Sökning: "Theresia Sjögren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Theresia Sjögren.

  1. 1. Faktorer som påverkar äldre patienters sömn : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Theresia Jansson; Malin Sjögren; [2012]
    Nyckelord :Äldre 65 ; sjukhusavdelning; omgivningsfaktorer; störd nattsömn; kunskap.;

    Sammanfattning : Sömn är ett individuellt behov som människan själv inte styr över. Sömnen förändras genom livet och sömnlängden minskar med åldern samtidigt som vakentid efter insomnande ökar. När människor blir äldre förändras dygnsrytmen, detta påvisas genom en sämre och osammanhängande nattsömn som kan leda till trötthet under dagen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Theresia Sjögren.

Din email-adress: