Sökning: "Undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 6540 uppsatser innehållade ordet Undervisning.

 1. 1. "Allt vi gör är lite fejk känns det som…" : En kvalitativ intervjustudie med nio högstadieelever kring friluftslivsundervisning och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kim Dollevoet; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur friluftslivsundervisningen och bedömningen av kunskaper inom friluftsliv ser ut på en högstadieskola.- Vad är elevernas uppfattningar av friluftsundervisningen under högstadiet?- Vad är elevernas uppfattningar av bedömningen av friluftslivsundervisningen på högstadiet?MetodStudien består av tre kvalitativa gruppintervjuer med totalt nio högstadieelever, tre elever från åk 8 och sex stycken elever från årskurs 9. LÄS MER

 2. 2. Språket är nyckeln! : En intervjustudie om språkinriktad undervisning i ämnet företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Beate Tutschku; [2017]
  Nyckelord :språkinriktad undervisning; språkutvecklande arbetssätt; litteracitet; lärares perspektiv; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att belysa företagsekonomilärares uppfattning om språkinriktad undervisning. Studien genomförs i form av kvalitativa intervjuer med sju lärare i företagsekonomi. LÄS MER

 3. 3. Relationell makt i skolan : En studie av elevers maktutövning på lärare i undervisning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Johansson; Emma Norenäs; [2017]
  Nyckelord :Foucault; Maktrelationer; Lärare; Elev;

  Sammanfattning : Läraren behöver förhålla sig till många olika aktörer, lagar och regler i sin yrkesutövning. Samtidigt ska läraren bedriva lektioner där relationen till eleverna blir viktiga. Alla relationer innehåller utövning av makt och således också relationen mellan elev och lärare i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Det mångkulturella och tvåspråkiga klassrummet. : En komparativ analysstudie av åtta vetenskapligt granskade artiklar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Per Johansson; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; Lärare; Mångkultur; Språk; Undervisning.;

  Sammanfattning : Jag ser att vårt samhälle kliver in i en era av en tydligare globalisering och ett mångkulturellt samhälle där vi behöver gå ifrån vårt monokulturalistiska synsätt och se mångkulturen som en framgång och en resurs. Att se mångkulturen som en resurs kan ibland ses som en utopi snarare än en reell framtid, vår uppgift som lärare är tydlig när det kommer till inkludering och att låta alla elever ha rätt till en jämlik skolgång. LÄS MER

 5. 5. Otydliga uppdragpå samma arenaEn kvalitativ studie om vad som ingår i uppdraget för speciallärare och specialpedagogerOtydliga uppdragpå samma arenaEn kvalitativ studie om vad som ingår i uppdraget för speciallärare och specialpedagogerOty

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Tevell; Nelly Hagetoft; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyftet: Syftet med studien var att undersöka vad som ingick i uppdragen för speciallärare med inriktning språk-, skriv-, och läsutveckling och specialpedagoger. Frågeställningar i studien var: Vad innehåller uppdragen? Vilka likheter och skillnader finns? I vilken mån framträder ett relationellt perspektiv i speciallärarnas och specialpedagogernas utsagor?Teori: Teoretiska utgångspunkter i studien var professionaliseringsteorin och systemteorin. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Undervisning.

Din email-adress: