Sökning: "Ulleråker"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Ulleråker.

 1. 1. Stadsplanering för en åldrande befolkning : En fallstudie av Ulleråkersprojektet i Uppsala

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elin Elfström; [2017]
  Nyckelord :ageing population; urban planning; elderly-friendly planning; age-friendly cities; elderly perspective; WHO global network for age-friendly cities and communities; åldrande befolkning; stadsplanering; äldrevänlig planering; äldreperspektiv; WHO:s globala nätverk för åldersvänliga städer och samhällen;

  Sammanfattning : Äldreperspektivet i stadsplaneringen är ett nästintill outforskat område i Sverige. Samtidigt står vi i Sverige, precis som i många andra länder, inför stora demografiska utmaningar kopplade till den snabbt åldrande befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Park på hög nivå : ett gestaltningsförslag för en takpark i Ulleråker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Ridderstolpe; [2017]
  Nyckelord :bjälklag; gestaltning; gröna tak; takpark;

  Sammanfattning : Världen går mot att bli allt mer urban och det i kombination med dagens förtätningsideal ställer krav på att städer planeras och utformas på ett sådant sätt så att de blir både trivsamma och hållbara. Förtätning framhålls ofta som en hållbar planeringsstrategi, men i den ligger också flera utmaningar och det är av betydelse att förtätningen sker på ett effektivt och eftertänksamt sätt. LÄS MER

 3. 3. Hållbara energilösningar för Ulleråker : En studie om integrering av hållbara energilösningar för värmeenergibehovet av stadsdelens planerade nybyggnation

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Isabelle Hajek; Lina Bergström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsala kommun planerar för en ny stadsdel i Ulleråker som ligger söder om Uppsalas stadskärna. Den nya stadsdelen ska utformas med hållbarhet i fokus och ska främja god bebyggelse, sköna naturupplevelser och miljövänliga transportmedel, samtidigt som de måste värna om den underliggande Uppsalaåsen som är kommunens huvudsakliga dricksvattentäkt. LÄS MER

 4. 4. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

 5. 5. En studie av Lundellska skolan : energikartläggning, energieffektivisering och dimensionering av solcellsanläggning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Sophia Appelstål; Wilma Falk; Anton Gustafsson; Lovisa Gustafsson; Niklas Hedlund; Tobias Klockare; Simon Nordén; Johan Skrealid; Cristina Stoltz; [2017]
  Nyckelord :totalmetodiken; fotovoltaiska system; Simulink; PVsyst; Green Building Certifikat; styr- och reglersystem; energibesparing;

  Sammanfattning : Lundellska skolan Skrapan is an upper secondary school located in the Ulleråaker district in Uppsala, Sweden. The building was completed in 1986 and houses approximately 1150 students and a staff of 148 members. Obtained by Skolfastigheter AB by the end of the year of 2016, the company initiated a planning phase for a renovation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ulleråker.

Din email-adress: