Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 1. God munhälsa och munvård hos äldre personer på särskilt boende; kunskap, attityd och utbildning bland vårdpersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Folake Christine Amoran; Aklilu Mekonnen; [2018]
  Nyckelord :Attitude; Care; Education; Knowledge; Nursing home; Nursing staff; Older people and Oral care.; Attityd; Kunskap; Munvård; Omvårdnad; Särskilt boende; Utbildning; Vårdpersonal och Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med det normala åldrandet försämras kroppens funktion, vilket gör att flera äldre behöver hjälp och stöd med sin dagliga omvårdnad såsom munvård. Studier har visat att munvård hos äldre på särskilt boende är ofta bristfällig, med munhälsoproblem till följd, därför behöver kunskap och attityd kring munhälsa sammanställas. LÄS MER

 2. 2. Varumärket som ledarskap? En kvalitativ fallstudie av varumärket som ledande funktion i en organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elvira Henningsson; Sara Lindstrand; [2017-08-30]
  Nyckelord :Brand; Cohesion; Leadership; Commitment; Motivation;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate whether the brand of an organization can have the function of leadership and in that case, examine how such a function take place. Through an appropriate selection, we got contact with a company which provides a yoga studio where the main yoga form is bikramyoga. LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskor på vårdavdelningar uppfattar samarbetet med mobila intensivvårdsgruppen – En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida R Almgren; Moa Långmo; [2017-08-09]
  Nyckelord :Bemötande; mobil intensivvårdsgrupp; samarbete; sjuksköterska; yrkeserfarenhet; Attitude; collaboration; medical emergency team; nurse; work-experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) har funnits runt om i världen sedan 1990-talet. Forskning har visat att en stor del av MIG:s funktion är bedside-undervisning och kompetensöverföring till sjuksköterskor på vårdavdelningar. För att detta ska fungera är det viktigt att samarbetet mellan MIG och vårdavdelningar fungerar väl. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljöattityder hos underentreprenörer : agerande och attityder på arbetsplatser

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Lostin; Pauline Svensson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; attityd; underentreprenörer; ordnings- och skyddsregler; arbetssjukdomar; arbetsolyckor;

  Sammanfattning : I samarbete med NCC har en studie utförts, där syftet är att undersöka orsaken till varför underentreprenörerna inte alltid följer de allmänna ordnings- och skyddsreglerna. Studien berör även hur inställningen till reglerna ändras hos underentreprenörerna beroende på hur de följs av medarbetarna på respektive projekt. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av smittskydd på svenska ridskolor

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ulrika Nordling; [2017]
  Nyckelord :enkät; smittskydd; häst; infektionssjukdomar;

  Sammanfattning : I Sverige finns ca 360 000 hästar och en bred och mångfacetterad hästsektor. Ridsporten är landets sjätte största föreningsidrott. Vid en kartläggning år 2004 fanns det 730 svenska ridskolor. Ridskolan är ett forum där många får sin första kontakt med hästar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet The Function of Attitude.

Din email-adress: