Sökning: "Tillgänglig lärmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Tillgänglig lärmiljö.

 1. 1. Att se möjligheter där andra ser hinder : uppfattningar om inkludering och tillgänglig undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sandra Calmerbäck; Anna-Maria Sandberg; [2017]
  Nyckelord :universal design for learning; Inkludering; gymnasiesärskola; tillgänglig undervisning; universal design för lärande; specialpedagogiska perspektiv; uppfattningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera hur pedagoger, elever och skolledare vid en gymnasieskola uppfattar fenomenen inkludering och tillgänglig undervisning genom att undersöka deras syn på möjligheter och utmaningar med att som elev inskriven i gymnasiesärskolan delta i undervisning på nationella program på gymnasieskolan. Vi har genomfört sju semistrukturerade intervjuer med målet att finna variationer i uppfattningarna kring inkludering och tillgänglig undervisning hos de olika aktörerna. LÄS MER

 2. 2. När elever uppfattas ha hinder i matematiklärande : Ett lärarperspektiv på hur elever med särskilt utbildningsbehov i matematik identifieras, bedöms och förstås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Lööf; Elisabet Engberg; [2017]
  Nyckelord :bedömningsprocessen; hinder; inkludering; lärares kompetens; matematiklärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få fördjupad kunskap om hur elever med särskilt utbildningsbehov i matematik kan identifieras, bedömas och förstås utifrån ett lärarperspektiv. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Matematikångest : "Det är liksom helt svart..."

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cecilia Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :Fenomenologisk ansats; högstadiet; matematikångest; matematikängslan; relationellt perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Under mina tjugo år som matematiklärare har jag mött ett flertal elever som utvecklat en oro och en ängslan för matematikämnet. Mitt intresse för matematikångest har växt vilket resulterat i denna studie. LÄS MER

 4. 4. Nätbaserad utbildning : En studie om tillgänglig lärmiljö och inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Tillgänglig lärmiljö Inkludering; Nätbaserad utbildning; Specialpedagogik; Kommunikation; Digital miljö;

  Sammanfattning : I takt med att samhället utvecklas skapas nya möjligheter vad gäller utbildningsformer. Detta arbete syftar till att ur ett specialpedagogiskt perspektiv analysera och problematisera nätbaserad utbildning. LÄS MER

 5. 5. Förskolan - barns språkmiljö : Förskollärares beskrivningar av språkstimulerande arbete med barn i språksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Susanne Lund; Linda Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Fysisk lärmiljö; förskola; förskollärare; social lärmiljö; specialpedagogik; språklig lärmiljö; språkstimulans; språksvårighet; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare arbetar med språkutveckling i förskolan för barn som är i språksvårigheter. Studien har en kvalitativ forskningsansats och sju förskollärare från sex olika förskolor har intervjuats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tillgänglig lärmiljö.

Din email-adress: