Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 1. Hur sjuksköterskor på vårdavdelningar uppfattar samarbetet med mobila intensivvårdsgruppen – En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida R Almgren; Moa Långmo; [2017-08-09]
  Nyckelord :Bemötande; mobil intensivvårdsgrupp; samarbete; sjuksköterska; yrkeserfarenhet; Attitude; collaboration; medical emergency team; nurse; work-experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) har funnits runt om i världen sedan 1990-talet. Forskning har visat att en stor del av MIG:s funktion är bedside-undervisning och kompetensöverföring till sjuksköterskor på vårdavdelningar. För att detta ska fungera är det viktigt att samarbetet mellan MIG och vårdavdelningar fungerar väl. LÄS MER

 2. 2. Continuous Auditing : Internal Audit at a Crossroads?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Andersson Skantze; [2017]
  Nyckelord :Continuous Auditing CA ; Continuous Monitoring CM ; Continuous Assurance; Internal Auditing; Internal Control; Technology Acceptance Model TAM ; Three Lines of Defense TLoD ;

  Sammanfattning : Purpose – It is argued that traditional audit methods are becoming outdated in terms of delivering sufficient assurance on business objectives, whereby, a paradigm shift towards continuous auditing (CA) is proposed and perceived as necessary both by academia, standard-setting groups, and business society. However, the practical prevalence of CA is insignificant in relation to the expectations depicted. LÄS MER

 3. 3. Läsning i skolan : Om läskonst, läslust och läsnytta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Fasth; [2017]
  Nyckelord :Reading habits; Grade 7-8; The Swedish Curriculum; Literature; Boys and Girls;

  Sammanfattning : My essay has three foci. One is the presentation of a survey I gave to two groups of pupils, one grade 7 and the other grade 8 about their attitude to reading books in school, and their attitude to reading books in general. I was interested in how the result would correspond to what many investigations on this subject had concluded. LÄS MER

 4. 4. ”Många gillar ju inte att läsa, men många gillar det också.” : Gymnasiepojkars beskrivning av de textvärldar som de möter under sin fritid samt under svensklektionerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Gutsch; [2017]
  Nyckelord :Text; Textvärld; Repertoarer; Pojkar; Gymnasium;

  Sammanfattning : Reading comprehension among boys is something that has deteriorated over the years. But is it so that boys do not read or do they just read things that does not count? Today there is an expanded textual concept. This means that even movies, comics, games, music and images counts as text, not just printed words on paper. LÄS MER

 5. 5. How to make guests behave more environmentally friendly in hotel rooms? : The exploration of motivation factors from guests' perspective 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lei Yang; [2017]
  Nyckelord :Hotel guests; environmental behavior; environmental knowledge; environmental attitude; individual responsibility; governmental regulation; marketing strategies; social norms;

  Sammanfattning : Hotel industry, as the largest sub-sector of tourism often generates huge negative environmental impacts, including waste of freshwater, consumption of energy and carbon dioxide emissions. It is clear that the guests’ choices and actions in hotel rooms shape the environmental sustainability of the hotel industry. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet The Function of Attitude.

Din email-adress: