Sökning: "Tydliga budskap"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Tydliga budskap.

 1. 1. Vi flydde i sol, vi flydde i regn. Vi flydde med en båt över havet. Om hur flykt skildras i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Siding; Lena Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :bilderböcker; critical literacy; den hermeneutiska cirkeln; dikotomi; flykt; flykting; identitet; krig; kultur; kulturanalys; narratologi;

  Sammanfattning : I samband med den stora flyktingströmmen som kom till Sverige 2015 skrevs ett antal barnböcker som berör flykt. Syftet med detta examensarbete är att studera hur flykt skildras i ett urval av bilderböcker för att skapa en förståelse för vilka budskap som skrivs fram i dessa böcker. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända - En belastning eller resurs : Den ekonomiserande diskursen kring nyanländas etablering i Sverige efter flyktingkrisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aylin Blom; Josefin Brunn; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; kritisk diskursanalys; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Media brukar kallas den tredje största maktcentrat i Sverige och är både upplysningscentral och påverkar allmänheten att se på det som händer i samhället på ett visst sätt. Under de två senaste åren har antalet asylsökande till Sverige fördubblats. LÄS MER

 3. 3. Undervisningsmodeller för att utveckla elevers läsförståelse : En litteraturstudie kring hur lärare kan tillämpa undervisningsmodellerna RT, TSI, CORI och QtA samt vilka effekter modellerna har på elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Linnea Eriksson; Elin Andersson; [2017]
  Nyckelord :Läsförståelse; undervisningsmodeller; Reciprocal Teaching; Questioning the Author; Concept-Oriented Reading Instruction; Transactional Strategies Instruction.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att granska och analysera forskning kring hur lärare kan tillämpa modellerna RT, TSI, CORI och QtA i läsförståelseundervisning för att utveckla elevers läsförståelse. Studien är riktad mot elever i årskurs 2 och 3. LÄS MER

 4. 4. Hur gör ni? - En jämförelsestudie av två skolor kring tillgängliga lärmiljöer

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sophie Rogver; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; Kartläggning; Tillgänglig lärmiljö; Tilläggsbelopp;

  Sammanfattning : Skollagen är tydlig i sitt budskap, att det inte ska spela någon roll om du har en dokumenterad diagnos eller inte, som elev har du rätt att få extra anpassning eller särskilt stöd så att du når kunskapskraven i skolan. Studien syftar till att ta reda på hur skolmiljön är utformad på två skolor för att vara en tillgänglig lärmiljö för alla elever, vidare syftar studien till att ta reda på hur ansvaret för att kartlägga behovet av extra anpassningar och särskilt stöd är fördelat. LÄS MER

 5. 5. Kundresa : Integration mellan företagsägda kontaktpunkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Julia Vesterlund; [2017]
  Nyckelord :customer journey; company owned touchpoints; information; streamlining; kundresa; företagsägda kontaktpunkter; information; effektivisering;

  Sammanfattning : Företag tenderar att leverera meningsfulla kundupplevelser genom användning av kundresor. En kundresa föreställer ett händelseförlopp som innefattar kundens hela livscykel, från förköpsfas till efterköpsfas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Tydliga budskap.

Din email-adress: