Sökning: "Teckna"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Teckna.

 1. 1. "Varför teckna? Han kan ju prata!" : Pedagogernas erfarenheter av en metod för att främja språklig kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Lindgren; Cherie Svensson; [2018]
  Nyckelord :TAKK; samspel; kommunikation; språkutveckling;

  Sammanfattning : Inledning: Denna kvalitativa studie handlar om pedagogernas inställning och erfarenhet till ”alternativ och kompletterande kommunikation” (TAKK) och vilken problematik som kan uppkomma med arbetet i förskolans verksamhet. Språket har en central roll i vårt samhälle och finns överallt. LÄS MER

 2. 2. Stridsåtgärder och konkurrerande fackförbund i den svenska modellen - en studie om organisationstvister som mynnar ut i stridsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Denise Wikström; [2018]
  Nyckelord :Stridsåtgärder; stridsåtgärder mot kollektivavtalsbunden arbetsgivare; organisationstvister; konflikter på arbetsmarknaden; organisationsstruktur; konkurrerande fackförbund; kollektivavtal; den svenska modellen; kollektivavtalets betydelse för fackförbund; fackförbundens rätt att teckna kollektivavtal; fackförbundens organisations- och avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to seek understanding about why conflicts appear between trade unions regarding which one of them should sign the collective agreement in the workplace. The labour market parties are in general in an agreement that there should only be one applicable collective agreement in every area of work. LÄS MER

 3. 3. Teckna eller ej?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Douglas Karlstedt; Max Englund; Davud Serezlic; [2018]
  Nyckelord :Prospekt; förstadagsavkastning; ipo; underprissättning; underwriter; svenska marknaden; svenska börsnoteringar; teckningsåtagare; cornerstone-investerare; ankarinvesterare; emissionsgaranter; pre-money-värdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Teckna eller ej? En studie av hur förekomsten av, samt storleken teckningsåtaganden påverkar förstadagsavkastningen hos svenska börsintroduktioner. Seminariedatum: 2018-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Max Englund, Douglas Karlstedt, Davud Serezlic Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Börsintroduktioner, Teckningsåtagare, Underprissättning, Förstadagsavkastning, Multipel regression Syfte: Studiens syfte är att ta reda på om teckningsåtagandens förekomst och storlek har en påverkan på börsintroduktioners förstadagsavkastning på den svenska marknaden mellan åren 2012 och 2017. LÄS MER

 4. 4. Emissionsgarantiers rättsliga verkan. Utifrån NJA 2016 s. 107

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Alexandersson; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att upprätthålla ett dynamiskt näringsliv och ge aktiebolag möjlighet att stärka sin finansiella ställning är nyemission ett vanligt inslag på marknaden. En nyemission som inte blir fulltecknad riskerar dock att skada det emitterande bolaget, dess aktieägare och andra parter med intressen i bolaget. LÄS MER

 5. 5. Nykomling på genusfältet - en enkätstudie av hur nya studenter upplever litterär kanonisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Maja Östling; [2017-02-14]
  Nyckelord :kanonisering; genusvetenskap; litteratur; fält; aktidemiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka författare och texter som studenter upplever kanoniseras på grundkurser i genusvetenskap i Sverige. Detta görs genom en enkätstudie riktad till studenter på dessa kurser. Utifrån resultaten av studien försöker jag, med utgångspunkt i och inspiration av Bourdieu, teckna en bild av det genusvetenskapliga fältet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Teckna.

Din email-adress: