Sökning: "Therese Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Therese Johansson.

 1. 1. Är det skillnad på barn och barn? : -  En kvalitativ studie om socialtjänstens LVU-utredningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therése Johansson; Josefin Holmbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The reception of large numbers of unaccompanied children seeking asylum in 2015 involved a considerable undertaking on the part of the municipalities to achieve a good long-term system of reception. Some of these children have subsequently been subjected to compulsory care, following LVU*-investigations, made by the Social Service. LÄS MER

 2. 2. Gilla - för nöjes skull: En kvantitativ och kvalitativ studie om engagemang på nöjesparkers Instagramkonton

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Brunnberg; Therese Johansson; [2018]
  Nyckelord :Engagemang; Instagram; marknadsföring; nöjesparker; gilla-markeringar; informationsarkitektur IA ; sociala medier;

  Sammanfattning : This study aims to examine what makes people engage on the social media platform Instagram. Marketing on social media is becoming more and more popular and the biggest difference compared to traditional media is that the users of social media are participants in the marketing process. LÄS MER

 3. 3. Fem trädarter från Georgien : möjligheter för användning i sydsvensk stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Therese Johansson; [2018]
  Nyckelord :Georgien; Kaukasien; exotiska trädarter; stadsträd; Carpinus orientalis; Celtis caucasica; Pyrus caucasica; Quercus macranthera; Zelkova carpinifolia;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och förtätningar gör stadsmiljöer till allt mer utmanande platser för växter. Det används få trädarter i dagens städer vilket ger en ökad utsatthet vid ett eventuellt utbrott av sjukdomar och skadegörare. LÄS MER

 4. 4. Textval och lässtrategier i undervisningen : En studie rörande föreställningarom läsvanor ur lärar- och elevperspektiv samt dess inverkan på undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johansson Therese; [2018]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; reading education; student centered texts; diversity; multilingual; Läsförståelse; lässtrategier; läsundervisning; elevnära texter; mångfald; flerspråkighet;

  Sammanfattning : This study concerns choices of texts and reading comprehension strategies in teaching. The purpose of the study is to investigate if and how teachers' perceptions of pupils' reading habits are consistent with the pupils' own beliefs. LÄS MER

 5. 5. Utgången kommer inte att förändras, men resan dit kan påverkas : Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Karlsson; Therese Johansson; [2018]
  Nyckelord :experiences; home care; palliative care; participation; relatives; delaktighet; hemsjukvård; närstående; palliativ vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ hemsjukvård blir allt vanligare i Sverige. Närståendes deltagande är ofta en förutsättning för att denna vård ska vara genomförbar. För att närstående ska ha förmåga att vårda patienten palliativt hemmet är det viktigt att sjuksköterskan bidrar med stöd och information. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Therese Johansson.

Din email-adress: