Sökning: "Support for Research Career"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Support for Research Career.

 1. 1. ”Jag vill ju göra det här för min framtid, men samtidigt vill jag att det ska gå bra för organisationen” HRM-strategier för att utveckla deltidsanställda studenters organisationsengagemang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alexandra Hultberg; Charlotta Nornemark; [2018-01-18]
  Nyckelord :organizational commitment; students; part-time employment; HRM strategies;

  Sammanfattning : An increasingly globalized and competitive world, forces organizations to develop strategiesand methods to streamline operations with the ambition to generate higher profitability. In thisongoing process, the HR function is vital. LÄS MER

 2. 2. Kvinnans väg till toppen - En kvalitativ studie om kvinnor som lyckats nå ett högre chefskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanne Ringhov; Tea Svensson; [2018]
  Nyckelord :women’s career; female top managers; women’s underrepresentation; situated learning; doing gender; karriärutveckling; kvinnliga högre chefer; kvinnors underrepresentation; situerat lärande; att göra kön;

  Sammanfattning : Idag uppmärksammas kvinnors underrepresentation på högre chefspositioner i såväl media som undersökningar och rapporter. I dessa åskådliggörs det att det idag inte finns en logisk förklaring till varför kvinnor är underrepresenterade, vilket bland annat argumenteras utifrån att kvinnor i genomsnitt har en högre utbildningsnivå än män. LÄS MER

 3. 3. Gender inequalities in accounting and auditing businesses - A quantitative study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lacey Leathers Näsman; Malin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Glass Ceiling Theory; Discrimination; Sweden; Auditing business; Accounting business; Gender based salary; Women; Men;

  Sammanfattning : This quantitative study conducted by two students at Umeå University, studies if there are gender differences when it comes to salary and top positions in the accounting and auditing industry in Sweden. Previous studies have found that these differences, or gaps can relate to the glass ceiling theory. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av karriäravslut: En kvalitativ studie på före detta professionella golfspelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lisa Anderson; [2018]
  Nyckelord :Barriers; Career Termination; Golf; Resources; Strategies; Barriärer; Golf; Karriäravslut; Resurser; Strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera före detta professionella golfspelares upplevelser av sitt karriäravslut. Följande frågeställningar ställdes: Följande frågeställningar ställdes: 1) Vilka barriärer upplever golfspelare i samband med karriäravslutet? (2) Vilka resurser upplever golfspelare i samband med karriäravslutet? (3) Vilka strategier identifierar golfspelare som användbara i samband med ett karriäravslut? Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fyra kvinnliga och en manlig före detta professionella golfspelare på internationell nivå. LÄS MER

 5. 5. EGENANSTÄLLNING : För vem?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Eva Mirsch; [2018]
  Nyckelord :Self-employment; Umbrella companies; Planned Happenstance; Career counselling; Gig- economy; Self-employed; Egenanställning; Planned Happenstance; Karriärvägledning; Gig-ekonomi; Egenanställd;

  Sammanfattning : Egenanställning är en anställningsform som växer mycket snabbt. Under senare år har det börjat komma rapporter och debattartiklar om nya former för att organisera arbetslivet och möjliga konsekvenser av egenanställning när det gäller regelverk och anställningstrygghet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Support for Research Career.

Din email-adress: