Sökning: "Tove Jonsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tove Jonsson.

 1. 1. Hur genusmedvetna är barn? : En kvalitativ studie om barns syn på genus utifrån en normkritisk barnbok

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Tove Jonsson; Micaela Johansson; [2017]
  Nyckelord :genus; könsroll; könsneutralitet; barnbok; normkritik; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att synliggöra barns tankar och uppfattningar kring genus och könsroller. Detta får vi svar genom våra två studiefrågor: Vilka uppfattningar har barn om könsroller? och Hur tolkar och förstår barn könsneutralitet? Studien grundar sig i den kvalitativa metoden där vi genomförde intervjuer i samband med högläsning och boksamtal, utifrån en normkritisk barnbok. LÄS MER

 2. 2. Åter på undantag? : Sjuksköterskors erfarenheter av hur egenvård tillämpas inom psykiatrisk omvårdnad.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaLinköpings universitet/Hälsouniversitetet; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaLinköpings universitet/Hälsouniversitetet

  Författare :Sara Jonsson; Tove Lundgren; [2015]
  Nyckelord :Psychiatry; Nurse; Self-care; Psychiatric nursing; Psychiatric illness.; Psykiatri; Sjuksköterska; Egenvård; Psykiatrisk omvårdnad; Psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige beräknas 14-20% av befolkningen lida av psykisk ohälsa. Egenvård är handlingar som utförs i syfte att upprätthålla hälsa och är central inom den psykiatriska omvårdnaden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tove Jonsson.

Din email-adress: