Sökning: "Svante Larsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Svante Larsson.

 1. 1. Automatiserad teckenspråkstolkning genom deep learning-metoder

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Svante Karlsson; Erik Larsson; Jacob Steffenburg; Felix Viberg; Anton Älgmyr; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Modellering och analys av kuggrigg

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Öun; Peter Ericson; Svante Larsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport har skrivits som ett resultat av ett kandidatexamensarbete på uppdrag av Sveriges Transmissionskluster i samarbete med Institutionen för Maskinkonstruktion vid KTH. Rapporten beskriver modellering samt styvhets- och egensvängningsanalyser av en kuggrigg, FZG Standard Test Rig, som vid KTH skall användas vid tester av skvalpförluster i växellådor. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsepikrisens betydelse i vårdkedjan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Monica Jacobsson; Svante Larsson; [2009]
  Nyckelord :home care; municpal geriatric ca; nurse; nursing discharge note; questionnaire study; VIPS - model;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnadsepikrisen är den utskrivningsanteckning som sammanfattar viktiga händelser under en patients vårdtid rörande omvårdnadsfaktorer när vårdepisoden tagit slut. Termen omvårdnadsepikris ingår som ett så kallat huvudsökord i den svenska dokumentationsmodellen VIPS. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Svante Larsson.

Din email-adress: