Sökning: "Talanger"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Talanger.

 1. 1. ”Ett kul men ändå seriöst ställe” - Vad unga i mediesektorn förväntar sig av sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Tova Sand; [2018]
  Nyckelord :Employer Branding; Media industry;

  Sammanfattning : Efter år av minskad tillväxt har den globala ekonomiska återhämtningen resulterat i en ökad omsättning av anställda som, i det goda läget, väljer att söka sig till nya tjänster. Detta hand i hand med många arbetsgivares fortsatta oro kring hur man ska göra för att behålla sina anställda eller hitta nya talanger om så behövs. LÄS MER

 2. 2. Att rekrytera dagens talanger -En kvalitativ studie kring vikten av en separat employer bradningfunktion på företag utifrån en fallstudie på ICA Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Brodin; Emma Ottosson; [2017-08-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gender asymmetries in professionals' views on adolescent sex and drug use

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefine Nauckhoff; [2017]
  Nyckelord :high-risk sexual behavior; child sexual abuse CSA ; child compulsory care; sexual exploitation; social exchange theory of sex; adolescent drug abuse; socially disruptive behavior 3§ LVU; juvenile status offense; socialt nedbrytande beteende 3 § LVU; sexuellt högriskbeteende; sexuella utbytesteorin; sexuellt utnyttjande; sexuella övergrepp i barndomen; ungdomars drogmissbruk;

  Sammanfattning : The overarching aim of this study was to examine female social workers’ (ie. drug counselors’ and members of treatment staff’s) perception of the sexuality of girls and boys. The results indicate that the IPs define female high risk sexual behavior differently than male high-risk sexual behavior. LÄS MER

 4. 4. Den lilla kommunen med de stora framgångarna : En kvalitativ studie om talangutvecklingen i innebandy: exemplet Mullsjö AIS

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johan Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :talangutveckling; talang; innebandy;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att belysa varför vissa idrottsföreningar på vissa orter lyckas få fram många talanger år efter år, exemplet Mullsjö AIS. Utifrån detta syfte har jag valt följande frågeställningar: (1) Vilka är de idrottsliga faktorerna bakom framgången? (2) Vilka är de samhälleliga faktorerna bakom framgången? (3) Vilka är de kulturella faktorerna bakom framgången? Metod Den metod jag kommer använda mig av i denna studie är intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan dagens ledare och generation Y

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olivia Karlsson; Annie Petersson; [2017]
  Nyckelord :Generation Y; Situational Leadership; Communication; Coaching Leadership; Feedback; Talent Management; Skills Development; Generation Y; situationsanpassat ledarskap; kommunikation; coachande ledarskap; feedback; ledarskap av talanger; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : The study shows that today's leaders find that generation Y is more adaptable and in need of more feedback unlike previous generations. We have also come to the conclusion that today's leaders need decentralized approaches to generation Y. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Talanger.

Din email-adress: