Sökning: "Teckna"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet Teckna.

 1. 1. Emissionsgarantiers rättsliga verkan. Utifrån NJA 2016 s. 107

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Alexandersson; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att upprätthålla ett dynamiskt näringsliv och ge aktiebolag möjlighet att stärka sin finansiella ställning är nyemission ett vanligt inslag på marknaden. En nyemission som inte blir fulltecknad riskerar dock att skada det emitterande bolaget, dess aktieägare och andra parter med intressen i bolaget. LÄS MER

 2. 2. Nykomling på genusfältet - en enkätstudie av hur nya studenter upplever litterär kanonisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Maja Östling; [2017-02-14]
  Nyckelord :kanonisering; genusvetenskap; litteratur; fält; aktidemiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka författare och texter som studenter upplever kanoniseras på grundkurser i genusvetenskap i Sverige. Detta görs genom en enkätstudie riktad till studenter på dessa kurser. Utifrån resultaten av studien försöker jag, med utgångspunkt i och inspiration av Bourdieu, teckna en bild av det genusvetenskapliga fältet. LÄS MER

 3. 3. Löpande informationsgivning från onoterade aktiebolag : Med sikte på gräsrotsfinansierade aktiebolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Nicholas Ahonen; [2017]
  Nyckelord :gräsrotsfinansiering; crowdfunding; equity crowdfunding; investeringsbaserad gräsrotsfinansiering; informationsgivning; löpande informationsgivning; ad hoc; investering; aktiebolagsrätt; börsrätt; finansiering; värdepappersmarknaden; börs; företag; småsparare; privatsparare; kapital; icke-professionella investerare; konsumentskydd;

  Sammanfattning : Gräsrotsfinansiering har under 2010-talet vuxit till att bli ett betydelsefullt finansierings-alternativ för små och medelstora företag, vilket även möjliggjort för privatpersoner (icke-professionella investerare) att investera i denna typ av bolag genom att teckna aktier i dem. Investeringar i bolag av mindre storlek kan potentiellt ge mycket god avkastning, men är även förenade med stor risk. LÄS MER

 4. 4. Expectations on Chatbots among Novice Users during the Onboarding Process

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Ingrid Sörensen; [2017]
  Nyckelord :HCI; Chatbot; UX; UI; Conversational user interfaces; Insurance;

  Sammanfattning : In recent years a type of Conversational User Interface (CUI) called chatbots has been more common, these are integrated and used on various platforms such as Slack, Facebook and Skype. Chatbots are based on Artificial intelligence and are a written conversation between a human and an intelligent system. LÄS MER

 5. 5. Mindfulness: Ett folkets opium eller ett opium för folket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johannes Witkowsky Bengtsson; Ezgi Özberk; [2017]
  Nyckelord :Mindfulness; Hartmut Rosa; Social Acceleration; Kapitalistisk andlighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande studie studeras svensk terapeutisk mindfulnesslitteratur med syftet att utifrån sociologisk teoribildning försöka förstå mindfulnessmetodens popularitet. För detta syfte har vi formulerat en övergripande forskningsfråga: Hur kan man sociologiskt förstå mindfulnessmetodens popularitet? Litteraturen som studeras är tre böcker från tre etablerade mindfulnessförfattare, Åsa Nilsonne, Anna Kåver och Ola Schenström, som på olika sätt varit tongivande inom den svenska terapeutiska mindfulnesskontexten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Teckna.

Din email-adress: