youths; discourse.; identitetsskapande; social utsatt område; ungdomar; diskurs.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett så kallat ”särskilt utsatt område” samt att undersöka hur ungdomarna upplever att samhällets kollektiva representationer (kollektivt accepterade utsagor) av det område de växer upp i påverkar deras sociala identitet. Studien genomförs genom narrativa intervjuer med ungdomar som växer upp i stadsdelen Vivalla i Örebro. LÄS MER

 3. 3. Integrering av elbilsladdare och solceller i distributionsnätet : Påverkan och lösningar med smarta elnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Jesper Engdahl; [2018]
  Nyckelord :electric vehicle; ev; photovoltaic power; pv power; distribution grid;

  Sammanfattning : This study aims to examine and quantify the impact from increasing penetration of electric car chargers and solar cells in Mälarenergi's distribution grids. Four different types of low voltage grids are examined: a small rural grid, an older suburban grid, a modern suburban grid and a modern urban grid with multi-dwelling houses. LÄS MER

 4. 4. Assessing the value of travel time reductions in (sub)urban freight transportation

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Jordi Juanmarti Arimany; Nuria Conesa; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Growing urbanization in the last years have caused concentration of people and economical activities in urban areas all around developed countries, causing high levels of traffic congestion in roads. Freight transportation is one of the most affected sectors by the congestion, as it generates uncertainty in time travels. LÄS MER

 5. 5. Restructuring Suburbia : Introducing Social Space in a Spatially Disperse Neighbourhood

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Love Brostedt; [2017]
  Nyckelord :Architecture; urban morphology; density; densification; accessibility; legibility; spatial configuration; territorial boundaries; public-private interface; sprawl; suburbia; suburban housing estate; Miljonprogrammet; space for activities; spatial appropriation; social sustainability;

  Sammanfattning : Density is more about an experienced nearness to functions and activities than buildingsbeing physically close to each other. Density is interaction, and the intensity of itdepends on accessibility to the functions and activities of the built environment. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Suburban Swedish.

Din email-adress: