Sökning: "Upper"

Visar resultat 1 - 5 av 2237 uppsatser innehållade ordet Upper.

 1. 1. Students' Perspectives on School-related Stress and the Role of the Student Health Services

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Josephine Jerreholt; Zoe Chaparro Martinez; [2017]
  Nyckelord :School-related stress; stress-related effects; youths subjectivity; upper secondary school; Skolrelaterad stress; stressrelaterade effekter; ungdomars perspektiv; gymnasiet;

  Sammanfattning : This study explored the view of a small-scale group of upper secondary school seniors on school-related stress during their last school year in comparison to previous years. A qualitative research method was used and five students partook in semi-structured interviews with open-end questions. LÄS MER

 2. 2. Printing Prosthetics : Designing an additive manufactured arm for developing countries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mikael Carlström; Hampus Wargsjö; [2017]
  Nyckelord :3D printing; Additive manufacturing; Prostheses; Prosthetic arm; Developing countries; Nairobi; Kenya; Industrial design engineering; 3D Printing; Additiv Tillverkning; Proteser; Armprotes; Utvecklingsländer; Nairobi; Kenya; Teknisk design;

  Sammanfattning : De traditionella armproteser som tillverkas i utvecklingsländer står inför stora problem i att leverera patienter med lämpliga hjälpmedel. Processen är inte bara tidskrävande eftersom varje enhet måste anpassas för varje enskild användare men vissa komponenter kan inte produceras lokalt vilket driver upp priset ytterligare. LÄS MER

 3. 3. Var finns universum? : En kvalitativ intervjustudie kring hur gymnasielärare i fysik ser på astronomi i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Frida Tingåker; [2017]
  Nyckelord :Fysikdidaktik; Gymnasieskolan; Intervjustudie; Astronomi;

  Sammanfattning : Studier visar att Sveriges elever tycker att fysik är tråkigt, irrelevant och man förstår inte användningen för den. Samtidigt visar undersökningar att astronomi av elever ses som synnerligen intressant. LÄS MER

 4. 4. Why is religious education so difficult to teach? : A textual study of the researchers and the Swedish schools inspectorates’ perspectives on religious education in Sweden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hollie Muir; [2017]
  Nyckelord :Religious education; upper secondary school; attitudes; teachers competence; outlooks on life; curriculum theory; content analysis; the Swedish schools inspectorate; researchers; curriculum; Religionsundervisning; gymnasieskola; attityder; kritik; lärarkompetens; livsåskådningar; läroplansteori; Skolinspektionen; Skolverket;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to examine and discuss the attitudes presented from different players involved in the development of religious education (RE) for upper secondary school in Sweden, and see if and what solutions are presented for solving these problems. A qualitative content analysis was used in order to investigate the different players, the Swedish schools inspectorate and the different researchers involved in the development of RE,attitudes and criticism towards religious education in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Hur det är att läsa svenska som andraspråk på gymnasieskolan : En kvantitativ studie om andraspråkselevers erfarenheter och upplevelser av sin inlärning av det svenska språket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Louise Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Swedish as a second language acquisition; swedish; second language learners; experiences; attitudes; motivation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the different experiences and perceptions that second language learners in the Swedish upper secondary school have of the Swedish langague and swedish as a second language. The purpose is also to examine differences and relations between second language learners´ attitudes and some background factors that may influence their attitudes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Upper.

Din email-adress: