Sökning: "Uppsats om spanien"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Uppsats om spanien.

 1. 1. Intressentinkludering i hållbarhetsredovisning : En utvärderande jämförelse av ett utvecklat land och ett utvecklingsland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :vilhelm skoglund; [2017]
  Nyckelord :hållbarhetsredovisning; transparens; intressenter; intressentinkludering; intressentkartläggning; intressentengagemang;

  Sammanfattning : Under senare tid har allt fler företag börjat hållbarhetsredovisa, vilket innebär att de på årlig basis sammanställer och kommunicerar information om miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av sin verksamhet. Hållbarhetsredovisning kan stötta hållbar utveckling på två huvudsakliga sätt. LÄS MER

 2. 2. Migration - ett existentiellt hot mot staten? : En studie av hotbildskonstruktionen av ämnet migration inom tre europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anna Olausson; [2017]
  Nyckelord :migration; hotbildskonstruktion; identitet; säkerhet; Europeiska unionen; diskursanalys;

  Sammanfattning : Vad som inom en nation ses som ett existentiellt hot mot staten varierar beroende på vilken nation som studeras. Följande uppsats ämnar att genom en diskursanalys studera hur ämnet migration konstrueras till ett hot mot staten och dess grundläggande värden och värderingar, samt hur detta återspeglar sig i nationens politiska ställningstagande på europeisk nivå. LÄS MER

 3. 3. Spanska fönstret - En skattelucka eller bluff?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Lindblom; [2016]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; spanska fönstret; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att diskutera och analysera huruvida fenomenet ”spanska fönstret” utgör en skattelucka som möjliggör undkommande av kapitalvinstbeskattning vid en flytt från Sverige till Spanien. Detta har utretts mot bakgrund av ett skattenomadstillstånd och skatteavtalet mellan Sverige och Spanien. LÄS MER

 4. 4. It’s not all Sun and Bullfighting A visual analysis of how Spain is portrayed in Spanish course books in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Beatriz Navarro Morales; Desireé Ibernón Häll; [2015-09-03]
  Nyckelord :Kultur; Spanska; Läroböcker; Stereotyper; Visuell analys; Culture; Spanish textbooks; Stereotypes; Visual analysis;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras hur spaniens kultur framställs visuellt i läroböker i spanska som modernt språk och försök att framhäva eventuella stereotyper. Enligt Skolverkets ämnesplan för moderna språk i gymnasieskolan ska eleven kunna utveckla “förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används” (Skolverket (b), 2011), med andra ord, kunskap om kulturen och länder där målspråket talas. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor i bolagsstyrelser : En studie om styrelser, valberedningar och börsvärden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Bolin; Michaela Birgersson; [2015]
  Nyckelord :corporate governance; female board directors; firm value; nomination committees; bolagsstyrning; kvinnliga styrelseledamöter; börsvärde; valberedningar;

  Sammanfattning : Kvinnor är underrepresenterade i svenska bolagsstyrelser i förhållande till EUkommissionens rekommendation på 40 %. År 2016 kommer regeringen att föreslå en lag om kvotering om representationen av kvinnor i bolagsstyrelser vid denna tidpunkt inte är minst 40 %. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Uppsats om spanien.

Din email-adress: