Sökning: "Timmarna analys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Timmarna analys.

 1. 1. Förlossningsrummets design. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Höglund; [2017-07-04]
  Nyckelord :Förlossningsrum; design; systematisk litteraturöversikt; kvantitativa studier;

  Sammanfattning : Background: The environment in labor wards has gradually changed over time. Since women have previously given birth to children in the home, almost all children in Sweden are now born in labour wards with highly specialized care. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av Copan EswabTM för viabilitet av bakterier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin;

  Författare :Olof Hannu; Leonardo Hagman; [2017]
  Nyckelord :Eswab; Haemophilus influenzae; Niesseria gonorrhoeae; Fusobacterium nucleatum; specimen transport; Eswab; Haemophilus influenzae; Niesseria gonorrhoeae; Fusobacterium nucleatum; transportmedium;

  Sammanfattning : Bakterier har alltid haft en stor inverkan på mänskligheten. För att diagnostisera bakteriella sjukdomar och behandla dem krävs identifiering av bakterien eller bakteriens relevanta egenskaper. Transportmedium har utvecklats för att hålla bakterierna vid liv från provtagning till analys. LÄS MER

 3. 3. Vikten av belysningsplanering för människans hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ingrid Zetterlund; [2016]
  Nyckelord :belysning; ljus; fysisk ohälsa; belysningsplanering; kommun; trygghet; säkerhet; orienterbarhet; nattlandskap; atmosfär;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att kommuner upprättar en belysningsplan eller belysningsstrategi. För att kommunen ska kunna få ut den bästa belysningen för invånare och besökare bör vissa kriterier finnas med samt att planen bör ha en platsförankring. LÄS MER

 4. 4. Psykoterapi med hypnos : klientperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Helena Nikula; [2015]
  Nyckelord :Hypnotherapy; Psychotherapy; Client; Qualitative; Hypnosterapi; Psykoterapi; Klient; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Inledning: Studien undersöker hur klienter som har gått i hypnosterapi har upplevt sin terapi. Vad har varit gynnsamt och vad har hindrat deras process. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen om klienters erfarenhet och upplevelse av hypnosterapi. LÄS MER

 5. 5. Påverkan på muskeluppbyggnad i samband med alkoholintag efter träning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Frida Bond; Linnea Danielsson; [2014-06-30]
  Nyckelord :muskeluppbyggnad; alkoholintag; träning;

  Sammanfattning : Sahlgrenska AcademyAt University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstract:Titel: Effect on muscle building associated with alcohol intake after exerciseAuthor: Frida Bond och Linnea DanielssonSupervisor: Frode SlindeExamminer: Anna WinkvistProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDatum: May 26, 2014Background: Drinking alcohol is often used as something to spice up weekdays as well as more festive occasions. The reverse aspect of alcohol consumption is that the body sees alcohol as toxic and therefore the basis for a number of diseases. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Timmarna analys.

Din email-adress: