Sökning: "Sve-rige"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Sve-rige.

 1. 1. INFLUENCIA INTERLINGÜÍSTICA EN ADQUISICIÓN DE NUEVAS LENGUAS. Estudio realizado con estudiantes multilingües de un instituto sueco

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lili Garay Katona; [2017-08-02]
  Nyckelord :spanska; flerspråkighet; modersmål; målspråk; språkligt inflytande; inställning; gymnasiet; Sve-rige; multilingüismo; lengua primera; lengua meta; influencia interlingüística; actitud; instituto; Suecia;

  Sammanfattning : De flesta studier om andraspråksinlärning kretsar kring modersmålets (L1) påverkan när det gäller språkinlärning där man inte brukar ta hänsyn till personens hela språkbakgrund som kan vara rele-vant när man lär sig ett nytt språk. Syftet med denna studie är att utforska hur elevernas egna språk-bakgrund aktiveras när de stöter på ett helt nytt språk, i det här fallet spanskan. LÄS MER

 2. 2. Livscykelanalys av laxfiskar producerade i öppna och slutna system – en jämförelse

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Amanda Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :akvakultur; laxfisk; kassodling; genomflödessystem; RAS; LCA;

  Sammanfattning : Laxfiskodling i Sverige sker vanligtvis i öppna system som kassodlingar. Debatt kring vilken miljöpåverkan som olika fiskodlingar kan ge är aktuell och nyligen kom en dom gällande öppna system som begränsar dess produktion på vissa platser i Sve-rige. LÄS MER

 3. 3. Life Cycle Assessment of an Ocean Energy Power Plant : Evaluation and Analysis of the Energy Payback Time with Comparison Between Sweden and Tanzania

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Rojé Torosian; Elin Elmehag; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är energi av essentiell vikt. Energi behövs för transport, elektricitet och uppvärmning. Fossila bränslen, som är en begränsad resurs, är idag den dominerande energikällan som används. LÄS MER

 4. 4. Maktförhållandet mellan aktörerna i den österrikiska nötköttsleverantörskedjan : kvalitativa intervjuer med aktörer i leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Josefine Weber; [2013]
  Nyckelord :makt; leverantörskedja; samarbete; kvalitetssäkring; förtroende; aktörer;

  Sammanfattning : Sveriges nötköttsproduktion har stadigt gått ner de senaste åren. Stora livs-medelsföretag såsom McDonalds har svårt att säkerställa sin leverans utav svenskt nötkött. LÄS MER

 5. 5. Spotpriset på El : Kan dess förändringar förklaras av funda-mentala faktorer?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Författare :Emil Folkesson; Carl Jarnegren; [2007]
  Nyckelord :Electricity price; regression analysis; forecasting model; emission allowances; marginal pricing; Elpriset; regressionsanalys; prognosmodell; utsläppsrätter; marginalprissättning;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka faktorer som påverkar förändringar i elspotpriset på Nord Pool. Avsikten är att resultatet skall ligga till grund för en prisuppskattningsmodell för Lunds Energikoncernen AB. Faktorerna bestämdes genom en förstudie där viktig litteratur om elmarknaden studerades samt samtal med Lunds Energikoncernen AB. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sve-rige.

Din email-adress: