Sökning: "Support for Research Career"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Support for Research Career.

 1. 1. ”Jag vill ju göra det här för min framtid, men samtidigt vill jag att det ska gå bra för organisationen” HRM-strategier för att utveckla deltidsanställda studenters organisationsengagemang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alexandra Hultberg; Charlotta Nornemark; [2018-01-18]
  Nyckelord :organizational commitment; students; part-time employment; HRM strategies;

  Sammanfattning : An increasingly globalized and competitive world, forces organizations to develop strategiesand methods to streamline operations with the ambition to generate higher profitability. In thisongoing process, the HR function is vital. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av karriäravslut: En kvalitativ studie på före detta professionella golfspelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lisa Anderson; [2018]
  Nyckelord :Barriers; Career Termination; Golf; Resources; Strategies; Barriärer; Golf; Karriäravslut; Resurser; Strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera före detta professionella golfspelares upplevelser av sitt karriäravslut. Följande frågeställningar ställdes: Följande frågeställningar ställdes: 1) Vilka barriärer upplever golfspelare i samband med karriäravslutet? (2) Vilka resurser upplever golfspelare i samband med karriäravslutet? (3) Vilka strategier identifierar golfspelare som användbara i samband med ett karriäravslut? Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fyra kvinnliga och en manlig före detta professionella golfspelare på internationell nivå. LÄS MER

 3. 3. Bangladeshi women breaking societal norms : A field study of women who are attending engineering and science educations at Bangladesh University of Engineering and Technology

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sofia Granlöf; Idah Orebrand; [2018]
  Nyckelord :Women in engineering and science; Bangladesh University of Engineering and Technology BUET ; gender equality; societal norms; barriers and obstacles.;

  Sammanfattning : Women and men are equal by law in Bangladesh, but the societal reality shows a different picture. By illuminating the obstacles women face when entering and choosing an engineering and science program and what enables women to overcome obstacles, this thesis aims to answer why there are fewer women than men at Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET). LÄS MER

 4. 4. Den könsmärkta karriärvägen - En kvalitativ studie om kvinnliga chefers upplevda karriärmöjligheter inom hälso- och sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amelia Hallberg; Valentina Nikolic; [2018]
  Nyckelord :Karriärväg; kön; möjligheter; hinder; kvinnliga chefer; leaky pipeline; maktförhållanden.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur kvinnliga chefer upplever sina karriärvägar inom hälso- och sjukvården i Region Skåne där syftet har varit att studera kvinnors hinder och möjligheter. En kvalitativ studie har tillämpats i form av semistrukturerade intervjuer, där fem kvinnliga chefer och två rekryteringskonsulter, varav en man och en kvinna, mellan åldrarna 25-60 år deltog. LÄS MER

 5. 5. Rätt till utbildning? : En kvalitativ undersökning om kvinnors rätt och möjlighet till utbildning i Indien efter självständigheten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Sköld; [2018]
  Nyckelord :Indien; kvinnor; utbildning; skola; historia;

  Sammanfattning : Eleven women participated in this study: Two generations of women, one group born in the 1950´s- and 60´s, and the other group born between 1975-1990. They belong to two different social castes, the Schedule caste and the Brahmin. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Support for Research Career.

Din email-adress: