Sökning: "Thomas Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Thomas Eriksson.

 1. 1. Andra generationens gråzon : En kvalitativ studie om identitet hos andra generationens invandrare från f.d. Jugoslavien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emilia Makra; [2018]
  Nyckelord :Focus groups; identity; culture; belonging; Yugoslavians; Swedish; adolescents; grey zone; social constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine adolescents in the age ranging between 20-25, with one or two foreign-born parents from the former Yugoslavia, experiencing their identity as this is a group considered to be established and well integrated in the Swedish society. As the study was based on a qualitative method using focus groups, the questions in the group sessions were initially more structured and then developed to more open-ended questions that opened up to further discussion. LÄS MER

 2. 2. Konstruktioner av Bofills båge : En undersökning av arkitektur och diskurs

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sjöborg Daniel; [2018]
  Nyckelord :diskurs; kritisk diskursanalys; postmodernism; modernism; pastisch; Bofills båge; Stockholm; Södra station; Michel Foucault; Norman Fairclough; Thomas A. Markus; Deborah Cameron; Eva Eriksson; Elias Cornell; Ernst Brunner; Bengt Lagerkvist;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker diskurs kring det postmoderna byggnadskomplexet Bofills båge på Södermalm i Stockholm, som uppfördes mellan 1989 och 1992. Med utgångspunkt i teorier om kritisk diskursanalys undersöks utsagor i tre artiklar och ett TV-inslag som behandlar projektet, samt det sammanhang som utsagorna och projektet befann sig i. LÄS MER

 3. 3. Metoder för hantverksmässig komposition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Thomas Eriksson; [2017-11-15]
  Nyckelord :komposition; improvisation; modifikation; skapande; kreativitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to learn more about composition and to explore tools and methods to be able to continuously write music. In order to achieve this goal I have chosen to explore in depth two different methods of composition - improvisation and modification. LÄS MER

 4. 4. Improving GPS Position Accuracy Using Particle Filtering

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Love Eriksson; Thomas Pettersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ergonomi vid armeringsarbeten : En studie om möjliga förbättringar i arbetsmiljön vid armeringsarbeten

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Anders Engström; Jalmar Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :Reinforcement; ergonomics; Armering; ergonomi;

  Sammanfattning : Injuries and sick-leave is a common feature for reinforcement workers today. This is mainlydue to the fact that reinforcement work is done in an exposed environment with many stressfactors and highly repetitive work. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Thomas Eriksson.

Din email-adress: