Sökning: "Susanne Rudling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Rudling.

  1. 1. Lätt väger tungt - Debatten rörande det dolda sockrets påverkan på konsumentens val av livsmedel

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Malin Andersson; Camilla Olsson; Susanne Rudling; Emelie Nilsson; [2005]
    Nyckelord :sockerdebatt; dolt socker; involvering; konsumentbeteende; inköpsbeteende; yoghurt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Fetma och övervikt i samhället ökar trots en växande medvetenhet om hälsa. Introduktionen av lightprodukter har fått konsumenten att välja produkt efter fetthalt och därmed har de fått i sig en stor mängd socker som ofta tillsätts lightprodukter för att bibehålla den goda smaken. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Susanne Rudling.

Din email-adress: