Sökning: "Therese Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Therese Johansson.

 1. 1. SVENSKA PENSIONSFONDERS PRESTATION - En jämförelse mellan hållbara och traditionella fonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Denise Forssén; Therese Johansson; [2017-06-02]
  Nyckelord :Negativa externaliteter; SRI; Morningstar; prestationsmått och hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning: Omvärlden påverkas idag både av sociala och globala miljöutmaningar. Att fokusera på vinstmaximering är inte längre det enda målet för en verksamhet. Det handlar numera också om att skapa ett mervärde. Denna utveckling har lett till en kraftig utveckling av hållbarhetsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med familjer där barnet har övervikt eller fetma : en intervjustudie inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Malin Wikander; Therese Johansson; [2017]
  Nyckelord :Barnhälsovård; BHV-sjuksköterska; fetma; intervju; kvalitativ metod; övervikt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Barnhälsovården har en betydelsefull roll när det gäller att förebygga, identifiera, vägleda och följa upp övervikt och fetma hos barn mellan 0–6 år. LÄS MER

 3. 3. Från plan till verklighet : En helhetsbild av genomförandeprocessen för allmän plats, med enskilt huvudmannaskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Therese Johansson; Sara Borneskär; [2017]
  Nyckelord :Cityplan; public accessible places; planning description; implementation description; agreement; cadastral authority document; implementation process; Enskilt huvudmannaskap; detaljplan; allmän plats; gemensamhetsanläggning; avtal; genomförandeprocessen;

  Sammanfattning : The study comprises four case studies, in the form of detailed plans from the three municipalities in Västra Götaland. The detailed individual has principal responsibility in a public place, and each case study includes a survey and analysis of the implementation process of a public place. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av muskeldysmorfi hos tränande individer - i relation till narcissistiska personlighetsdrag och fysiskt självvärde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Therese Johansson; [2017]
  Nyckelord :Fysiskt självvärde; Muskeldysmorfi; Narcissism; Självkänsla; Styrketräning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka förekomsten av symtom till muskeldysmorfi (MD), dess tre subkategorier; drivkrafter för fysisk storlek (DFS), utseendeintolerans (AI) och nedsatt funktionsförmåga (FI) i relation till grad av narcissistiska personlighetsdrag och självkänsla. Vidare undersöktes skillnader avseende dessa faktorer och subkategorierna av MD mellan tävlande och icke-tävlande individer. LÄS MER

 5. 5. Arbetsledningsrättens inverkan på sjuksköterskors legitimation : En studie om sjuksköterskors stressade arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Therese Johansson; [2017]
  Nyckelord :Certification profession; patient safety; registered nurse; staff management.;

  Sammanfattning : During the past years in Sweden, there has been a lack of staff within the nursing profession. Due to that the employer may demand more of the employee than what usually is requested. This scenario can lead to work-related stress. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Therese Johansson.

Din email-adress: