Sökning: "Thérèse Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Thérèse Nilsson.

 1. 1. Acceptans av kroppsburen teknik som mäter stress - en undersökning som identifierar acceptansfaktorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Therese Nilsson; Frida Sundström; [2017]
  Nyckelord :Stress; Artificiell Intelligens; Kroppsburen teknik; Acceptans; TAM; TAMMS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stress är ett utbrett problem och i takt med detta har även behovet av kroppsburen teknik som mäter stress blivit aktuellt. Detta är dock en relativt ny teknik och således kraven för att det ska bli accepterat är ännu osäkert. Därför undersöktes vilka faktorer som påverkar acceptansen av kroppsburen teknik som mäter stress. LÄS MER

 2. 2. ”Man vill prata med dom, men ibland så ger sig inte alltid tiden till det” : En studie om sex förskollärares uppfattningar om konflikthantering och lärande på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ingela Hjalmarsson; Therese Nilsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; värdegrund; konflikthantering; ramfaktorer; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra sex förskollärares uppfattningar om förskolans värdegrundsarbete vad gäller konflikthantering. Specifikt fokus riktas mot ramfaktorers påverkan på den pedagogiska praktiken och barns lärande i samband med dessa. LÄS MER

 3. 3. Attityder till kraftigt överviktiga personer som gått ner i vikt : Har viktminskningsmetoden betydelse?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jaana Starkman; Therese Nilsson; [2017]
  Nyckelord :attitudes; obesity; weight loss; gastric bypass surgery; BMI;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. 100 år av miljöförändringar som de registrerats i Hallsfjärden, västra Östersjön : En biostratigrafisk studie om vad bevarade kiselalger i sediment kan berätta om tidigare miljöförhållande i Hallsfjärden.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Elinor Nilsson; Therese Nordin; [2016]
  Nyckelord :treatment plant; sediment core; Himmerfjärden; Himmerfjärdsverket; diatom analysis; Södertälje; Stockholm archipelago; reningsverk; sedimentkärna; Himmerfjärden; Himmerfjärdsverket; diatoméanalys; Södertälje; Stockholms skärgård;

  Sammanfattning : Diatoms are microscopic, photosynthetic, single-celled organisms that are useful in studies of water qualities (eg pH, nutrients, salinity). By analyzing changes in the species composition of diatoms back in time, gives an opportunity to interpret the marine environment affected by various factors (Andren et al, 1999). LÄS MER

 5. 5. Locus of control och aggressioner vid datorspelande. : Finns det någon koppling?

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Desireé Nilsson; Therese Åkerlind; [2016]
  Nyckelord :datorspel; aggressioner; kontrollokus; locus of control;

  Sammanfattning : Aggression är en känsla och beteende som visar sig både i kroppsliga uttryck, som muskel spänningar, och förändringar i humöret för att antingen skydda sig mot hot eller försöka försvara sin känsla av kontroll. Studien undersökte hur individer som spelade våldsamma datorspel uppfattade sin aggression, och ifall kontrollokus (locus of control) hade betydelse för fyra olika typer av aggressioner, verbal, fysisk, intern eller extern. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Thérèse Nilsson.

Din email-adress: