Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 1. Läsning i skolan : Om läskonst, läslust och läsnytta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Fasth; [2017]
  Nyckelord :Reading habits; Grade 7-8; The Swedish Curriculum; Literature; Boys and Girls;

  Sammanfattning : My essay has three foci. One is the presentation of a survey I gave to two groups of pupils, one grade 7 and the other grade 8 about their attitude to reading books in school, and their attitude to reading books in general. I was interested in how the result would correspond to what many investigations on this subject had concluded. LÄS MER

 2. 2. Nyhetskonsumenter på Facebook : En kvantitativ studie kring andel samt dominerande karaktärsdrag

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Johansson; Johanna Wingstrand; Niclas Winter; [2017]
  Nyckelord :uses and gratifications; political interest; Facebook; news consumption; education; uses and gratifications; politiskt intresse; Facebook; nyhetskonsumtion; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur stor andel studenter det är som tar del av nyheter på Facebook, och identifiera vad som kännetecknar dessa personer. Undersökningen görs med grund i att nyheter får allt mer utrymme i facebookflödet vilket är något som bidrar till större klyftor i människors nyhetskonsumtion. LÄS MER

 3. 3. Styrelsens roll i små och medelstora företag : en studie om företagsägares attityder till en arbetande styrelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Emilia Lodin; [2016]
  Nyckelord :board work; outside directors; small and medium-sized enterprises; business owner; attitudes; styrelsearbete; externa ledamöter; små och medelstora företag; företagsägare; attityder;

  Sammanfattning : Enligt svensk lagstiftning måste aktiebolag ha en styrelse. Dock skiljer det sig på vilket sätt styrelsen involveras i företags strategiska arbete och hur företagsägare förhåller sig till dess funktion. I små och medelstora företag fyller styrelsen sällan någon reell funktion. LÄS MER

 4. 4. ”Jag trivs ändå i min lilla bubbla” – En studie om studenters attityder till personalisering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Alice Hedin; [2016]
  Nyckelord :Personalisering; Filterbubbla; Attityder; Streamingtjänster; Nyhetstjänster; Sociala medier; Sökmotorer; Web personalization; Filter bubble; Attitudes; Streaming services; Media channels; News; Social media; Search engines;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka studenters attityder till utvecklingen av personalisering inom webbaserade tjänster och utforska skillnader och likheter mellan studenternas attityder. Studiens empiriska material är insamlat genom fem kvalitativa intervjuer och en webbenkät med 72 respondenter. LÄS MER

 5. 5. The use of Machine Learning Algorithms for Adaptive Question Selection in Questionnaire-based Mental Health Data Collection Apps

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Alexander Tallroth; Max Ålander; [2016]
  Nyckelord :machine learning; genetic algorithms; random forest; feature selection; mental health; apps; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report discusses the implementation of machine learning algorithms for personalising question selection in a questionnaire-based self-report app for individuals suffering from mental health issues. A so-called \textit{Random Forest - Genetic Algorithm} (RFGA) hybrid prediction method is used to find an optimal set of relevant questions to pose to new users in the app. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet The Function of Attitude.

Din email-adress: