Sökning: "Technical debt"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Technical debt.

 1. 1. TECHNICAL DEBT OCH MINDRE MJUKVARUFÖRETAG En fallstudie om hur technical debt kan appliceras på mindre mjukvaruföretag

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonathan Philipp; Kristian Gocko; [2018-06-29]
  Nyckelord :Technical debt; utveckling; mjukvaruföretag; beslutsfattande; konsekvenser; avvägningar;

  Sammanfattning : Cunningham presented his idea of technical debt in 1992. Recently the term has seen an increase in attention from both the industry and academia. Today it is esti-mated that the global IT debt is around 500 billion dollars and continuing to climb. LÄS MER

 2. 2. Prissättning i relation till föreningsskuld på bostadsrättsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Salman; Jonatan Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :Bostadsrätt; informationsasymmetri; informationsbrist; bostadsrättsförening; skuldsättning; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kraftig prisökning på Sveriges bostadsrättsmarknad tillsammans med hushållens ökade skuldsättning motiverar en studie som undersöker sambandet mellan bostadsrättspriser och bostadsrättsföreningars ekonomiska förhållanden. Hushållen köper en föreningsandel och därmed indirekt även in sig i bostadsrättsföreningens skuld. LÄS MER

 3. 3. Löpande skuldebrev i elektronisk form : - en ljus framtid?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Miriam Frey; [2018]
  Nyckelord :skuldebrev; elektroniska skuldebrev; civilrätt;

  Sammanfattning : In the era of digitalization, legislation formed in another time can fail to accommodate modern society’s rapidly changing practices. Negotiable debt instruments (sw. löpande skuldebrev) have traditionally been in paper form and thus the legislation surrounding it, mainly the act on instruments on debt (sw. LÄS MER

 4. 4. Teknisk skuld inom IT-projekt : Ett adaptivt tillvägagångsätt för strategisk och förebyggande skuldhantering i praktiken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Hampus Olausson Eckl; Philip Österström; [2018]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Strategisk skuld; Omedveten skuld; Medveten skuld;

  Sammanfattning : The complex nature of technical debt and its implications has led to failures within IT-projects in aspects of exceeded budgets, failure to meet project objectives and to deliver a qualitative final product according to client specifications. The reasons IT-projects are struggling to succeed are many. LÄS MER

 5. 5. Technical debt management in a large-scale distributed project : An Ericsson case study

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Zhixiong Gong; Feng Lyu; [2017]
  Nyckelord :technical debt management; large-scale distributed project; factors.;

  Sammanfattning : Context. Technical debt (TD) is a metaphor reflecting technical compromises that sacrifice long-term health of a software product to achieve short term benefit. TD is a strategy for the development team to obtain business value. TD can do both harm and good to a software based on the situation of TD accumulation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Technical debt.

Din email-adress: