Sökning: "Swedish stock market."

Visar resultat 1 - 5 av 721 uppsatser innehållade orden Swedish stock market..

 1. 1. SWEDISH PRIVATE EQUITY - A study on perfomrance of Private Equity owned companies in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sofie Björk; Natanael Kvidal; [2018-02-20]
  Nyckelord :Private equity; Performance; Sweden; OMXXSCPI;

  Sammanfattning : This thesis aims to study the possible superior performance of Swedish companies owned by Private Equity firms. This is achieved through constructing a panel dataset consisting of portfolio companies of the ten largest Swedish Private Equity firms and comparing their performance with companies derived from a small cap stock market index. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Foreign Direct Investment on the Stock Market Development in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Malcus; Mathias Persson; [2018-02-16]
  Nyckelord :FDI; Stock Market Development; European Union;

  Sammanfattning : Previous research has found a significant relationship between FDI inflow and the domestic stock market development. However, the research mainly examines emerging economies that might benefit from foreign capital to a higher extent than a developed country. LÄS MER

 3. 3. Achieving higher returns with Piotroski’s F_Score model - An empirical study on the Swedish stock market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Brandl Lopez; Viktor Börnfors; [2018]
  Nyckelord :F_Score; Fundamental investing; Value investing; Abnormal returns; Market efficiency; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the success of a fundamental investing strategy on the Swedish stock market between 2004 and 2016. The main purpose is to examine if the F_Score system developed by Piotroski (2000) could be used to identify winners and losers during aforementioned time frame. LÄS MER

 4. 4. An Evaluation of Market Efficiency: A study of listing and index population changes on the Swedish stock exchange

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Carl-Thomas Ledmyr; Richard Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Market efficiency; Abnormal returns; OMX Stockholm Stock Exchange; OMXS30 Index; Event study;

  Sammanfattning : This paper evaluates market efficiency for the Swedish stock exchange by analysing listing changes on the OMX Stockholm Stock Exchange and index constituent changes in the OMXS30. We find presence of persistent large abnormal returns when a company changes its listing from, and to, a smaller Swedish stock exchange onto the OMX Stockholm Stock Exchange. LÄS MER

 5. 5. Svenska fastighetsbolags efterlevnad av IAS 40

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hultén; Erik Sundqvist; Matilda Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :efterlevnad; IAS 40; förvaltningsfastigheter; företagsegenskaper; verkligt värde; compliance; investment properties; company characteristics; fair value; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för hur väl svenska fastighetsbolags årsredovisningar (2016) följer de upplysningskrav som specificeras i IAS 40 p.75/76, samt undersöka huruvida samband existerar mellan efterlevnad och företagsspecifika egenskaper. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Swedish stock market..

Din email-adress: