Sökning: "Temaarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet Temaarbete.

 1. 1. Lärares erfarenheter av ämnesintegration och deras syn på integration av andra ämnen med ämnet engelska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rialinda Porsbring; [2017]
  Nyckelord :ämnesintegration; temaarbete; tematisk; engelska; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är till att börja med att undersöka vilken inställning ett antal lärare på en grundskola har till begreppet ämnesintegration, vilken erfarenhet de har av att arbeta med ämnesintegrerad undervisning och hur de upplever det. Ett andra syfte med arbetet är att undersöka vilken inställning lärarna har till att ämnesintegrera andra ämnen med engelska och vilken erfarenhet de har av att göra det. LÄS MER

 2. 2. Läs för mig En studie om hur förskolan arbetar med barnlitteratur Read to Me A study of how Preschools work with children’s literature

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Lidström; Therese Kronkvist; [2017]
  Nyckelord :förskola; litteratur; samspel; sociokulturellt perspektiv och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur man använder sig av litteratur i förskolan och ta reda på pedagogernas syn på arbetet med litteraturen i ett språkutvecklande syfte. Vi har observerat läsmiljön på olika förskolor samt intervjuat pedagoger för att få ett material att arbeta med. LÄS MER

 3. 3. Ämnesintegrering i grundskolan : En empirisk studie om ämnesövergripande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Petra Prenninge; [2017]
  Nyckelord :Ämnesintegrering; ämnesövergripande; temaarbete; SO-ämnen i grundskolan; ämnesspecifik; integrering;

  Sammanfattning : Idag råder det delade meningar om vad som är det bästa sättet att undervisa på. Det har pendlat mellan ämnesspecifik och ämnesintegrerad undervisning i takt med olika beslut och läroplaner i vårt samhälle. Fördelar och nackdelar har lyfts fram i olika sammanhang om skolan bör undervisa ämnesintegrerad eller ämnesspecifikt. LÄS MER

 4. 4. Vilken bok ska vi välja? : En fokusgrupsstudie om pedagogers val av litteratur till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Therese Lindell; [2017]
  Nyckelord :Book content; Focus group; Picture book; Thematic work; Bilderboken; Bokinnehåll; Fokusgrupper; Temaarbete.;

  Sammanfattning : The starting point of this study is language and narration. The aim is to examine how educators reason by the choice of literature to work with in preschool. In my study I have examined how educators reason for the selection of books for preschool, which factors in the book affects the choice and the children’s influence. LÄS MER

 5. 5. Lärares metoder och synsätt gällande samtal och interaktion i språkutvecklande undervisning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Farangis Djerf; [2017]
  Nyckelord :Grupp- och temaarbete; interaktion; samspel; samtal; språkutvecklade undervisning; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Mitt syfte med mitt arbete är att dels ta reda på lärares metoder och synsätt gällande samtal och interaktion och dels undersöka hur de ser på att arbeta språkutvecklande i praktiken. Mot bakgrund av forskning inom samtal och interaktion, samt språkutveckling har vi genom denna studie sett hur verksamma språklärare tillämpar teorierna i praktiken. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Temaarbete.

Din email-adress: