Sökning: "Tillgänglig lärmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Tillgänglig lärmiljö.

 1. 1. Sårbar bedömning, Bedömning för lärande i samband med bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Tunemalm Östin; Anna-Lena Sjöström; [2016]
  Nyckelord :bedömning; språkstörning; språklig sårbarhet; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Sjöström, Anna-Lena och Tunemalm Östin, Eva (2016), Sårbar bedömning, Bedömning för lärande i samband med språkstörning. Speciallärarprogrammet, Fakulteten för Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Att fostra och utbilda elever i behov av särskilt stöd - En fallstudie om användandet digitala hjälpmedel i särskild undervisningsgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Linda Manfredsson; [2016]
  Nyckelord :ADHD; autismspektrat; hjälpmedel; IKT; läsplattor; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på användandet av läsplattor och digitala hjälpmedel i en särskild undervisningsgrupp där eleverna har diagnosen autism. Som en del i utvecklingsarbetet, ”en tillgänglig lärmiljö i en digital skola”, på skolan i fråga har alla elever i gruppen fått tillgång till egna läsplattor. LÄS MER

 3. 3. Byggstenar för en språkutvecklande undervisning

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Ekman; David Nyquist; [2016]
  Nyckelord :Språkstörning; Språkutvecklande undervisning; Tillgänglig lärmiljö; Kommunikation; Delaktighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Problemområde Elever med språkstörning har samma rätt som andra elever att få undervisning som är så pass tillgänglig att de når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Denna skrivelse i skollagen (Svensk författningssamling, 2010:800) kräver att personal i skolan uppmärksammar enskilda elevers förutsättningar och skapar en anpassad lärmiljö. LÄS MER

 4. 4. Klassrummet - En tillgänglig lärmiljö

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Önnby; [2015]
  Nyckelord :Delaktighet; gemenskap; inkludering; kommunikation; lärmiljö och tillgänglighet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att bidra med kunskap om lärares möjligheter till att anpassa lärmiljön för alla elever i klassrummet. Studien avser därtill att kartlägga vilka olika möjligheter respektive hinder elever och lärare ser och möter. LÄS MER

 5. 5. Idrott och hälsa i gymnasiesärskolan: Anpassad undervisning ur ett idrottslärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Bjärum; [2015]
  Nyckelord :Anpassad fysisk aktivitet AFA ; Idrott och hälsa; Gymnasiesärskola; Utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Bjärum, Malin (2015). Idrott och hälsa i gymnasiesärskolan: Anpassad undervisning ur ett idrottslärarperspektiv (Physical education in upper secondary special school: Adapted teaching from a PE teacher perspective). Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tillgänglig lärmiljö.

Din email-adress: