Sökning: "Tick-borne diseases"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Tick-borne diseases.

 1. 1. Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu latu in rodents from two areas with varying wild ungulate densities in Southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Jimmy Nyman; [2017]
  Nyckelord :Borrelia Burgdorferi sensu lato; DNA; external oligonucleotides; infection probability; prevalence; rodents; ungulates;

  Sammanfattning : On a global scale, zoonotic vector-borne diseases pose an increasing threat towards human health. In Europe, the haemotophagous ectoparasite sheep tick (Ixodes ricinus) acts as a pathogen vector for diseases like tick-borne encephalitis and Lyme disease with increasing annual incidences during the last decades. LÄS MER

 2. 2. Fästingrelaterad problematik och prevention i stadslandskapets rekreationsmiljöer : skötsel- och gestaltningsstrategier för en vandringsstig utmed Isbladskärret i Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Rönnmark; [2016]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; fästingburna infektioner; gestaltning; skötsel; skogsmiljöer; ängsmiljöer; våtmarksmiljöer; urbana områden; Isbladskärret;

  Sammanfattning : En ökande och mer krävande medelklass i urbana miljöer kommer att innebära utmaningar för framtiden. Jag har noterat att urbana människor ofta ägnar sig åt utomhusaktiviteter, såsom löpning, skogspromenader, skidåkning och i vissa fall utövas mer specifika intressen som studier av växter, insekter eller fåglar. LÄS MER

 3. 3. Flug- och insektsbekämpning inom animalieproduktion : en marknadsundersökning om tillvägagångssätt och behov i dagsläget

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karin Kristoffersson; [2016]
  Nyckelord :marknadsundersökning; animalieproduktion; flugor; insekter; parasiter; betesdjur;

  Sammanfattning : I Sverige fanns det 71 100 jordbruksföretag år 2010, hälften av dessa bedrev animalieproduktion och var främst belägna i Götaland. Trenden är i dagsläget att antalet animalieföretag minskar medans det genomsnittliga besättningsantalet ökar. Syftet med arbetet var att göra en marknadsundersökning åt Bayer AB. LÄS MER

 4. 4. Cross-sectional study of bovine anaplamosis in South-western Uganda : the impact of wildlife-livestock interface

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mikael Palmfjord; [2015]
  Nyckelord :Anaplasma marginale; bovine anaplasmosis; cattle; Uganda; wildlife-livestock inferface;

  Sammanfattning : The tick-borne disease bovine anaplasmosis is primarily caused by Anaplasma marginale. A variety of wild animals act as reservoirs for A. marginale, but the understanding of their role in the epidemiology of A. marginale is yet poor. LÄS MER

 5. 5. Cross-sectional study of the prevalence of Babesia bigemina in Uganda : wildlife-livestock interface at and around LMNP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Schischke; [2015]
  Nyckelord :Babesia bigemina; wildlife-livestock interface; cattle; Uganda; vilda djur; nötkreatur;

  Sammanfattning : Ticks and the diseases they transmit are of major importance throughout the world. In Uganda, cattle are the most important livestock from an economic point of view. Livestock keepers fear bi-directional transmission of tick-borne pathogens between their livestock and wild animals. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tick-borne diseases.

Din email-adress: