Sökning: "Suecia"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet Suecia.

 1. 1. Niños bilingües y sus actitudes hacia la enseñanza de lengua materna: Un estudio cualitativo de alumnos con lengua materna española en Suecia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Annica Heuermann; [2018-06-12]
  Nyckelord :spanska; Flerspråkighet; modersmål; attityder; språkundervisning; Sverige; Multilingüismo; lengua materna; actitudes; enseñanza de idiomas; Suecia;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där flerspråkighet blir alltmer attraktivt. Tidigare studier har visat vikten av modersmålsundervisningen för två- eller flerspråkiga elever. Syftet med föreliggande studie är att visa vilka attityder som finns till den spanska modersmålsundervisningen hos de elever som deltar. LÄS MER

 2. 2. El horario como factor marco en la enseñanza del español a nivel escolar en Suecia : Un estudio sobre la disposición del horario y su posible incidencia en el proceso de enseñanza.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Tove Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Frame factors; schedule; education; foreign languages; compulsory school.; Factores marco; horario; enseñanza; lenguas extranjeras; la secundaria obligatoria.;

  Sammanfattning : Resumen El presente estudio se centra en el horario como factor marco en la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) en la escuela secundaria obligatoria. El punto de partida es que hay diferentes condiciones en las instituciones escolares para la enseñanza de ELE. LÄS MER

 3. 3. La interacción oral y las TIC en el aula de ELE : Un estudio sobre las actitudes de los profesores hacia las herramientas digitales.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Ingrid Petrovich; [2018]
  Nyckelord :Muntlig kommunikation; spanska som främmande språk; E L2; ELE; IKT i klassrummet; muntlig interaktion; digitala resurser.; Comunicación oral; español como lengua extranjera; E L2; ELE; Las TIC en el aula; interacción oral; recursos digitales.;

  Sammanfattning : En este estudio se ha investigado cómo noventa profesores de ELE en Suecia utilizan las TIC en su enseñanza y sus actitudes hacia las mismas a través de una encuesta digital. Los resultados presentados indican que a pesar de que no todos los docentes han recibido capacitación sobre cómo usar las TIC en el ámbito de la educación, la gran mayoría de éstos utiliza múltiples plataformas digitales de manera frecuente en el aula de español. LÄS MER

 4. 4. La relación entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en estudiantes de ELE : Un estudio realizado a estudiantes de bachillerato en Suecia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Angella Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Este estudio tiene como objetivo investigar la relación entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en el aprendizaje de ELE. El método usado fue un cuestionario que se condujo a 71 estudiantes de bachillerato que estudian ELE. LÄS MER

 5. 5. INFLUENCIA INTERLINGÜÍSTICA EN ADQUISICIÓN DE NUEVAS LENGUAS. Estudio realizado con estudiantes multilingües de un instituto sueco

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lili Garay Katona; [2017-08-02]
  Nyckelord :spanska; flerspråkighet; modersmål; målspråk; språkligt inflytande; inställning; gymnasiet; Sve-rige; multilingüismo; lengua primera; lengua meta; influencia interlingüística; actitud; instituto; Suecia;

  Sammanfattning : De flesta studier om andraspråksinlärning kretsar kring modersmålets (L1) påverkan när det gäller språkinlärning där man inte brukar ta hänsyn till personens hela språkbakgrund som kan vara rele-vant när man lär sig ett nytt språk. Syftet med denna studie är att utforska hur elevernas egna språk-bakgrund aktiveras när de stöter på ett helt nytt språk, i det här fallet spanskan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Suecia.

Din email-adress: