Sökning: "Tidsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet Tidsstudie.

 1. 1. Packing Operation Efficiency at DSV Solutions

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Patrik Ljung; Robin Marpurg; [2017]
  Nyckelord :Plockning; plockningsprocess; värdeskapande; icke-värdeskapande; effektivisering; lagereffektivisering; lager; transport; lagertransport; tidsstudie; processkartläggning; plockslinga;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka plockningsprocessen hos DSV Solutions i Norrköping och ta fram rekommendationer hur om hur plockningsprocessen kan tidseffektiveras. För att undersöka plockningsprocessen används observationer, tidsstudie, intervju och en workshop. LÄS MER

 2. 2. Processtiders påverkan på kalkyleringsresultatet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Sundqvist; Simon Petersson; [2017]
  Nyckelord :process; product costing; financial management; time study; process mapping; Process; produktkalkyl; finanshantering; tidsstudie; processkartläggning;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to investigate how an enterprise pre-calculate correspond withthe measured post-calculate. This is important for the company as the product should not besold for a too low or at a too high price. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning av skuthantering i Aitik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Simon Jönsson; Albert Olsson; [2017]
  Nyckelord :Boulders; Boulderhandling; Examensarbete; Aitik; Skuthantering; Dagbrott; Skut; Ekonomisk hantering av skut; tidsstudie; gränshalter; produktionspåverkan; skutknackning; malmvärde;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om att följa upp skuthantering i Aitik och dess ekonomiska påverkan, Aitik är en dagbrottsgruva som ligger i Gällivares kommun. Skut är ett bergblock som är större än 1 m3 och är ett återkommande problem då de orsakar störningar i produktionsflödet. LÄS MER

 4. 4. Prestationer vid naturvårdshuggning med maskinell NS-skötsel

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Nils Andersson Tjäder; [2017]
  Nyckelord :katning; ringbarkning; tidsstudie;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to time study the time-slot for this individual moment of mechanized debarking and ring barking of trees. The moments are performed today in NS-management and as a point of efforti in the general consideration of final felling. The background to this study is commissioned by SCA Skog:s Jämtlandsförvaltning. LÄS MER

 5. 5. Value stream mapping of the grinding process in the manufacturing of steel products

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Linus Emanuelsson; Erik Folker; [2017]
  Nyckelord :värdeflödeskartläggning; planering; stålindustri; tidsstudie;

  Sammanfattning : Till följd av en långvarig nedåtgående trend för den europeiska stålindustrin har stålbolagens behov av en effektiv logistik, med därtill kopplade kostnadsbesparingar, ökat. För att kunna förbättra sin interna logistik krävs att företag kan planera sin produktion väl samtidigt som resurser utnyttjas så effektivt som möjligt, med minimalt slöseri. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tidsstudie.

Din email-adress: