Sökning: "Suburban Swedish"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Suburban Swedish.

 1. 1. Utomhusvistelsens nöjen, rättigheter och skyldigheter : Kunskap hos elever i årskurs 5 om allemansrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Rebecka Svahn; [2018]
  Nyckelord :Swedish right of public access; outdoor stay; nature; pupils; Allemansrätten; utomhusvistelse; natur; elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna enkätstudie är att undersöka vilka kunskaper om allemansrätten elever i mellanstadiet besitter. Studien undersöker även vilka faktorer som kan påverka kunskapen om allemansrätten och hur inställningen till naturen påverkar kunskapen. I studien har 206 elever på 7 skolor deltagit. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om störande beteenden på svenska folkbibliotek 1968-1999 : Exemplet Biblioteksbladet

  Master-uppsats,

  Författare :Albin Högrell; [2018]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Störande beteende; Diskursanalys; Biblioteksbladet; Användare; Bibliotekarier;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how disturbing behaviours in Swedish public libraries have been looked upon in the library journal Biblioteksbladet during the years 1968 and 1999. The empirical material consists of 37 articles published in Biblioteksbladet. LÄS MER

 3. 3. Ung i Orten : - En studie om identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett socialt utsatt område

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Joakim Billevik; [2018]
  Nyckelord :identity formation; socially disadvantaged area; youths; discourse.; identitetsskapande; social utsatt område; ungdomar; diskurs.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett så kallat ”särskilt utsatt område” samt att undersöka hur ungdomarna upplever att samhällets kollektiva representationer (kollektivt accepterade utsagor) av det område de växer upp i påverkar deras sociala identitet. Studien genomförs genom narrativa intervjuer med ungdomar som växer upp i stadsdelen Vivalla i Örebro. LÄS MER

 4. 4. Integrering av elbilsladdare och solceller i distributionsnätet : Påverkan och lösningar med smarta elnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Jesper Engdahl; [2018]
  Nyckelord :electric vehicle; ev; photovoltaic power; pv power; distribution grid;

  Sammanfattning : This study aims to examine and quantify the impact from increasing penetration of electric car chargers and solar cells in Mälarenergi's distribution grids. Four different types of low voltage grids are examined: a small rural grid, an older suburban grid, a modern suburban grid and a modern urban grid with multi-dwelling houses. LÄS MER

 5. 5. Free rides on public transport : Test traveller project as a soft policy measure for changing travel behaviour. Empirical findings from the Swedish context.

  Master-uppsats, KTH/Systemanalys och ekonomi

  Författare :Maurizio Freddo; [2018]
  Nyckelord :Test traveller; Travel behaviour; Mobility Management; Travel Demand Management; Car use reduction; Effective policy instruments;

  Sammanfattning : The present study examines a Mobility Management measure called “test traveller project”, which aims at increasing the public transport modal share by offering free public transport tickets to those who often use their car for their daily commuting and trips. The existing literature consists of a rather limited number of cases and their scope is usually limited because only some of the main elements that influence one’s travel behaviour are considered in each study. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Suburban Swedish.

Din email-adress: