Sökning: "Tillverkning"

Visar resultat 1 - 5 av 915 uppsatser innehållade ordet Tillverkning.

 1. 1. Medeltida trägolv. En studie om tillverkning och konstruktion i 1300-tals kyrkor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emil Stangenberg; [2018-08-14]
  Nyckelord :Woodwork; medieval wooden church; wooden floor; trähantverk; medeltida träkyrka; trägolv; Södra Råda gamla kyrka;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling av självserveringsverktyg för August Lundh AB

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anton Hoffman; Alexander Törnqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a report that is part of a master thesis at an undergraduate level, which comprises 15 university education credits and has been completed at Mälardalen University in Eskilstuna. The work is within the subject of product development and has been carried out by two students during the spring term of 2018. LÄS MER

 3. 3. Livscykelperspektiv på elektronik En jämförande livscykelanalys på TV-apparater

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emanuel Lindbäck; [2018]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; TV-apparater; SimaPro; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Tillverkningen, användandet och avvecklingen av elektronik och elektroniska produkter ger upphov till negativ miljöpåverkan. Samtidigt ökar försäljningen av dessa produkter till följd av kortare innovationscykler och ökad efterfrågan. Det här examensarbetet syftar till att jämföra två TV-apparater ur ett miljöpåverkansperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Statliga incitament inom reshoringbeslut

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Albin Björhag; Filip Skärin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte– Studien syftar till att undersöka vilka statliga incitament som påverkar eller som i framtiden skulle kunna påverka svenska företags reshoringbeslut. För att uppfylla syftet har två frågeställningar undersökts:  Vilka statliga incitament påverkar svenska företags reshoringbeslut?  Vilka statliga incitament kan komma att påverka svenska företags reshoringbeslut i framtiden? Metod– För att uppfylla syftet med studien genomfördes en fallstudie inkluderande 19 respondenter från 14 organisationer. LÄS MER

 5. 5. QUALITY IMPROVEMENT OF CERAMIC PARTS FORMEDICAL APPLICATIONS THROUGHOPTIMIZATION OF THE ADDITIVE MANUFACTURING ANDPOST-PROCESSING PROCESSES

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Eva Hofacker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additive Manufacturing (AM) is beneficial for medical applications in which tissues must be replaced because AM enables the fabrication of highly complex three-dimensional structures. In this study the AM and the post-processing steps of additive manufactured ceramic parts of a specific material for tissue replacement were examined in order to optimize the parts’ quality. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tillverkning.

Din email-adress: