Sökning: "Therese Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Therese Johansson.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården efter att ha blivit utsatt för våld i nära relation

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Johansson Bäckström; Therese Molander; [2018]
  Nyckelord :Qualitative study; content analysis; abused women; violence in close relationship; health care professionals; commitment; confidence; relationship; relay staff; Kvalitativ studie; innehållsanalys; våldsutsatta kvinnor; våld i nära relation; hälso- och sjukvårdspersonal; engagemang; förtroende; relation; stafettpersonal;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor i nära relation är ett globalt folkhälsoproblem vilket kränker de mänskliga rättigheterna hos den våldsutsatta kvinnan. Det är av stor vikt att hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården upptäcker dessa kvinnor för att tidigt kunna ingripa, omhänderta och stödja dem. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarens roll för barns lärande i utomhusmiljön

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Johansson; Therese Strömbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Naturvetenskap, teknik och flickor – förhållningssätt och påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Sjögren; Therese Wahldén; [2018]
  Nyckelord :genusmedvetenhet; identifiera; förebilder; naturvetenskapliga; self-efficacy; teknik;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskning visar angående flickors förhållningssätt till de naturvetenskapliga och tekniska ämnena i skolan, utifrån begreppen identifikation, intresse och inställning. Ett flertal källor (Adolfsson, 2011; Johansson & Sandström, 2015; Sjøberg, 2009; Skolinspektionen, 2011 ; Mattsson, 2005) visar att flickor i högre grad har svårt att identifiera sig med de naturvetenskapliga och tekniska ämnena. LÄS MER

 4. 4. SVENSKA PENSIONSFONDERS PRESTATION - En jämförelse mellan hållbara och traditionella fonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Denise Forssén; Therese Johansson; [2017-06-02]
  Nyckelord :Negativa externaliteter; SRI; Morningstar; prestationsmått och hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning: Omvärlden påverkas idag både av sociala och globala miljöutmaningar. Att fokusera på vinstmaximering är inte längre det enda målet för en verksamhet. Det handlar numera också om att skapa ett mervärde. Denna utveckling har lett till en kraftig utveckling av hållbarhetsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med familjer där barnet har övervikt eller fetma : en intervjustudie inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Malin Wikander; Therese Johansson; [2017]
  Nyckelord :Barnhälsovård; BHV-sjuksköterska; fetma; intervju; kvalitativ metod; övervikt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Barnhälsovården har en betydelsefull roll när det gäller att förebygga, identifiera, vägleda och följa upp övervikt och fetma hos barn mellan 0–6 år. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Therese Johansson.

Din email-adress: