Sökning: "Uppsats realism"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Uppsats realism.

 1. 1. SPRÅKET I FYRA JAPANSKA POLITISKA PARTIERS MANIFEST. Konformism eller vilja till förändring?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jakob Ranglin Grissler; [2017-01-23]
  Nyckelord :japanska; Japan; politik; manifest; ideologi; lexikalanalys; Komeito; LDP; DP; JKP; lingvistik; konformism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att se om, och i så fall hur, konformitet präglarjapanska politiska partier. Det gjordes genom att lingvistiskt analysera fyrapolitiska partiers manifest för att undersöka huruvida de skiljer sig ideologisktoch om det finns en likhet som tyder på konformism. En konform bild präglar Japan i utlandet. LÄS MER

 2. 2. Samverkan inom CSR : en fallstudie genom Martin & Servera på Svenska Sojadialogen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Amanda Carlström; Anna Ramvall; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; Soja; CSR; Intressenter; Kommunikation; Foodservice; Livsmedel;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks samverkan för att nå en mer hållbar sojaproduktion. Det innebär att företag tillsammans med en NGO har valt att gå samman för att gemensamt nå en lösning på ett större komplext problem, vilket här är produktionen av soja. Samverkan kan ses som en del av företagets CSR-strategi. LÄS MER

 3. 3. Vem vill dö för en metafor? : En undersökning av religiöst språkbruk från ett feministiskt perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lina Åhlfeldt; [2017]
  Nyckelord :religious language; feminism; analogy; metaphor; realism; anti-realism; semantics; religiöst språk; feminism; analogi; metafor; realism; anti-realism; semantik;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how God-talk can be used to say something reality depicting and potentially true, and at the same time contribute to a feminist aim where women and men are equally qualified in their talk about God. A pure shift from male to female metaphors and properties applied to God is rejected. LÄS MER

 4. 4. Kan vi tro på kvalia? : En granskning av Amy Kinds underkännande av transparenstesen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Rune Wettström; [2017]
  Nyckelord :qualia; transparancy; medvetandefilosofi; kvalia; transparenstesen; transparens;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen granskar Amy Kinds argument för kvaliarealism. I artikeln från 2008, ”How to Believe in Qualia”, hävdar hon att transparenstesen utgör ett hot mot kvaliarealism. En stor del av min uppsats handlar därför om att undersöka hennes avfärdande av transparenstesen. LÄS MER

 5. 5. Möten mitt i : En intra-aktiv studie om barns tillblivelser i förskolans mångfaldiga kontext

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Moa Nilsson; [2017]
  Nyckelord :agentisk realism; förskolan; intra-aktion; kulturella tillblivelser; posthumanism;

  Sammanfattning : I denna uppsats används Karen Barads agentiska realism som utgångspunkten för ett utforskande om kulturella tillblivelser i förskolan. Syftet är att utforska och problematisera materialiteter och dess betydelse för barns intra-aktiva tillblivelser i en mångkulturell förskolekontext. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Uppsats realism.

Din email-adress: