Sökning: "Tracks"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade ordet Tracks.

 1. 1. Visualisering av ägande i startupföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Dana Ghrabeti; [2018]
  Nyckelord :visualisering; visualization; cap table; aktiebok; startup; UX-design; UI-design; användarcentrerad design; user-centered design;

  Sammanfattning : Capitalization table (cap table) is a public ledger that tracks the equity ownership of a company’s shareholders. For start-up and non-public companies this information is usually stored in a spreadsheet but even after just a couple of investment rounds the cap table can become highly complex. LÄS MER

 2. 2. Micro-Level Loss Reserving in Economic Disability Insurance

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Robin Borgman; Axel Hellström; [2018]
  Nyckelord :Micro Model; IBNR; RBNS; Loss Reserving; Micro modell; IBNR; RBNS; Reservsättning;

  Sammanfattning : In this thesis we provide a construction of a micro-level reserving model for an economic disability insurance portfolio. The model is based on the mathematical framework developed by Norberg (1993). The data considered is provided by Trygg-Hansa. The micro model tracks the development of each individual claim throughout its lifetime. LÄS MER

 3. 3. Beroende av spår : En studie av spårbundenheten inom projektet som blev Citybanan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Molle Olson; [2018]
  Nyckelord :Path dependence; megaproject management; city planning; Citybanan; Stockholm;

  Sammanfattning : Ever since the introduction of the railway through Stockholm there have been issues regardingcapacity. Citybanan is a recently built railway tunnel for commuter trains that takes somepressure off the heavily frequented stretch of tracks in the center of Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Tids- och kostnadseffektivisera byggproduktionen : Slöserier och störningar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Wesam Aldebe; Yacine Tararbit; [2018]
  Nyckelord :Supervisor; site manager; laborer; waste; interference; lean construction; risk management; Just-in-time; Jidoka; PDCA; Arbetsledare AL ; platschef PC ; yrkesarbetare YA ; slöseri; störning; lean construction; riskhantering; Just-in-time; Jidoka; PDCA;

  Sammanfattning : Största utmaningen byggindustrierna har i dagens läge är att reducera onödiga kostnader och onödigt arbete samt att effektivisera arbetet i form av tid och pengar. Detta är en fråga och en undersökning som gjorts ett flertal gånger under de senaste åren eftersom att det är ett stort problem inom de flesta byggbranscher. LÄS MER

 5. 5. Förberedelse för ett aktivt medborgarskap : En läroboksstudie av politiska system på nationell- och europeisk nivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tobias Lindroth; [2018]
  Nyckelord :Politiska system; Sverige; EU; samhällskunskap; högskoleförberedande program; yrkesförberedande program; kvalitativ textanalys; läroböcker.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how textbooks in civic education prepares students to become active citizens. In this study six textbooks, either written for the theoretical track or the vocational track in upper secondary school, were examined using a qualitative text analysis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tracks.

Din email-adress: