Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 1. Läsning i skolan : Om läskonst, läslust och läsnytta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Fasth; [2017]
  Nyckelord :Reading habits; Grade 7-8; The Swedish Curriculum; Literature; Boys and Girls;

  Sammanfattning : My essay has three foci. One is the presentation of a survey I gave to two groups of pupils, one grade 7 and the other grade 8 about their attitude to reading books in school, and their attitude to reading books in general. I was interested in how the result would correspond to what many investigations on this subject had concluded. LÄS MER

 2. 2. ”Många gillar ju inte att läsa, men många gillar det också.” : Gymnasiepojkars beskrivning av de textvärldar som de möter under sin fritid samt under svensklektionerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Maria Gutsch; [2017]
  Nyckelord :Text; Textvärld; Repertoarer; Pojkar; Gymnasium;

  Sammanfattning : Reading comprehension among boys is something that has deteriorated over the years. But is it so that boys do not read or do they just read things that does not count? Today there is an expanded textual concept. This means that even movies, comics, games, music and images counts as text, not just printed words on paper. LÄS MER

 3. 3. How to make guests behave more environmentally friendly in hotel rooms? : The exploration of motivation factors from guests' perspective 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lei Yang; [2017]
  Nyckelord :Hotel guests; environmental behavior; environmental knowledge; environmental attitude; individual responsibility; governmental regulation; marketing strategies; social norms;

  Sammanfattning : Hotel industry, as the largest sub-sector of tourism often generates huge negative environmental impacts, including waste of freshwater, consumption of energy and carbon dioxide emissions. It is clear that the guests’ choices and actions in hotel rooms shape the environmental sustainability of the hotel industry. LÄS MER

 4. 4. Nyhetskonsumenter på Facebook : En kvantitativ studie kring andel samt dominerande karaktärsdrag

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Johansson; Johanna Wingstrand; Niclas Winter; [2017]
  Nyckelord :uses and gratifications; political interest; Facebook; news consumption; education; uses and gratifications; politiskt intresse; Facebook; nyhetskonsumtion; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur stor andel studenter det är som tar del av nyheter på Facebook, och identifiera vad som kännetecknar dessa personer. Undersökningen görs med grund i att nyheter får allt mer utrymme i facebookflödet vilket är något som bidrar till större klyftor i människors nyhetskonsumtion. LÄS MER

 5. 5. Styrelsens roll i små och medelstora företag : en studie om företagsägares attityder till en arbetande styrelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Emilia Lodin; [2016]
  Nyckelord :board work; outside directors; small and medium-sized enterprises; business owner; attitudes; styrelsearbete; externa ledamöter; små och medelstora företag; företagsägare; attityder;

  Sammanfattning : Enligt svensk lagstiftning måste aktiebolag ha en styrelse. Dock skiljer det sig på vilket sätt styrelsen involveras i företags strategiska arbete och hur företagsägare förhåller sig till dess funktion. I små och medelstora företag fyller styrelsen sällan någon reell funktion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet The Function of Attitude.

Din email-adress: