Sökning: "Tillverkning"

Visar resultat 1 - 5 av 823 uppsatser innehållade ordet Tillverkning.

 1. 1. QUALITY IMPROVEMENT OF CERAMIC PARTS FORMEDICAL APPLICATIONS THROUGHOPTIMIZATION OF THE ADDITIVE MANUFACTURING ANDPOST-PROCESSING PROCESSES

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Eva Hofacker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additive Manufacturing (AM) is beneficial for medical applications in which tissues must be replaced because AM enables the fabrication of highly complex three-dimensional structures. In this study the AM and the post-processing steps of additive manufactured ceramic parts of a specific material for tissue replacement were examined in order to optimize the parts’ quality. LÄS MER

 2. 2. Icke värdeskapande aktiviteter i ren service : En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Umit Aras; Viktor Lundberg; [2018]
  Nyckelord :lean; ren service; icke värdeskapande aktiviteter; spill; spillkategorier;

  Sammanfattning : Titel: Icke värdeskapande aktiviteter i ren service – En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker Nivå: C-Uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Umit Aras & Viktor Lundberg   Handledare: Tomas Källquist   Datum: 2018 - Januari   Syfte: Syftet är att med utgångspunkt i lean skapa förståelse för icke värdeskapande aktiviteter inom rena serviceorganisationer genom att identifiera och kategorisera spill.   Metod: Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och utifrån aktörsperspektivet bygger studien på en världsbild från det socialkonstruktivistiska synsättet. LÄS MER

 3. 3. Sveriges första glasverkstad? : En undersökning av glasfynd från Sandby borg och andra tidiga glashantverksplatser i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Sandby borg; folkvandringstid; glashantverk; glaspärlor;

  Sammanfattning : This paper examined whether Sandby borg has had a domestic manufacture of pearls. Other locations in Sweden with early signs of glass production are presented to investigate possible similarities with Sandby borg. LÄS MER

 4. 4. Computer simulation of  Dinitrotoluene Nitration Process

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknikKarlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Moses Ruhweza; [2018]
  Nyckelord :Dinitrotoluene; CHEMCAD; thermodynamics; steady state model; MNT;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0. LÄS MER

 5. 5. Development of a Data Transformation Method for a Customized Stent usingAdditive Manufacturing

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Julius Tepe; [2018]
  Nyckelord :Stent; Nitinol; Additive Manufacturing; customized implants; electron beam melting;

  Sammanfattning : Conventionally manufactured stents are available in uniform sizes and straight forms. These standard products are not suitable for all patients and research indicates that this is the reason for migration of stents in the vessel, and tubular structure in general, after deployment. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tillverkning.

Din email-adress: