Sökning: "Tidsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Tidsstudie.

 1. 1. Tidsstudie av timmerbilars lastningstid beroende på avstånd mellan timmerbilen och virkesvältan

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Filip Berggren; [2018]
  Nyckelord :trafiksäkerhet; allmänna vägar; kostnadsbesparingar;

  Sammanfattning : The safety distance between the roads to the pile is an area that is often discussed. Loading work with logging trucks is relatively unknown and the study was necessary to provide new knowledge to the subject. LÄS MER

 2. 2. Arbetsresultat efter markberedning med en tvåhövdad hängande testbänk med inversfunktion

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Martin Andersson; [2018]
  Nyckelord :invers; högläggning; aggregat;

  Sammanfattning : Today, inverting is performed mostly using crane-mounted devices. These devices must increase their productivity in order to become more cost-competitive. One way to increase productivity is to make a two-headed device that can prepare the soil using both inverting and mounding. LÄS MER

 3. 3. Uppgradering av monteringslina för elektriskt styrservosystem

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Simon Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som en del av masterprogrammet inom industriell produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan har detta examensarbete utförts på Allied Motion Stockholm AB under 20 veckor, våren 2018. Företaget har utvecklat ett nytt elektriskt styrservosystem för tyngre fordon som skall börja levereras till kund i slutet av 2018. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av delprocessen utleveranser : Ett förbättringsarbete på Gotlandssnus AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Felix Etelhag; Jonas Åström; [2018]
  Nyckelord :labeling; practices; processes; tools; values; waste; arbetssätt; etikettering; processer; slöseri; verktyg; värderingar;

  Sammanfattning : Gotlandssnus AB är en industriell organisation som producerar tobaksprodukten snus och det nikotinfria alternativet Qvitt. Företaget har sedan starten 2004 haft en snabb tillväxt och det övergripande kvalitetsarbetet har blivit lidande. LÄS MER

 5. 5. Kan en investering i stålprofiler eliminera slöserier i en ställagegodsprocess? : En fallstudie på Företag Xs wellpapp-pallsorienterade distributionslager

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnéa Bjerhag; Malin Elofsson; Jane Nygren; [2018]
  Nyckelord :Pay-off-kalkyl; fiskbensdiagram; processkartläggning; slöserier; wellpapp-pall; träpall; investering; ompallning; ställagegodsprocess;

  Sammanfattning : Jonsson och Mattsson (2011) pratar om vikten av fyllnadsgrad och att ett företag kan minimera sina kostnader genom att öka fyllnadsgraden. Företag X, som är ett globalt heminredningsföretag, valde att införa wellpapp-pall för att öka fyllnadsgraden vilket i sin tur värnar om både miljön och ekonomin. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tidsstudie.

Din email-adress: