Sökning: "Tandhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Tandhälsa.

 1. 1. Tandhälsan i Västergarns Schakt 27

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Sebastian Laumann; [2017]
  Nyckelord :Västergarn; tooth health; dental calculus; caries; enamel hypoplasia; Västergarn; tandhälsa; tandsten; karies; emaljhypoplasier;

  Sammanfattning : The mass grave in Västergarn, Gotland, Sweden is located between two medieval churches and thought to be a bone depot from when one of the churches expanded their wall in more recent time. The bone depot is problematic in a way because it could contain individuals from a wide time frame, making it hard to ask certain questions regarding how the individuals lived and died. LÄS MER

 2. 2. Nyetablering av tandvårdskedjor och dess effekt på svensk tandhälsa : Hur påverkar riskkapitalbolagens intåg på svensk tandvårdmarknad utfallet på medianen av intakta tänder som mått på svensk tandhälsa?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Jean-Jacques Kouya; [2017]
  Nyckelord :odontology; swedish healthcare; health economics; tandhälsa; hälsoekonomi; svensk tandvård; odontologi;

  Sammanfattning : Tandvårdsmarknaden är unik ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Den finansieras delvis av privata konsumenter och delvis av staten. Produktionen av tandvård är till skillnad från generell vård relativt jämnt uppdelad mellan privat och statlig sektor. LÄS MER

 3. 3. ”Man ville liksom att han skulle vara mätt inför natten” : Småbarnsföräldrars upplevelser av välling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Frida Dagergård; Helena Skatt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av svenska småbarnsföräldrar ger välling till sina barn. En av vällingens fördelar är att den är berikad med järn som har stor betydelse för små barns tillväxt och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Attityd och kunskap om tandhälsa samt kost och munhygienvanor hos nyanlända ungdomar : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :kos Ismail Jama; [2017]
  Nyckelord :kostvanor; munhygien. munhälsa; munsjukdomar; utländsk bakgrund.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Munbedömningar och planerade åtgärder mot munproblem utförda på omsorgsberoende äldre : - En registerstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Veronica Rantzow; [2016]
  Nyckelord :actions; elderly; nursing; oral assesment guide; oral health; munbedömningsformulär; oral hälsa; omvårdnad; åtgärder; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ökad medellivslängd och förbättrad tandhälsa har medfört att allt fler tänder behålls upp i hög ålder, ofta med avancerade protetiska konstruktioner, vilket medför högre krav och större behov av munvård. Trots detta finns en begränsad kunskap om omsorgsberoendes munhälsa och det finns ett stort behov av att kunna ge denna grupp rätt insatser och åtgärder när det gäller mun- och tandvård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tandhälsa.

Din email-adress: