Sökning: "Thérèse Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Thérèse Nilsson.

 1. 1. Ett influerat utbildningsval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Max; Therese Nilsson; [2018]
  Nyckelord :yrkesprogram; genus; utbildningsval; självuppfattning; motstånd;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är könssegregerad där andelen män och kvinnor skiljer sig inom olika branscher. Även om arbetet för en jämställd arbetsmarknad har utvecklats tenderar killar och tjejer att välja könsstereotypiska program på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. ”JAG UTGÅR IFRÅN ATT ALLA GÖR DET” : En kvalitativ studie om hur lärare förhåller sig till pornografi i sexualundervisningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Therese Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Pornografi; sexualundervisning; lärare; diskurs; genussystem; heteronormativitet.;

  Sammanfattning : Pornografi är ett ämne som diskuteras och lyfts i den allmänna debatten med jämna mellanrum. På senare tid har delar av debatten handlat om hur ungdomar exponeras för pornografi i tidig ålder och att detta i sig skulle kunna vara en anledning till de sexuella trakasserier som unga bevittnar i skolmiljön. LÄS MER

 3. 3. Att ta beslut om organdonation på en intensivvårdsavdelning : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therese Lindquist; Maria Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Relatives; organ donation; experiences; decisions; Anhöriga; organdonation; erfarenheter; beslut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av organ är större än antalet utförda transplantationer i Sverige. Att som anhörig få beskedet o m ett plötsligt dödsfall kan vara en utlösande faktor till att hamna i kris. LÄS MER

 4. 4. Acceptans av kroppsburen teknik som mäter stress - en undersökning som identifierar acceptansfaktorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Therese Nilsson; Frida Sundström; [2017]
  Nyckelord :Stress; Artificiell Intelligens; Kroppsburen teknik; Acceptans; TAM; TAMMS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stress är ett utbrett problem och i takt med detta har även behovet av kroppsburen teknik som mäter stress blivit aktuellt. Detta är dock en relativt ny teknik och således kraven för att det ska bli accepterat är ännu osäkert. Därför undersöktes vilka faktorer som påverkar acceptansen av kroppsburen teknik som mäter stress. LÄS MER

 5. 5. ”Man vill prata med dom, men ibland så ger sig inte alltid tiden till det” : En studie om sex förskollärares uppfattningar om konflikthantering och lärande på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ingela Hjalmarsson; Therese Nilsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; värdegrund; konflikthantering; ramfaktorer; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra sex förskollärares uppfattningar om förskolans värdegrundsarbete vad gäller konflikthantering. Specifikt fokus riktas mot ramfaktorers påverkan på den pedagogiska praktiken och barns lärande i samband med dessa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Thérèse Nilsson.

Din email-adress: