Sökning: "Unemployed"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade ordet Unemployed.

 1. 1. "Vi ska bli arbetslösa och kunna lägga ner kvinnojourerna" : En kvalitativ studie med anställda på kvinnojourer om deras upplevelser av arbetet med våldsutsatta kvinnorpå lång sikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kajsa Victorson; Johan Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Socialt arbete; kvinnojour; samverkan; långsiktigt arbete; metoder och arbetssätt;

  Sammanfattning : The aim with this study is to investigate through interviews, how the cooperation between women’s shelter and other participants and which methods and work methods are used in the long-term work of helping abused women. It’s the state and municipalities responsibility to meet the needs of the victims of violence with support and protection. LÄS MER

 2. 2. För kung och fosterland? : En studie av invandrares incitament att söka sig till det militära

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Banck; [2018]
  Nyckelord :Försvarsmakten; krigsvetenskap; personalförsörjning; incitament; Battistelli; militärsocio-logi; integration; arbetslöshet; sysselsättning; drivkrafter; paleomodern; postmodern; modern;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces aim to reflect Swedish society, including its ethnical composition. Despite these ambitions and the fact that non-native Swedes are overrepresented among unemployed Swedes, recruitment is over all slow. LÄS MER

 3. 3. Welfare Attitudes, Political Trust and Its Determinants in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Seong Ho Lee; [2018]
  Nyckelord :welfare attitude; welfare state; political trust; European Social Survey; Korea; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Korea is characterized by the state's low responsibility for welfare provision and low political trust, while Sweden exemplifies a welfare state with universal welfare provision and high political trust. These characteristics in Sweden arouse interest in the question of whether political trust is causally linked to welfare attitudes and what factors influence political trust. LÄS MER

 4. 4. Vem är mannen som slår? : En totalundersökning av alla fällande domar när det gäller grov kvinnofridskränkning under 2016.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Richard Sollenby; Jens Sohlberg; [2018]
  Nyckelord :grov kvinnofridskränkning; våld i nära relationer; mannens förklaringsmodeller; könsbias; domstol; könsmaktsordning; rättssociologi;

  Sammanfattning : The aim in the following essay is to describe the characteristics of the man behind verdicts regarding interpersonal violence (IPV). Which explanations does he have for the violence he has used and how does his life circumstances look like? Furthermore, is there gender bias in the justice system: do the gender of the professionals in court affect the verdict or the size of the damages?  The essay is a quantitative study written with positivistic elements and from a perspective of gender order and legal sociology. LÄS MER

 5. 5. OFFENDER PROFILING: A STUDY OF VIOLENT OFFENDERS IN SWEDEN.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fannar Kristmannsson; [2018]
  Nyckelord :Cluster analysis; Murder; Manslaughter; Offender profiling; Violent offenders;

  Sammanfattning : Criminal profiling methods have been shown to be useful in predicting offender characteristics based on crime-scene and victim characteristics. However, a limited amount of studies within this field have been conducted in a Swedish cohort. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Unemployed.

Din email-adress: