Sökning: "Undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 7118 uppsatser innehållade ordet Undervisning.

 1. 1. Tidig algebraundervisning : En studie om vilka matematiska utmaningar lärare möter itidig algebraundervisning och hur de bemöter dessautmaningar i sin undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johan Hammerin; [2017]
  Nyckelord :tidig algebraundervisning; likhetstecknet; bokstävernas roller; uttryck; mönster; kognitiv nivå;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka matematiska utmaningar lärare möter i tidig algebraundervisning och hur lärare möter dessa utmaningar i sin undervisning. För att kunna besvara studiens frågeställningar har observationer och intervjuer genomförts. LÄS MER

 2. 2. Tidig algebraundervisning : En studie om vilka matematiska utmaningar lärare möter itidig algebraundervisning och hur de bemöter dessautmaningar i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johan Hammerin; [2017]
  Nyckelord :tidig algebraundervisning; likhetstecknet; bokstävernas roller; uttryck; mönster; kognitiv nivå;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka matematiska utmaningarlärare möter i tidig algebraundervisning och hur lärare möter dessa utmaningar i sinundervisning. För att kunna besvara studiens frågeställningar har observationer ochintervjuer genomförts. LÄS MER

 3. 3. Läskunnighet är nyckeln som ska ge tillträdde till all annan kunskap : En kvalitativ studie om hur svensklärare undervisar i läsförståelse och lässtrategier.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Liridona Xhemaili; Floriana Mavraj; [2017]
  Nyckelord :Läsförståelse; lässtrategier; undervisning; Läslyftet; stödstrukturer;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi utifrån ett lärarperspektiv läsförståelseundervisningen på två kommunala grundskolor, i södra Sverige. Studiens fokus ligger vid att undersöka om och hur lässtrategier tillämpas i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Övergång : Grundskola i Trollbäcken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sara Davin Omar; [2017]
  Nyckelord :Grundskola; landskap; varierande undervisning; Tyresö; Trollbäcken;

  Sammanfattning : This bachelor's project in architecture constitute of a proposal for a new elementary school in Trollbäcken, a calm villa suburb in southern Stockholm.  The gradation in the landscape between different types of scales and spacialities dominates the image of the site and has been one of the main themes when it comes to designing the buildings. LÄS MER

 5. 5. "Allt vi gör är lite fejk känns det som…" : En kvalitativ intervjustudie med nio högstadieelever kring friluftslivsundervisning och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kim Dollevoet; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur friluftslivsundervisningen och bedömningen av kunskaper inom friluftsliv ser ut på en högstadieskola.- Vad är elevernas uppfattningar av friluftsundervisningen under högstadiet?- Vad är elevernas uppfattningar av bedömningen av friluftslivsundervisningen på högstadiet?MetodStudien består av tre kvalitativa gruppintervjuer med totalt nio högstadieelever, tre elever från åk 8 och sex stycken elever från årskurs 9. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Undervisning.

Din email-adress: