Sökning: "Ulrika"

Visar resultat 1 - 5 av 1370 uppsatser innehållade ordet Ulrika.

 1. 1. En pappa kan göra allt utom att amma – Specialistsjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd till pappor på BVC

  Magister-uppsats,

  Författare :Katja Loguin; Ulrika Johansson; [2018-03-01]
  Nyckelord :CHC- nurse; empowerment; family centered care; fathers; parenthood; self-efficacy; support; BHV-sjuksköterska; empowerment; amiljecentrerad omvårdnad; föräldraskap; pappor; self-efficacy; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen ska Barnhälsovården (BHV) erbjuda föräldrastöd och skapa förutsättningar för ökad delaktighet i föräldraskapet för alla föräldrar. Forskning visar att pappor kan uppleva svårigheter i sin föräldraroll, känna sig exkluderade i kontakten med BHV och inte känna sig bemötta som en lika viktig förälder som mamman. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga BPSD-symtom - Betydelsen av ett personcentrerat arbetssätt inom vården av personer med demenssjukdom utifrån ett ledarperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Martin Agrér; Ulrika Borgman Magnusson; [2018-02-22]
  Nyckelord :Personcentrerat arbetssätt; teamarbete; helhetssyn; arbetsmiljö; utbildning; utveckling;

  Sammanfattning : Background: Since the late 1990s, working through the concept of person-centered care has beenseen as an improvement in quality of care. Many studies have been conducted on the subject, andperson-centered care has also been introduced as a way of working in some places. Going from taskorientedcare to person-centered care is a paradigm shift. LÄS MER

 3. 3. Ett nytt kapitel- Lärares tankar om och reflektioner av digitalt och traditionellt läsande i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Malmström; Ulrika Stigson; [2018]
  Nyckelord :digitala medier; literacy; läsning; new literacies; traditionella medier;

  Sammanfattning : Malmström Amanda och Stigson Ulrika (2017). Ett nytt kapitel - lärares tankar om och reflektioner av digitalt- och traditionellt läsande i svenskundervisningen. A new chapter - teachers’ thoughts on and reflections of digital and traditional reading in the Swedish classroom. Malmö Högskola. LÄS MER

 4. 4. Implementering av programmering i matematik åk 7-9 : En litteraturstudie om tre olika programmeringsspråks lämplighet i olika matematikområden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ulrika Balla; [2018]
  Nyckelord :Matematik; programmering; högstadiet; utbildning; Scratch; Python; VBA; Microsoft Excel;

  Sammanfattning : Hösten 2018 inrättas det en ny version av läroplanen från 2011 med mer fokus på programmering. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa forskningslitteraturens resultat om olika programmeringsspråks lämplighet för högstadiets matematikundervisning, samt lämpliga matematikområden. LÄS MER

 5. 5. Högpresterande elevers uppfattning av sitt lärande under sin högstadietid

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning; Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning

  Författare :Kragner Ulrika; Nordgren Annika; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ulrika.

Din email-adress: