Sökning: "Undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 7281 uppsatser innehållade ordet Undervisning.

 1. 1. Lärares frågor i matematikklassrummet

  Master-uppsats,

  Författare :Christina Skodras; [2017-09-20]
  Nyckelord :Frågor; Matematikdiskussion; Matematisering; Serier; sammanlänkade uppgifter; Contexts for learning mathematics; Socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fyra lärares bidrag i helklassinteraktion för att ta reda på vilka möjligheter till matematiserande som skapas av de frågor läraren ställer när de undervisar i matematik.Studien har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt där samverkan mellan det sociala och psykologiska perspektivet har en central roll i hur lärares frågor och svar hanteras i analysen. LÄS MER

 2. 2. ”Ursäkta vad betyder fråga?” Formbaserad sfi-undervisning för vuxna med kort eller ingen utbildningsbakgrund

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Nina Begovic Jönsson; [2017-09-05]
  Nyckelord :kort utbildningsbakgrund; grundläggande litteracitet; muntlig undervisning; formbaserad språkundervisning; COLT-schema; ekologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie har en kommunikationsetnografisk ansats med samtalsanalytiska inslag, med syftet att beskriva den interaktionspraxis som förekommer vid klassrumsinteraktion i undervisningen av vuxna andraspråksinlärare med ingen eller kort utbildningsbakgrund. Utifrån ett ekologiskt perspektiv på språk och lärande undersöker denna studie de lektionsaktiviteter som förekommer i undervisningen och den språkanvändning som dessa ger möjligheter till. LÄS MER

 3. 3. Blended learning vid lärares professionella lärande

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Malin Nilsson; [2017-09-04]
  Nyckelord :blended learning; lärares professionella lärande; praktikgemenskaper; communities of practice;

  Sammanfattning : Teachers need professional learning opportunities to improve school results. To have impact for all students, all teachers need to participate. However, there is currently an acknowledged lack of organized professional learning for teachers (Skolverket, 2013).Technology creates new possibilities. LÄS MER

 4. 4. Säg det med video Videobedömning i språkkurser

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Peter Zier; [2017-09-04]
  Nyckelord :Video; audiovisuell; bedömning; vuxenutbildning; skärminspelning; nätbaserat; multimodalitet; språkinlärning; kommunikation; lärande;

  Sammanfattning : This study highlights how the method audiovisual assessment is experienced by both teachers and students in three language courses at the municipal adult education in Kristianstad. The study also describes how the method can enrich teaching and learning as well as contribute to communicative clarity. LÄS MER

 5. 5. Programmering som ett verktyg för lärande - Lärares uppfattningar om programmeringens bidrag till andra ämnen

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anders Gerestrand; [2017-08-29]
  Nyckelord :Programmering; datalogiskt tänkande; transfer; procedural retorik skola; IKT; lärande; lärare; digitala verktyg; fokusgrupp; intervju; enkät;

  Sammanfattning : The National Agency for Education has been commissioned bythe government to introduce programming at school, especially inmathematics education. Papert (1984) has described programmingas a thinking tool. He had a wider vision than just applying it tothe mathematics education, although much of his research was inmathematics. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Undervisning.

Din email-adress: