Sökning: "Susanne Forsberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Susanne Forsberg.

 1. 1. Att vara två om hjärtinfarkten : en systematisk litteraturstudie om familjemedlemmars erfarenheter av att leva med en partner som överlevt en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Susanne Nyberg Rolf; Caroline Stjernberg; [2016]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; familjemedlem; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2013 inträffade drygt 29 800 akuta hjärtinfarkter i Sverige och fler överlever idag en hjärtinfarkt. Då ohälsa drabbar partnern påverkas även familjemedlemmen i parrelationen, vilket innebar att påverkas en del i systemet så påverkas de övriga delarna. LÄS MER

 2. 2. Barncancer – föräldrars erfarenheter av och önskningar från sjukvårdspersonalen. : En systematisk litteraturöversikt

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Frida Granat; Susanne Einarsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar 250 000 barn i cancer. Det gör att barncancer är den sjukdom som dödar flest antal barn. Sjuttiofem procent av barnen i industriländerna som drabbas av cancer överlever. Överlevnaden beror på rätt behandling. LÄS MER

 3. 3. Socially Desirable Fast Moving Consumer Goods - A Literature Review on How To Decrease the Gap Between Intention & Purchase Behavior Through Marketing

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Forsberg; Sara-Maria Löfvenberg; [2011]
  Nyckelord :Branding; Consumer Behavior; Consumer Value Creation; Decision-making; Differentiation; Eco; Ecological; Environmentally Conscious Behavior; Fast Moving Consumer Goods FMCG ; Green Consumer; Green Marketing; In-store marketing; Marketing; Organic; Purchase decision; Socially Desirable; Value Creation.;

  Sammanfattning : AbstractAuthors: Mikael Forsberg and Sara-Maria LöfvenbergTutor:Susanne ÅbergTitle: Socially Desirable Fast Moving Consumer Goods – A Literature Review on How To Decrease the Gap Between Intention & Purchase Behavior Through MarketingKeywordsBranding, Consumer Behavior, Consumer Value Creation, Decision-making, Differentiation, Eco, Ecological, Environmentally Conscious Behavior, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Green Consumer, Green Marketing, In-store marketing, Marketing, Organic, Purchase decision, Socially Desirable, Value Creation.Background and ProblemConsumers today are more environmentally conscious than ever. LÄS MER

 4. 4. Fiduciary duties - en analys av begreppet och dess inverkan på finansiella konglomerat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Susanne Forsberg; [2007]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Associationsrätt; Avtalsrätt; Bankrätt; Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje dag åtar sig personer att handla i en annan persons intresse. Den frihet uppdragstagarna åtnjuter under utövandet av sina uppdrag i kombination med avsaknaden av möjlighet till direkt kontroll för deras respektive uppdragsgivare har gjort att equity gripit in och ålagt uppdragstagarna en skyldighet att handla lojalt i uppdragsgivarens intresse. LÄS MER

 5. 5. Musik och demens : om musikens användningsområden inom demensvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Jenny Forsberg; Susanne Marcus; [2004]
  Nyckelord :Omvårdnad; Musikterapi; Demenssjuka; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Susanne Forsberg.

Din email-adress: