Sökning: "Theraputic Assessment for Children"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Theraputic Assessment for Children.

  1. 1. Utredningsförfarandet inom barn- och ungdomspsykiatrin: hur skapar vi mervärde för familjerna? : ”Therapeutic Assessment with Children and Families” (TA-C) jämfört med Traditionella Ut- redningar (TU) – en randomiserad kontrollerad pilot-studie.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

    Författare :Richard Rosshagen; [2015]
    Nyckelord :Theraputic Assessment for Children; barnpsykiatrisk utredning; allians; livstillfredställelse;

    Sammanfattning : Tidigare amerikanska studier av utredningsmetoden ”Therapeutic Assessment with Children and Families” (TA-C) visar att föräldrar så väl som barn upplever förbättringar av barnets psykiatriska symptom, samt av familjens globala funktionsförmåga och emotionella relaterande under utredningsprocessen. TA-C leder också till en ökad tillfredsställelse med den behandling som sedan erbjudits. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Theraputic Assessment for Children.

Din email-adress: