Sökning: "Tracks"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade ordet Tracks.

 1. 1. Visualisering av ägande i startupföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Dana Ghrabeti; [2018]
  Nyckelord :visualisering; visualization; cap table; aktiebok; startup; UX-design; UI-design; användarcentrerad design; user-centered design;

  Sammanfattning : Capitalization table (cap table) is a public ledger that tracks the equity ownership of a company’s shareholders. For start-up and non-public companies this information is usually stored in a spreadsheet but even after just a couple of investment rounds the cap table can become highly complex. LÄS MER

 2. 2. Micro-Level Loss Reserving in Economic Disability Insurance

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Robin Borgman; Axel Hellström; [2018]
  Nyckelord :Micro Model; IBNR; RBNS; Loss Reserving; Micro modell; IBNR; RBNS; Reservsättning;

  Sammanfattning : In this thesis we provide a construction of a micro-level reserving model for an economic disability insurance portfolio. The model is based on the mathematical framework developed by Norberg (1993). The data considered is provided by Trygg-Hansa. The micro model tracks the development of each individual claim throughout its lifetime. LÄS MER

 3. 3. Beroende av spår : En studie av spårbundenheten inom projektet som blev Citybanan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Molle Olson; [2018]
  Nyckelord :Path dependence; megaproject management; city planning; Citybanan; Stockholm;

  Sammanfattning : Ever since the introduction of the railway through Stockholm there have been issues regardingcapacity. Citybanan is a recently built railway tunnel for commuter trains that takes somepressure off the heavily frequented stretch of tracks in the center of Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Object Tracking and Interception System : Mobile Object Catching Robot using Static Stereo Vision

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :SIMON CALMINDER; MATTHEW KÄLLSTRÖM CHITTUM; [2018]
  Nyckelord :Mechatronics; Stereo vision; Magnetometer; Color recognition.; Mekatronik; Stereoseende; Magnetometer; Färgigenkänning.;

  Sammanfattning : The aim of this project is to examine the feasibility and reliability of the use of a low cost computer vision system to track and intercept a thrown object. A stereo vision system tracks the object using color recognition and then guides a mobile wheeled robot towards an interception point in order to capture it. LÄS MER

 5. 5. Tids- och kostnadseffektivisera byggproduktionen : Slöserier och störningar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Wesam Aldebe; Yacine Tararbit; [2018]
  Nyckelord :Supervisor; site manager; laborer; waste; interference; lean construction; risk management; Just-in-time; Jidoka; PDCA; Arbetsledare AL ; platschef PC ; yrkesarbetare YA ; slöseri; störning; lean construction; riskhantering; Just-in-time; Jidoka; PDCA;

  Sammanfattning : Största utmaningen byggindustrierna har i dagens läge är att reducera onödiga kostnader och onödigt arbete samt att effektivisera arbetet i form av tid och pengar. Detta är en fråga och en undersökning som gjorts ett flertal gånger under de senaste åren eftersom att det är ett stort problem inom de flesta byggbranscher. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tracks.

Din email-adress: