Sökning: "Upper"

Visar resultat 1 - 5 av 2313 uppsatser innehållade ordet Upper.

 1. 1. PARTICIPATION IN MUNICIPAL ADULT EDUCATION IN SWEDEN Why and How is the Second Chance Taken?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Yukiko Take; [2017-04-10]
  Nyckelord :Life history; adult education; participation; Bounded Agency Model; capability;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to explore and describe how and why adults who have not fulfilled the current upper secondary education level become adult students in Swedish upper secondary municipal education, Komvux. Under this aim, there are two research questions: 1) why and how the adults decide to study in Komvux and 2) if they experience any barriers to participate in Komvux, if so how they overcome them. LÄS MER

 2. 2. Som en brygga över kulturer helt enkelt : Lärares förhållningssätt till icke västerländsk litteratur i gymnasieskolans svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Filip Elmersson; [2017]
  Nyckelord :Non western literature; Globalization; Canon; Multicultural; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how four different upper secondary school teachers of Swedish relate to the global perspective and today’s multiculturalism when they do their teaching, and to examine how teachers reason and reflect concerning the use in Swedish teaching of literature written from a non-western perspective. To achieve the aim I have used a qualitative method, interviewing four Swedish teachers from two upper secondary schools. LÄS MER

 3. 3. Socialt entreprenörskap och entreprenöriellt lärande : Hållbara förhållningssätt för skolan; och för framtiden - Elevers erfarenheter utifrån ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anette Onn; [2017]
  Nyckelord :Entrepreneurial learning; Inclusion; Relational perspective; Special Needs Education; Social entrepreneurship; Entreprenöriellt lärande; Inkludering; Relationellt perspektiv; Socialt entreprenörskap; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate pupils’ experiences of social entrepreneurship and entrepreneurial learning in upper secondary school, from a relational Special Needs Educational perspective. How pupils’ in difficulties are affected, and benefit from social entrepreneurship and entrepreneurial learning is of particular interest as well as how these approaches can be related to inclusive education. LÄS MER

 4. 4. Språk, utveckling och språkutveckling: En kartläggning av fenomenet i en pedagogisk kontext

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Johanna Mufic; [2017]
  Nyckelord :Diffraktion; Naturkunskap; Posthumanism; Språkdidaktik; Vardagsspråk; Ämnesspråk; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore and map the pedagogical concept of language development from a post-humanistic theoretical framework. Since plenty of studies focus on this concept from a second language standpoint, the current pro-ject intends to scrutinize language development from a broader perspective. LÄS MER

 5. 5. Säger en bild mer än tusen ord? : Multimodalitet och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Domander; [2017]
  Nyckelord :Svenskämnet; Styrdokument; Sociosemiotik; Bedömningskultur; Nya medier;

  Sammanfattning : The study examines how multimodal texts in the Swedish subject in the upper secondary school is assessed. The first two issues investigates through a hermeneutical text interpretation how multimodal texts are described in policy documents and how they are reflected in the assessment base. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Upper.

Din email-adress: