Sökning: "Tydliga budskap"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Tydliga budskap.

 1. 1. ”Dölj din identitet och åk tillbaka” : En kvalitativ studie om asylsökande transpersoners upplevelser av asylprocessen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Simon Andersson; Josefin Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Transperson; asylsökande; Migrationsverket; könsidentitet; bevisbörda; identitetsdöljande; maktmissbruk; intersektionalitet; queerteori;

  Sammanfattning : Transpersoner är en särskilt utsatt grupp i asylprocessen som ofta blir misstrodda och diskriminerade av myndigheter. De tvingas bevisa sin könsidentitet utifrån stereotypa uppfattningar om transpersoner. Upplevs de inte som trovärdiga nekas de asyl och utvisas. LÄS MER

 2. 2. Vi flydde i sol, vi flydde i regn. Vi flydde med en båt över havet. Om hur flykt skildras i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Siding; Lena Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :bilderböcker; critical literacy; den hermeneutiska cirkeln; dikotomi; flykt; flykting; identitet; krig; kultur; kulturanalys; narratologi;

  Sammanfattning : I samband med den stora flyktingströmmen som kom till Sverige 2015 skrevs ett antal barnböcker som berör flykt. Syftet med detta examensarbete är att studera hur flykt skildras i ett urval av bilderböcker för att skapa en förståelse för vilka budskap som skrivs fram i dessa böcker. LÄS MER

 3. 3. Det är utsidan som räknas : En multimodal undersökning av tre svenska skönhetsklinikers budskap om skönhet, hälsa och ansvar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jessica Dahlin; [2018]
  Nyckelord :skönhetsingrepp; skönhetsbehandlingar; ideal; skönhetskliniker; attityder; hälsa; psykisk ohälsa; kroppsmissnöje; SFG; systemisk-funktionell grammatik; visuell textanalys; multimodal textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är klarlägga hur tre svenska skönhetskliniker framställer sina tjänster på respektive webbplats. Jag har valt att använda mig av en multimodal textanalys för att undersöka både skriftliga och visuella element. Materialet begränsas till startsidorna samt webbsidorna om botoxbehandling och fettsugning. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända - En belastning eller resurs : Den ekonomiserande diskursen kring nyanländas etablering i Sverige efter flyktingkrisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aylin Blom; Josefin Brunn; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; kritisk diskursanalys; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Media brukar kallas den tredje största maktcentrat i Sverige och är både upplysningscentral och påverkar allmänheten att se på det som händer i samhället på ett visst sätt. Under de två senaste åren har antalet asylsökande till Sverige fördubblats. LÄS MER

 5. 5. Undervisningsmodeller för att utveckla elevers läsförståelse : En litteraturstudie kring hur lärare kan tillämpa undervisningsmodellerna RT, TSI, CORI och QtA samt vilka effekter modellerna har på elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Linnea Eriksson; Elin Andersson; [2017]
  Nyckelord :Läsförståelse; undervisningsmodeller; Reciprocal Teaching; Questioning the Author; Concept-Oriented Reading Instruction; Transactional Strategies Instruction.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att granska och analysera forskning kring hur lärare kan tillämpa modellerna RT, TSI, CORI och QtA i läsförståelseundervisning för att utveckla elevers läsförståelse. Studien är riktad mot elever i årskurs 2 och 3. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tydliga budskap.

Din email-adress: