Sökning: "Traceability Management"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Traceability Management.

 1. 1. Usability Study of a Traceability Management Tool

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Per Skytt; Tobias Nersing; [2017-06-29]
  Nyckelord :Capra; Traceability Management; Usability;

  Sammanfattning : This study aims to add to the body ofusability research especially in regards to softwaretools. There is a lack of consideration tousability and empirical evaluation of softwaretools for developers in general, and in the fieldof traceability in context of usability is close tonon-existent. LÄS MER

 2. 2. How to Fully Obtain the Potential Benefits of a Digital Document Management System – A Guide to Successful Implementation

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Axel Söderlund Carlborg; [2017]
  Nyckelord :Connected Manufacturing; Digitisation; Documentation; Document Management; Industry 4.0; Internet of Things; ISO; ISO 9000; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background Technological advancements over the last decades have resulted in an increased degree of digitalisation within as well as in between companies around the world. As a result, requirements on companies in general are growing and global competition is steadily increasing. LÄS MER

 3. 3. Ett visionbaserat koncept för ökad kvalitet ut till kund

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johannes Kautto; Erika Torrång; [2017]
  Nyckelord :Visionsystem; kvalitetssäkring och spårbarhet;

  Sammanfattning : ABSTRACT Purpose: The purpose of the study is to investigate what aspects to observe when introducing a concept for inspection of critical surfaces, product traceability and future automation in an industrial production line. To attain a clearer structure in the study, the purpose has been divided into three sub-questions from which the authors have analysed the area of subject. LÄS MER

 4. 4. Product Information Managment : Utmaningar och möjligheter vid övergång till ett PIM-system i en verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sebastian Rosenlund; Oscar Zielonka; [2017]
  Nyckelord :Product Information Management; Change Management; Product Information Management; Change Management;

  Sammanfattning : Information är något som i dagens samhälle ständigt expanderar och utökas varje dag. För mycket information kan ofta leda till komplexa förhållanden i verksamheter, framförallt när det kommer till hantering av produktinformation. LÄS MER

 5. 5. Miljömedveten produktvalsprocess med hjälp av BIM

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Anton Magnryd; Petra Kádár; [2017]
  Nyckelord :BIM; Information delivery specification; Log book; Product selection; BIM; Leveransspecifikation; Loggbok; Produktval;

  Sammanfattning : Syfte: Det föreligger svårigheter att undvika byggprodukter som innehåller farliga ämnen då användningen av dessa varor i vissa projekt är oundviklig spelar dokumentering en nyckelroll. Detta då spårbarhet förutsätter ett gott dokumenteringsunderlag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Traceability Management.

Din email-adress: