Sökning: "Therese Ahlqvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Therese Ahlqvist.

 1. 1. "Är det alltid negativt att vara konservativ?" : En problematisering av stämplingen av byggbranschen som konservativ

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Theresé Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :conservatism; digitization; construction industry.; konservatism; digitalisering; byggbranschen.;

  Sammanfattning : When investigating the construction industry's lack of digitization, it is often explained that it is because of a conservative culture. The purpose of this study has been to problematize the labelling as conservative and to study a company in the industry to gain a deeper understanding of what other problems that may exist. LÄS MER

 2. 2. "Är det alltid negativt att vara konservativ?" : En problematisering av stämplingen av byggbranschen som konservativ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Theresé Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :conservatism; digitization; construction industry.; konservatism; digitalisering; byggbranschen.;

  Sammanfattning : When investigating the construction industry's lack of digitization, it is often explained that it is because of a conservative culture. The purpose of this study has been to problematize the labelling as conservative and to study a company in the industry to gain a deeper understanding of what other problems that may exist. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att genomgå missfall : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Lantz; Jessica Ahlqvist; [2017]
  Nyckelord :Missfall; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur ett tvärfunktionellt samarbete kan motverka stuprörsstrukturer : Kommunikationens roll i det organisatoriska gränssnittet mellan olika avdelningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Theresé Ahlqvist; [2016]
  Nyckelord :Stovepipes; silos; cross-functional teams; communication problems; suboptimization.; Stuprör; suboptimering; kommunikationsproblem; tvärfunktionellt samarbete.;

  Sammanfattning : Stovepipes, or also called silos, appear in many different organizations and sectors and contribute to problems when employees or managers tend to look more to their own, or the individual departments, objectives rather than to the organizations. The purpose of this study was to identify different communicative factors that promote stovepipes in order to further identify the most critical factor to disarm. LÄS MER

 5. 5. Demokrati i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers arbetssätt och syn på barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Therese Ahlqvist; [2016]
  Nyckelord :Democracy; children; preschool; influence; Demokrati; barn; förskola; inflytande;

  Sammanfattning : The purpose of my study is to identify which approach that the teachers believe that they use in their work with children's influence. The aim is also to investigate whether or not the teachers experience any consequences when giving the children a chance to influence and if so, what kind of consequences. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Therese Ahlqvist.

Din email-adress: