Sökning: "TAM"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet TAM.

 1. 1. IMPLEMENTERING AV EN LÄRPLATTFORM EN FALLSTUDIE

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Naverfeldt; Magnus Olovsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :implementering; lärplattform; skola; lärare; IT-acceptans; fallstudie; TAM;

  Sammanfattning : This case study has studied the implementation of a new learning management system (LMS) in a Swedish Secondary High school. The purpose has been to examine how teacher at this school have perceived how the implementation process has been done. Further the purpose was to study how and by whom the decision to change LMS was taken. LÄS MER

 2. 2. Sjukvårdspersonals inställning till videobesök

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mattias Hamberg; Hugo Bouvier; [2018]
  Nyckelord :video visits; telemedicine; TAM; health care; user acceptance; videobesök; telemedicin; TAM; sjukvård; användaracceptans;

  Sammanfattning : I Sverige har en rad olika mobila applikationer vuxit fram där patienter kan ställa frågor och konsultera läkare med hjälp av videobesök. Dessa typer av tjänster är i dagsläget menat att användas som ett substitut eller komplement till traditionella vårdbesök med syfte att avlasta sjukhus och tillgängliggöra vård. LÄS MER

 3. 3. E-book market adoption in Sweden

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Gabriel Bergqvist; Diego Fernando Botero Aristizábal; [2018]
  Nyckelord :e-book;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the knowledge about why customers select e-books, paper books or audiobooks, and what differences exist for different customer groups. Considering that publishing is a really old business, well established hundreds of years before the internet, it is not surprising that disruptive new concepts as e-books, audiobooks and the internet require the companies to change their way of doing and looking upon business. LÄS MER

 4. 4. Appar vid vård av psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om psykiatripatienters attityder och behov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Freja Theander; Sofia Selenius; [2018]
  Nyckelord :apps; attitudes; m-health; telepsychiatry; mental illness; telemedicine; appar; attityder; m-hälsa; telepsykiatri; psykisk ohälsa; telemedicin;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar internationellt och även i Sverige, samtidigt rapporteras den psykiatriska vården vara bristfällig på grund av sin låga tillgänglighet. Ett sätt att öka tillgängligheten av vården kan vara genom en smartphone-applikation. Men oavsett hur effektiv en app är, så tillför den ingenting om den inte används. LÄS MER

 5. 5. Administation av cytostatika innehållande liposomer till makrofager

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikael Grunden; [2018]
  Nyckelord :liposomal; administation; Temozolomide; makrofager; toxicitet;

  Sammanfattning : För närvarande är immunreaktiviteten mot egna tumörer låg och forskning pågår för att kunna förstå de bakomliggande mekanismerna. Djupare kunskap om hur tumörassocierade makrofager (TAM) interagerar med såväl tumör och stromaceller som med celler inom det adaptiva immunförsvaret kommer att kunna förändra diagnosen för patienter med tumörer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet TAM.

Din email-adress: