Sökning: "Suecia"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet Suecia.

 1. 1. INFLUENCIA INTERLINGÜÍSTICA EN ADQUISICIÓN DE NUEVAS LENGUAS. Estudio realizado con estudiantes multilingües de un instituto sueco

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lili Garay Katona; [2017-08-02]
  Nyckelord :spanska; flerspråkighet; modersmål; målspråk; språkligt inflytande; inställning; gymnasiet; Sve-rige; multilingüismo; lengua primera; lengua meta; influencia interlingüística; actitud; instituto; Suecia;

  Sammanfattning : De flesta studier om andraspråksinlärning kretsar kring modersmålets (L1) påverkan när det gäller språkinlärning där man inte brukar ta hänsyn till personens hela språkbakgrund som kan vara rele-vant när man lär sig ett nytt språk. Syftet med denna studie är att utforska hur elevernas egna språk-bakgrund aktiveras när de stöter på ett helt nytt språk, i det här fallet spanskan. LÄS MER

 2. 2. Aprendo ahora para utilizarlo después : Autonomía del alumno en la enseñanza del español como lengua moderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Linus Rehnberg Fritz; [2017]
  Nyckelord :Student autonomy; l earner autonomy; spanish as a second language; step 3; Autonomía del alumno; autonomía del aprendiente; español como lengua extranjera; nivel 3;

  Sammanfattning : Aprendo ahora para utilizarlo despuésAutonomía del alumno en la enseñanza del español como lengua extranjeraLinus Rehnberg FritzSumarioLa adquisición de lenguas modernas ocurre cada vez más fuera del aula, pero a muchos alumnos todavía lesfaltala capacidad de valorar y utilizarla información disponible.Por una parte, el informe de Gymnasieutredningenpropone que la participación activa del alumno sea una parte obligatoria del currículo. LÄS MER

 3. 3. Control strategy of a pest slug, Arion lusitanicus, by using non-toxic Ferramol

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Patricia Galan De Castro; [2017]
  Nyckelord :Arion lusitanicus; Iberian slug; mollusk; biological control; life cycle; Ferramol; Pterostichus melanarius;

  Sammanfattning : Arion lusitanicus has become one of the major pests of Sweden, both in agriculture and gardening. Its high capacity to feed and reproduce makes this slug a difficult pest to control. Molluscicides have been used as control agents, but they have harmful effects on crops. LÄS MER

 4. 4. ”Det spelar ingen roll hur jag ser mig för ingen annan ser mig som svensk” : Om identitetsskapande hos blandade personer med latinamerikansk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Amanda Chavarría Persson; [2017]
  Nyckelord :mixed race; biracial; latinx; latina; Latin American; critical race studies; critical mixed race studies; race; latina feminist phenomenology; blandad; mellanförskap; svenskhet; latinamerikansk feministisk fenomenologi;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how identity takes shape within mixed race persons whom have Latin American background, in today’s Sweden, based on four individual in-depth interviews. The central characters in this paper were found through a convenience sample within my circle of acquaintances, due to the limited framework of this thesis. LÄS MER

 5. 5. Conocer un país a través de sus expresiones : Un estudio comparativo entre España y Suecia

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Åsa-Helena Bjärenäs; [2017]
  Nyckelord :Expresiones; metáforas; ordspråk; cultura; historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Suecia.

Din email-adress: