Sökning: "Tidsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet Tidsstudie.

 1. 1. Karta över Furuviksparken : Kontroll enligt HMK:s gamla och nya dokument samt dokument från Norge och Finland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sofi Röragen; Olivia Rosén Säfström; [2018]
  Nyckelord :Kartering; kartkontroll; Unmanned Aerial System UAS ; UAS-fotogrammetri;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to compile a map of Furuvik theme park using UAS-photogrammetry and evaluate the products quality by performing a map control. The map control is carried out with guidelines from new and old HMK-documents and how such an evaluation is carried out in our neighbouring countries. LÄS MER

 2. 2. Tidsstudie av timmerbilars lastningstid beroende på avstånd mellan timmerbilen och virkesvältan

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Filip Berggren; [2018]
  Nyckelord :trafiksäkerhet; allmänna vägar; kostnadsbesparingar;

  Sammanfattning : The safety distance between the roads to the pile is an area that is often discussed. Loading work with logging trucks is relatively unknown and the study was necessary to provide new knowledge to the subject. LÄS MER

 3. 3. GROT-skotning med rundvirkesskotare och GROT-skotare, en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Daniel Frisch; [2018]
  Nyckelord :grotskotning; ekonomi; produktivitet; klämbanksrede; vinst; kostnad; tidsåtgång; Ponsse;

  Sammanfattning : Skotning av grot (avverkningsrester; grenar och toppar) är vedertaget inom skogs-bruket sedan 1980-talet. Många olika system har genom åren använts för ändamålet, men det saknas en sammanställning av systemen. Dessutom har grotskotningen sedan 2012 minskat i Sverige tack vare alternativa bränslekällor som används i värmeverk. LÄS MER

 4. 4. Arbetsresultat efter markberedning med en tvåhövdad hängande testbänk med inversfunktion

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Martin Andersson; [2018]
  Nyckelord :invers; högläggning; aggregat;

  Sammanfattning : Today, inverting is performed mostly using crane-mounted devices. These devices must increase their productivity in order to become more cost-competitive. One way to increase productivity is to make a two-headed device that can prepare the soil using both inverting and mounding. LÄS MER

 5. 5. Uppgradering av monteringslina för elektriskt styrservosystem

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Simon Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som en del av masterprogrammet inom industriell produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan har detta examensarbete utförts på Allied Motion Stockholm AB under 20 veckor, våren 2018. Företaget har utvecklat ett nytt elektriskt styrservosystem för tyngre fordon som skall börja levereras till kund i slutet av 2018. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tidsstudie.

Din email-adress: