Sökning: "Undersökningens genomförande kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Undersökningens genomförande kvalitativ.

 1. 1. Doroteas kamp mot sammanläggningen 1961–1973 : En fallstudie av Doroteas kamp mot kommunblocksreformen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Cecilia Mtuya; [2017]
  Nyckelord :municipal block reform; kommunblocksreform; kommunsammanläggning; dorotea kommun;

  Sammanfattning : The Swedish government has initiated two municipal reforms in Sweden. During 1952 named “Storkommunsreformen” and during 1962 – 1974 named “Kommunblocksreformen”. Some of municipalities clearly resisted, especialy against municipality reform (Kommunblocksreformen) of 1962-1974. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av information om laxering inför datortomografi av tjocktarmen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Johanna Stengård; Madeleine Granholm; [2015]
  Nyckelord :CT colonography; purgation; bowel preparation; patient experiences; information; DT-kolografi; laxering; tarmförberedelser; patientupplevelser; information;

  Sammanfattning : Datortomografiundersökning av tjocktarmen har blivit en vanlig undersökning som utförs på röntgenavdelningar. Inför denna undersökning krävs förberedelser i form av laxering och födorestriktioner. LÄS MER

 3. 3. En datoriserande reform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristofer Pennegård; [2013]
  Nyckelord :en dator per elev; gymnasieskola; intervjuanalys; skolutveckling;

  Sammanfattning : Jag har i detta arbete försökt belysa några uppfattningar ledning, personal och elever på en skola har rörande en reform där en gymnasieskola går från ett begränsat antal datorer till en dator per elev. Skolan i fråga befann sig vid undersökningens genomförande i reformens första skede, vilket innebar att det endast var en tredjedel av eleverna som dittills fått sina datorer. LÄS MER

 4. 4. Barn dokumenterar med surfplatta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Josefin Hed; [2013]
  Nyckelord :Förskola; iPad; pedagogisk dokumentation; bildskapande; barn 3-5 år;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att utveckla kunskap om hur förskolebarn kan göras delaktiga i den pedagogiska dokumentationen av en bildskapande aktivitet med hjälp av en surfplatta, i detta fall en iPad. I första hand undersöks barns perspektiv på vad som sker när de dokumenterar varandras bildskapande i aktiviteten, men även pedagogers perspektiv undersöks. LÄS MER

 5. 5. Vi kan och vill utvecklas : en undersökning om parkarbetares dagliga arbete inom en kommunal teknikförvaltning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Peter Södergren; [2012]
  Nyckelord :Parkarbetare; servicearbete; KASAM; deltagarorienterande metoder; kvalitativ analys; arbetsplatsutveckling;

  Sammanfattning : Kommunala parkarbetare är en ”tyst” yrkesgrupp vars arbetssituation och framtida utvecklingsmöjligheter sällan uppmärksammas eller diskuteras i kommunala arbetsgivarsammanhang. Det finns ett brett forskningsfält som intresserar sig för arbetsförhållanden inom serviceyrken som i olika hög utsträckning kan jämföras med parkarbetaryrket. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Undersökningens genomförande kvalitativ.

Din email-adress: