Sökning: "Uddeholm"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Uddeholm.

 1. 1. Djupkylningens inverkan på struktur och egenskaper för stålsorterna SS716 och Flap-X

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Karl Myrsell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom stålbranschen blir allt hårdare och för att stanna i toppsegmentet krävs innovation och ständiga förbättringar. Då höglegerade stål såsom rostfria stål kyls till rumstemperatur passeras inte temperaturen för fullständig martensitbildning. LÄS MER

 2. 2. The Influence of Placement and Sintering Time of the Steel Ladle Filler-sand

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Rana Tajik; Carl Holke; Johanna Nugin; [2018]
  Nyckelord :Filler-sand; Sintering time; Filler-sand placement; Filler-sand coverage; Strirring; Ladle free open; Skivtärningssand; sintringstid; sandplacering; spontan-öppning;

  Sammanfattning : The filler-sand is a barrier between the slide gate system and the liquid metal in the steel ladle. During the casting process, the sintered sand should brake due to the ferrostatic pressure from the molten metal to initiate the teaming. This procedure is called a spontaneous opening in the casting context. LÄS MER

 3. 3. Alternative welding methods for nitrogen alloyed steel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Anders Bertilsson; [2017]
  Nyckelord :Nitrogen alloyed tool steel; Uddeholm Vanax SuperClean; solid-state welding; direct-drive friction welding; friction stir welding; microstructure; Vickers microhardness testing; retained austenite measurement by X-ray diffraction; Kvävelegerat verktygsstål; Uddeholm Vanax SuperClean; trycksvetsning; friktionssvetsning; friktionsomrörningssvetsning; mikrostruktur; Vickers mikrohårdhetsmätning; restaustenitmätning med röntgendiffraktion;

  Sammanfattning : This project explores the feasibility of the solid-state welding method direct-drive friction welding to be used as a joining method for the nitrogen alloyed steel Uddeholm Vanax SuperClean, produced via processes based on powder metallurgy. Vanax SuperClean cannot be welded using fusion welding methods where the base material melts, due to nitrogen escaping the material, resulting in inferior quality welds. LÄS MER

 4. 4. ”Folk skriver inte som folk utan på sitt egna snöflinge unika sätt” : En kvantitativ studie om hur medarbetare inom ett industriföretag upplever internkommunikation via intranätet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Emma Olausson; Jenny Fridberg; [2017]
  Nyckelord :Intranät; internkommunikation; medarbetare; mediumteori; push-pull; intranät 2.0;

  Sammanfattning : Intranät skapar frihet inom en organisation då tid och rum inte påverkar distributionen av information. Men intranätet ställer krav på medarbetaren som själv måste förse sig med information som är relevant för sitt arbete. LÄS MER

 5. 5. Extremvärdesanalys (SEV) av högkvalitativt verktygsstål : Uppskattning av maximal inneslutningsstorlek i pulverstål

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emil Pernefur; [2017]
  Nyckelord :Material science; Inclusions; Metallurgy; Tool steel; Powder steel; Extreme values analysis; SEV; Ultrasonic fatigue; VHCF; SS 11 11 16; Light-optical microscope; Scanning electron microscope; Materialteknik; Inneslutningar; Metallurgi; Verktygsstål; Pulverstål; Extremvärdesanalys; Ultraljudsutmattning; SS 11 11 16; Ljusoptiskt mikroskop; Svepelektronmikroskop;

  Sammanfattning : This work were requested by Uddeholms AB. Uddeholm is the worldś leading manufacturer of high performance tool steel for industrial tools. The company exists worldwide and is present in over 100 countries. One of the company’s main production processes is manufacturing powder steels with extremely high quality. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Uddeholm.

Din email-adress: