Sökning: "Therese Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Therese Johansson.

 1. 1. Är det skillnad på barn och barn? : -  En kvalitativ studie om socialtjänstens LVU-utredningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therése Johansson; Josefin Holmbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The reception of large numbers of unaccompanied children seeking asylum in 2015 involved a considerable undertaking on the part of the municipalities to achieve a good long-term system of reception. Some of these children have subsequently been subjected to compulsory care, following LVU*-investigations, made by the Social Service. LÄS MER

 2. 2. Fem trädarter från Georgien : möjligheter för användning i sydsvensk stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Therese Johansson; [2018]
  Nyckelord :Georgien; Kaukasien; exotiska trädarter; stadsträd; Carpinus orientalis; Celtis caucasica; Pyrus caucasica; Quercus macranthera; Zelkova carpinifolia;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och förtätningar gör stadsmiljöer till allt mer utmanande platser för växter. Det används få trädarter i dagens städer vilket ger en ökad utsatthet vid ett eventuellt utbrott av sjukdomar och skadegörare. LÄS MER

 3. 3. Textval och lässtrategier i undervisningen : En studie rörande föreställningarom läsvanor ur lärar- och elevperspektiv samt dess inverkan på undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johansson Therese; [2018]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; reading education; student centered texts; diversity; multilingual; Läsförståelse; lässtrategier; läsundervisning; elevnära texter; mångfald; flerspråkighet;

  Sammanfattning : This study concerns choices of texts and reading comprehension strategies in teaching. The purpose of the study is to investigate if and how teachers' perceptions of pupils' reading habits are consistent with the pupils' own beliefs. LÄS MER

 4. 4. Utgången kommer inte att förändras, men resan dit kan påverkas : Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Karlsson; Therese Johansson; [2018]
  Nyckelord :experiences; home care; palliative care; participation; relatives; delaktighet; hemsjukvård; närstående; palliativ vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ hemsjukvård blir allt vanligare i Sverige. Närståendes deltagande är ofta en förutsättning för att denna vård ska vara genomförbar. För att närstående ska ha förmåga att vårda patienten palliativt hemmet är det viktigt att sjuksköterskan bidrar med stöd och information. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården efter att ha blivit utsatt för våld i nära relation

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Johansson Bäckström; Therese Molander; [2018]
  Nyckelord :Qualitative study; content analysis; abused women; violence in close relationship; health care professionals; commitment; confidence; relationship; relay staff; Kvalitativ studie; innehållsanalys; våldsutsatta kvinnor; våld i nära relation; hälso- och sjukvårdspersonal; engagemang; förtroende; relation; stafettpersonal;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor i nära relation är ett globalt folkhälsoproblem vilket kränker de mänskliga rättigheterna hos den våldsutsatta kvinnan. Det är av stor vikt att hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården upptäcker dessa kvinnor för att tidigt kunna ingripa, omhänderta och stödja dem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Therese Johansson.

Din email-adress: