Sökning: "Temaarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet Temaarbete.

 1. 1. Helhet i undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jenna Östling; [2018-02-08]
  Nyckelord :Tematiskt arbetssätt; temaarbete; arbeta över ämnesgränserna; ämnesintegrerad undervisning; integrated science education; integrated curricula; thematic approaches;

  Sammanfattning : Forskningsrapportens syfte var att kunna kartlägga lärares tillvägagångssätt i tematiskt arbeteoch för att ta reda på hur de upplevde att elever utvecklades samt lärde sig genom dennaarbetsmetod. En kvalitativ studie har genomförts genom att använda semistruktureradeintervjuer för att få svar på frågeställningen kring tematiska tillvägagångssätt. LÄS MER

 2. 2. Bilderboksläsning i förskolan : En studie om hur pedagoger i förskolan använder bilderboken vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Martina Ohlson; [2018]
  Nyckelord :Högläsning; boksamtal; temaarbete; förskolepedagoger; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur bilderboken används av pedagoger vid fyra förskoleavdelningar, där 3-åriga och 5-åriga barn befinner sig. För att uppnå mitt syfte utgick jag från tre frågeställningar som på olika sätt ringar in syftet och dessa är: hur använder pedagogerna i förskolan bilderboken vid högläsning, på vilket sätt inbjuder pedagogerna i förskolan barnen att samtala under högläsning av bilderboken och hur blir bilderboken synlig i andra sammanhang i verksamheten än under högläsningsstunden. LÄS MER

 3. 3. Lärares erfarenheter av ämnesintegration och deras syn på integration av andra ämnen med ämnet engelska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rialinda Porsbring; [2017]
  Nyckelord :ämnesintegration; temaarbete; tematisk; engelska; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är till att börja med att undersöka vilken inställning ett antal lärare på en grundskola har till begreppet ämnesintegration, vilken erfarenhet de har av att arbeta med ämnesintegrerad undervisning och hur de upplever det. Ett andra syfte med arbetet är att undersöka vilken inställning lärarna har till att ämnesintegrera andra ämnen med engelska och vilken erfarenhet de har av att göra det. LÄS MER

 4. 4. Läs för mig En studie om hur förskolan arbetar med barnlitteratur Read to Me A study of how Preschools work with children’s literature

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Lidström; Therese Kronkvist; [2017]
  Nyckelord :förskola; litteratur; samspel; sociokulturellt perspektiv och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur man använder sig av litteratur i förskolan och ta reda på pedagogernas syn på arbetet med litteraturen i ett språkutvecklande syfte. Vi har observerat läsmiljön på olika förskolor samt intervjuat pedagoger för att få ett material att arbeta med. LÄS MER

 5. 5. Ämnesintegrering i grundskolan : En empirisk studie om ämnesövergripande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Petra Prenninge; [2017]
  Nyckelord :Ämnesintegrering; ämnesövergripande; temaarbete; SO-ämnen i grundskolan; ämnesspecifik; integrering;

  Sammanfattning : Idag råder det delade meningar om vad som är det bästa sättet att undervisa på. Det har pendlat mellan ämnesspecifik och ämnesintegrerad undervisning i takt med olika beslut och läroplaner i vårt samhälle. Fördelar och nackdelar har lyfts fram i olika sammanhang om skolan bör undervisa ämnesintegrerad eller ämnesspecifikt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Temaarbete.

Din email-adress: