Sökning: "Suburban Swedish"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Suburban Swedish.

 1. 1. Restructuring Suburbia : Introducing Social Space in a Spatially Disperse Neighbourhood

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Love Brostedt; [2017]
  Nyckelord :Architecture; urban morphology; density; densification; accessibility; legibility; spatial configuration; territorial boundaries; public-private interface; sprawl; suburbia; suburban housing estate; Miljonprogrammet; space for activities; spatial appropriation; social sustainability;

  Sammanfattning : Density is more about an experienced nearness to functions and activities than buildingsbeing physically close to each other. Density is interaction, and the intensity of itdepends on accessibility to the functions and activities of the built environment. LÄS MER

 2. 2. Den segregerade småstadens dilemma. En geokritisk analys av folkhemsskildringen i Torbjörn Flygts Underdog

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rebecka O'Nils; [2017]
  Nyckelord :Underdog; Torbjörn Flygt; folkhemmet; geokritik; litterär geografi; stadsplanering; miljonprogrammet; förorter; Malmö; Borgmästaregården; Ellen Key; Jane Jacobs; Magdalena Zmuda-Trzebiatowska;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to show how the novel Underdog by Torbjörn Flygt can be read as a critique of the Swedish folkhem. I use a geocritical perspective in my analysis to show that the novel criticizes the folkhem primarily through the portrayal of the characters Monika and Roger and their complex relation with the suburban area Borgmästaregården, in which the story takes place. LÄS MER

 3. 3. Kostnadsberäkning av rörläggning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Emil Widén; [2016]
  Nyckelord :Water and waste water technology; water and wastewater pipeline; pipeline; soil; VA-teknik; VA-ledning; rör; mark; jordschakt; bergschakt; á-pris; kostnadsprognos;

  Sammanfattning : Vatten- och avloppssystem har stor betydelse i moderna samhällen där dag-, spill- och dricksvatten måste hanteras. En del av vatten- och avloppssystemen är ledningar förlagda i marken vars syfte är att försörja bostäder och verksamheter med vatten samt att avleda dag- och spillvatten. LÄS MER

 4. 4. Normskapande processer kring etnicitet i skolan : En studie av lärares upplevelser av hur etnicitetsnormer skapas, upprätthålls och utmanas i skolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ann-Madelene Johansson; Lena Frisell; [2016]
  Nyckelord :Swedishness norm; suburban norm; norm criticism; education; equality; values; ethnicity; relationships; Svenskhetsnorm; förortsnorm; normkritik; pedagogik; likabehandling; värdegrund; etnicitet; svenska; språk; relationer;

  Sammanfattning : Sex halvstrukturerade intervjuer med lärare från förortsskolor i Stockholmsområdet har genomförts med syftet att se hur lärarna uppfattar normskapande processer kring etnicitet. Materialet har analyserats med en fenomenologisk metod och resultatet är tolkat med hjälp av relevanta teorier och begrepp hämtade bland annat från den normkritiska forskningen. LÄS MER

 5. 5. Arbete och Bostad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Hugo Losman Nädele; [2016]
  Nyckelord :Housing; Bostad; Arbete; Arts and Architecture; Business and Economics; Philosophy and Religion; History and Archaeology;

  Sammanfattning : What is the relationship between structures of power and the spaces we inhabit? I will propose a description of how the relationship between work and housing has changed since the 19th century, and what relationships of power between worker and employer have been created as a result. I will use four case studies to highlight the changing city through the development of traditional capitalism into a neoliberal project. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Suburban Swedish.

Din email-adress: