Sökning: "Tillgänglig lärmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Tillgänglig lärmiljö.

 1. 1. Att se möjligheter där andra ser hinder : uppfattningar om inkludering och tillgänglig undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sandra Calmerbäck; Anna-Maria Sandberg; [2017]
  Nyckelord :universal design for learning; Inkludering; gymnasiesärskola; tillgänglig undervisning; universal design för lärande; specialpedagogiska perspektiv; uppfattningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera hur pedagoger, elever och skolledare vid en gymnasieskola uppfattar fenomenen inkludering och tillgänglig undervisning genom att undersöka deras syn på möjligheter och utmaningar med att som elev inskriven i gymnasiesärskolan delta i undervisning på nationella program på gymnasieskolan. Vi har genomfört sju semistrukturerade intervjuer med målet att finna variationer i uppfattningarna kring inkludering och tillgänglig undervisning hos de olika aktörerna. LÄS MER

 2. 2. När elever uppfattas ha hinder i matematiklärande : Ett lärarperspektiv på hur elever med särskilt utbildningsbehov i matematik identifieras, bedöms och förstås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Lööf; Elisabet Engberg; [2017]
  Nyckelord :bedömningsprocessen; hinder; inkludering; lärares kompetens; matematiklärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få fördjupad kunskap om hur elever med särskilt utbildningsbehov i matematik kan identifieras, bedömas och förstås utifrån ett lärarperspektiv. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Matematikångest : "Det är liksom helt svart..."

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cecilia Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :Fenomenologisk ansats; högstadiet; matematikångest; matematikängslan; relationellt perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Under mina tjugo år som matematiklärare har jag mött ett flertal elever som utvecklat en oro och en ängslan för matematikämnet. Mitt intresse för matematikångest har växt vilket resulterat i denna studie. LÄS MER

 4. 4. Hur gör ni? - En jämförelsestudie av två skolor kring tillgängliga lärmiljöer

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sophie Rogver; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; Kartläggning; Tillgänglig lärmiljö; Tilläggsbelopp;

  Sammanfattning : Skollagen är tydlig i sitt budskap, att det inte ska spela någon roll om du har en dokumenterad diagnos eller inte, som elev har du rätt att få extra anpassning eller särskilt stöd så att du når kunskapskraven i skolan. Studien syftar till att ta reda på hur skolmiljön är utformad på två skolor för att vara en tillgänglig lärmiljö för alla elever, vidare syftar studien till att ta reda på hur ansvaret för att kartlägga behovet av extra anpassningar och särskilt stöd är fördelat. LÄS MER

 5. 5. Nätbaserad utbildning : En studie om tillgänglig lärmiljö och inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Tillgänglig lärmiljö Inkludering; Nätbaserad utbildning; Specialpedagogik; Kommunikation; Digital miljö;

  Sammanfattning : I takt med att samhället utvecklas skapas nya möjligheter vad gäller utbildningsformer. Detta arbete syftar till att ur ett specialpedagogiskt perspektiv analysera och problematisera nätbaserad utbildning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tillgänglig lärmiljö.

Din email-adress: