Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 1. Varumärket som ledarskap? En kvalitativ fallstudie av varumärket som ledande funktion i en organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elvira Henningsson; Sara Lindstrand; [2017-08-30]
  Nyckelord :Brand; Cohesion; Leadership; Commitment; Motivation;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate whether the brand of an organization can have the function of leadership and in that case, examine how such a function take place. Through an appropriate selection, we got contact with a company which provides a yoga studio where the main yoga form is bikramyoga. LÄS MER

 2. 2. Hur sjuksköterskor på vårdavdelningar uppfattar samarbetet med mobila intensivvårdsgruppen – En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida R Almgren; Moa Långmo; [2017-08-09]
  Nyckelord :Bemötande; mobil intensivvårdsgrupp; samarbete; sjuksköterska; yrkeserfarenhet; Attitude; collaboration; medical emergency team; nurse; work-experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) har funnits runt om i världen sedan 1990-talet. Forskning har visat att en stor del av MIG:s funktion är bedside-undervisning och kompetensöverföring till sjuksköterskor på vårdavdelningar. För att detta ska fungera är det viktigt att samarbetet mellan MIG och vårdavdelningar fungerar väl. LÄS MER

 3. 3. Continuous Auditing : Internal Audit at a Crossroads?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Andersson Skantze; [2017]
  Nyckelord :Continuous Auditing CA ; Continuous Monitoring CM ; Continuous Assurance; Internal Auditing; Internal Control; Technology Acceptance Model TAM ; Three Lines of Defense TLoD ;

  Sammanfattning : Purpose – It is argued that traditional audit methods are becoming outdated in terms of delivering sufficient assurance on business objectives, whereby, a paradigm shift towards continuous auditing (CA) is proposed and perceived as necessary both by academia, standard-setting groups, and business society. However, the practical prevalence of CA is insignificant in relation to the expectations depicted. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljöattityder hos underentreprenörer : agerande och attityder på arbetsplatser

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Lostin; Pauline Svensson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; attityd; underentreprenörer; ordnings- och skyddsregler; arbetssjukdomar; arbetsolyckor;

  Sammanfattning : I samarbete med NCC har en studie utförts, där syftet är att undersöka orsaken till varför underentreprenörerna inte alltid följer de allmänna ordnings- och skyddsreglerna. Studien berör även hur inställningen till reglerna ändras hos underentreprenörerna beroende på hur de följs av medarbetarna på respektive projekt. LÄS MER

 5. 5. Läsning i skolan : Om läskonst, läslust och läsnytta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Fasth; [2017]
  Nyckelord :Reading habits; Grade 7-8; The Swedish Curriculum; Literature; Boys and Girls;

  Sammanfattning : My essay has three foci. One is the presentation of a survey I gave to two groups of pupils, one grade 7 and the other grade 8 about their attitude to reading books in school, and their attitude to reading books in general. I was interested in how the result would correspond to what many investigations on this subject had concluded. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet The Function of Attitude.

Din email-adress: