Sökning: "Systematic philosophy"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Systematic philosophy.

 1. 1. Från policy till praktik : Det systematiska kvalitetsarbetet inom det svenska skolväsendet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alva Kaponen; Lisa Engberg; [2017]
  Nyckelord :Translation; implementation; quality management; public service; Översättning; implementering; kvalitetsstyrning; offentlig tjänsteverksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund När en styrfilosofi ska implementeras behöver den översättas till praktik i den organisatoriska kontexten. I denna interaktion mellan styrfilosofi och organisatorisk kontext kan problematik uppstå som kan leda till att implementeringen misslyckas eller att styrfilosofins innebörd förändras i översättningsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Pedagoger, förskolechefer och vårdnadshavares syn på kvalitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Niemi; Petra Söderberg; [2016]
  Nyckelord :dimensions of quality; documentation; educational quality; high-quality preschool; preschool-teacher; quality; systematic qualitywork; dimensioner av kvalitet; dokumentation; förskollärare; hög kvalitet i förskolan; kvalitet; systematiskt kvalitetsarbete; utbildningskvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en förståelse för vad kvalitet är i förskolan. Barnkonventionen säger att allt som rör barnet ska se till barnets bästa. Vi runt omkring barnet har olika erfarenheter och kunskaper, vilket gör att vi kan bidra med det bästa till barnet. LÄS MER

 3. 3. Kristen Existentialism : Är målet att tro?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erik Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Christian; Existentialism; Kierkegaard; Jaspers; Tillich; School; Faith;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse Søren Kierkegaard’s “Fear and Trembling”, Karl Jaspers “Philosophy of Existence” and Paul Tillichs “Systematic Theology part 2” on their stand on Christian existentialism. The method used in the analysis is Hermeneutic, which is a must, when reading and understanding these three philosophical works. LÄS MER

 4. 4. Kritik som transformation : ett utvecklande av Walter Benjamins konception av kritik i relation till språk, verk och historia

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Tim Landfeldt; [2015]
  Nyckelord :Walter Benjamin; history; the work; language; critique; marxism; messianism; critique;

  Sammanfattning : The present essay concerns Walter Benjamin´s engagement with the concept of critique in four of his early writings from 1916-1928. It revolves around three main themes, or objects of interest: the critique of language [Sprache], the critique of the work [das Werk] and the critique of history [Geschichte]. LÄS MER

 5. 5. Den gudomliggjorda skapelsen: en konstruktiv studie om gudomliggörelse och antropologi inom nutida luthersk teologi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Tobias Blomberg; [2015]
  Nyckelord :Teologi; Systematisk teologi; Luthersk teologi; Gudomliggörelse; Theosis; Rättfärdiggörelse; Helgelse; Tuomo Mannermaa; Robert W. Jenson; Ted Peters; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this MA thesis is firstly to describe and investigate the theologico-anthropological aspect of the doctrine of deification within contemporary Lutheran theology. Secondly, the aim of the thesis is to propose a theological anthropology that considers the human need and ability to grow, mature and deepen in life and in relationship to oneself, one’s neighbor and God. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Systematic philosophy.

Din email-adress: