Sökning: "Tuppens filosofi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tuppens filosofi.

  1. 1. Tuppens och Förmiddagens filosofer : Thoreau och Nietzsche och uppvaknandets filosofi

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Emil Dickson; [2008]
    Nyckelord :Thoreau; Nietzsche; Philosophy of the Rooster; Philosophy of the Morning; solitude life style; individualism; walking; Thoreau; Nietzsche; Tuppens filosofi; Förmiddagens filosofi; idéhistoria; filosofi; civilisationskritik; 1800-talets filosofi; eremitliv; asketism; vandringsfilosofer; att odla sin trädgård; leka livet; dietlära; uppvaknandets filosofi; individualism; religionskritik; arbetsmoral; ensamhet; ensamhetsfilosofi; biodling;

    Sammanfattning : AbstractThis paper is about the philosophies created by Henry David Thoreau (1817-1862) and Friedrich Nietzsche (1844-1900). The purpose is to show the high degree of similarities between Thoreau’s and Nietzsche’s philosphy. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tuppens filosofi.

Din email-adress: