Sökning: "University students."

Visar resultat 1 - 5 av 1629 uppsatser innehållade orden University students..

 1. 1. ”Jag vill ju göra det här för min framtid, men samtidigt vill jag att det ska gå bra för organisationen” HRM-strategier för att utveckla deltidsanställda studenters organisationsengagemang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alexandra Hultberg; Charlotta Nornemark; [2018-01-18]
  Nyckelord :organizational commitment; students; part-time employment; HRM strategies;

  Sammanfattning : An increasingly globalized and competitive world, forces organizations to develop strategiesand methods to streamline operations with the ambition to generate higher profitability. In thisongoing process, the HR function is vital. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av rekryteringsannons för ansökningsbenägenhet - En studie av de faktorer som avgör ansökningsbenägenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Eriksson; Michelle Häglund Nilsen; [2018-01-18]
  Nyckelord :Recruitment Advertisment; Self-esteem; Personality; Depression; Stress; Age Differences;

  Sammanfattning : This survey aims to study whether self-esteem, personality, life satisfaction,depression and stress affect the tendency of applying for a given service. This wasinvestigated in an experimental design through two fictional recruitmentadvertisments with different degrees of challenging formulation regarding thepersonal profile in the requirement specification. LÄS MER

 3. 3. Självförtroende, ångestbenägenhet, motivationsklimat bland studenter på Lunds universitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christoffer Hahn; Joakim Möller; [2018]
  Nyckelord :self-efficacy; ångest; motivationsklimat; studenter; universitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate the relationship between self-efficacy, trait anxiety and motivational climate when it comes to students at Lund University (n=121). A quantitative survey was performed online with General Self-Efficacy Scale (GSE), State Trait Anxiety Inventory (STAI) and Motivational Climate at Work Questionnaire (MCWQ) as the measuring instruments. LÄS MER

 4. 4. Lite störigt när någonting är ’ogooglingsbart’ : Civilingenjörsstudenters informationssökningsbeteende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emil Svensson; [2018]
  Nyckelord :Informationssökningsbeteende; civilingenjörsstudenter; informationssökning; ingenjörer; Allen Foster; Christine Urquhart; ”En icke-linjär modell för informationssökning”;

  Sammanfattning : This bachelor's thesis examines the information-seeking behavior of Swedish engineering students. In comparison with research conducted on professional engineers there is little known about engineering students. The previous research is limited in providing an in-depth understanding of the information-seeking behavior of engineering students. LÄS MER

 5. 5. Oro inför arbetslivet hos sistaårsstudenter på universitetet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Karltorp; Elin Fröjd; [2018]
  Nyckelord :generell self-efficacy; egenskapsångest; framtidsoro; arbetslivserfarenhet; student; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ångest och oro hos unga vuxna är idag ett aktuellt ämne. I denna studie undersöktes universitetsstuderande sistaårsstudenters oro inför sitt inträde på arbetsmarknaden och om denna oro kan bero på generell self-efficacy, egenskapsångest och/eller branschrelaterad arbetslivserfarenhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet University students..

Din email-adress: