Sökning: "Twist"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Twist.

 1. 1. Twisting the standard : Non-standard language in literature and translation from English to Swedish

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Antonia Kjellström; [2018]
  Nyckelord :Non-standard language; Dialect; Translation; Literature; Fiction; Charles Dickens; Oliver Twist; English; Swedish;

  Sammanfattning : Non-standard language, or dialect, often serves a specific purpose in a literary work and it is therefore a challenge for any translator to recreate the non-standard language of the source text into a target language.  There are different linguistic tools an author can use in order to convey non-standard language, and the same is true for a translator – who can choose from different strategies when tasked with the challenge of translating dialectal features. LÄS MER

 2. 2. Dynamisk dimensionering av hög träbyggnad med horisontalstabiliserande kärna av KL-trä och prefabricerade volymelement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Albin Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Apartment; wood; module; cross-laminated; wind load; wind; dynamic response; construction; vibration; sway; Flerbostadshus; trä; modul; korslimmat; vindlast; dynamisk respons; konstruktion; svängningar; vibrationer;

  Sammanfattning : Efterfrågan på höga byggnader ökar i städerna och eftersom hållbarhet är ett viktigt ämne i samhället har intresset för och användandet av trä i höga byggnader ökat de senaste åren. Träbyggnaders flexibilitet och låga vikt gör att svängningar orsakade av horisontella dynamiska vindlaster i bruksgränstillståndet kan uppfattas som störande av personer som vistas i byggnaden och därav bli styrande för dimensioneringen av byggnaden. LÄS MER

 3. 3. Den fria leken i fritidshemmet : En essä om vad eleverna lär sig genom leken och hur den fria leken kan se ut

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Liza Persson; [2018]
  Nyckelord :fri lek; lärande lek; fritidshem; barnperspektiv;

  Sammanfattning : My essay aims to highlight the free play at the leisure-time center. I will find out what the students learn through the free play and how the free play looks. In my essay, I use a selfexperienced dilemma, through my professional role, looking at the play with c eyes other than a parent. LÄS MER

 4. 4. Serendipity : Att söka en sak och finna någon annan

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Anna Tedestam; [2017]
  Nyckelord :Sculpture Dreams Craft Storage Object body Intuition; Skulptur Drömmar Konsthantverk Lagring Förkroppsligt Intuition;

  Sammanfattning : Serendipity – Att söka en sak, och finna någon annan. Det är mötet mellan ett medvetet och ett undermedvetet skapande som tagit form ur drömmar och konkreta tankar. LÄS MER

 5. 5. Consequences of a flood in Kristianstad, Sweden : a GIS-based analysis of impacts on important societal functions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Jonas Sjögren; [2017]
  Nyckelord :important societal functions; Hammarslund Barrier Failure; flood consequences; flood risk analysis; physical geography; geography; Geographical Information Systems; Kristianstad; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : According to a recent report from the Swedish Civil Contingencies Agency, the city of Kristianstad is considered as one of the most vulnerable in Sweden regarding consequences of a flood. Being protected by a barrier system, a failure would most likely have serious impact on the city. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Twist.

Din email-adress: