Sökning: "Temaarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet Temaarbete.

 1. 1. Helhet i undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jenna Östling; [2018-02-08]
  Nyckelord :Tematiskt arbetssätt; temaarbete; arbeta över ämnesgränserna; ämnesintegrerad undervisning; integrated science education; integrated curricula; thematic approaches;

  Sammanfattning : Forskningsrapportens syfte var att kunna kartlägga lärares tillvägagångssätt i tematiskt arbeteoch för att ta reda på hur de upplevde att elever utvecklades samt lärde sig genom dennaarbetsmetod. En kvalitativ studie har genomförts genom att använda semistruktureradeintervjuer för att få svar på frågeställningen kring tematiska tillvägagångssätt. LÄS MER

 2. 2. Projekt och Temaarbete i förskolans värld

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Anton Bergman; [2018]
  Nyckelord :Tema; projekt; tematiskt; projekterande; temaarbete; projektarbete; förskola; pedagogik;

  Sammanfattning : This paper examines and reviews themed work and projects in the realm of preschool. By interviewing a group of preschool teachers and other people in leading positions within the occupation a basic understanding of how and why themes and projects were used emerged. LÄS MER

 3. 3. Bilderboksläsning i förskolan : En studie om hur pedagoger i förskolan använder bilderboken vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Martina Ohlson; [2018]
  Nyckelord :Högläsning; boksamtal; temaarbete; förskolepedagoger; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur bilderboken används av pedagoger vid fyra förskoleavdelningar, där 3-åriga och 5-åriga barn befinner sig. För att uppnå mitt syfte utgick jag från tre frågeställningar som på olika sätt ringar in syftet och dessa är: hur använder pedagogerna i förskolan bilderboken vid högläsning, på vilket sätt inbjuder pedagogerna i förskolan barnen att samtala under högläsning av bilderboken och hur blir bilderboken synlig i andra sammanhang i verksamheten än under högläsningsstunden. LÄS MER

 4. 4. Att möjliggöra delaktighet och inflytande för barn i språklig sårbarhet : En studie utifrån förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Vikberg; [2018]
  Nyckelord :barns delaktighet; barns inflytande; språklig sårbarhet; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta del av förskollärares erfarenheter och vinna kunskap om att möjliggöra delaktighet och inflytande för barn i språklig sårbarhet med fokus främst på de äldre barnen i förskolan (3–6 år). Denna kvalitativa studie bygger på intervjuer med fem förskollärare, alla med erfarenhet av att arbeta med barn i språklig sårbarhet. LÄS MER

 5. 5. Lärares erfarenheter av ämnesintegration och deras syn på integration av andra ämnen med ämnet engelska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rialinda Porsbring; [2017]
  Nyckelord :ämnesintegration; temaarbete; tematisk; engelska; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är till att börja med att undersöka vilken inställning ett antal lärare på en grundskola har till begreppet ämnesintegration, vilken erfarenhet de har av att arbeta med ämnesintegrerad undervisning och hur de upplever det. Ett andra syfte med arbetet är att undersöka vilken inställning lärarna har till att ämnesintegrera andra ämnen med engelska och vilken erfarenhet de har av att göra det. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Temaarbete.

Din email-adress: