Sökning: "Uppvärmning gymnastik"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Uppvärmning gymnastik.

 1. 1. Blir jag bedömd? : En kvalitativ undersökning om elevers uppfattning av bedömning i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Nilsson; Linda Lindahl; [2017]
  Nyckelord :bedömning; elevuppfattning; skola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka mellanstadieelevers uppfattning om bedömning i ämnet idrott och hälsa och om den överensstämmer med deras lärares uppfattning. Studien ska också undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa tolkar kursplanen. LÄS MER

 2. 2. Uppvärmningens betydelse för den upplevda prestationen : En kvantitativ tvärsnittsstudie av två olika former av fotbollsuppvärmning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Antonio Torrejón Egaña; Juma Lomani; [2017]
  Nyckelord :Fotboll; uppvärmning; Warm up; Soccer; Ungdomsfotboll; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att jämföra två olika fotbollsuppvärmningar och hur de gynnar den upplevda prestationen. Studien har utgått från följande frågeställning: Gynnas den upplevda prestationen mest av traditionell uppvärmning med tre faser eller en uppvärmningsform som innehåller smålagsspel? Metod För att besvara frågeställningen har en kvantitativ tvärsnittsstudie med hjälp av enkätundersökning använts. LÄS MER

 3. 3. Hjärtrytmsvariabilitet och quarterbackprestation : En kvantitativ undersökning av sambandet mellan mätvärdet hjärtrytmsvariabilitet och kastprecision

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emil Querat; [2017]
  Nyckelord :Amerikansk fotboll; tränarlänkamerikanskfotboll;

  Sammanfattning : Inledning Hjärtrytmsvariabilitet (HRV) är oscillationer i hjärtfrekvensen, dvs. ett mått på hur tiden mellan hjärtslagen varierar slag-för-slag. LÄS MER

 4. 4. Uppvärmningens effekt på 1RM : En utvärdering av fyra olika uppvärmningar på maxprestation vid knäböj

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Daniel Väisänen; Sebastian Tengbom; [2015]
  Nyckelord :1RM; RM; max prestation; uppvärmning; styrketräning; knäböj; maxprestation i knäböj; specifik uppvärmning; kombinerad uppvärmning; generell uppvärmning; inlärningseffekt; smithmaskin;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie var att utvärdera om det finns en skillnad mellan specifika uppvärmningar (samma övning som ska utföras fast med mindre belastning) jämfört med kombinerad generell (aerob) och specifik uppvärmning på maxprestation vid 1RM i knäböj i Smithmaskin. Studiens frågeställningar var: (1) Finns det en skillnad i prestation på 1RM vid knäböj i Smithmaskin vid kombinerad generell och kort- respektive lång specifik uppvärmning jämfört med en längre specifik uppvärmning? (2) Påverkar inlärningseffekten prestationen vid 1RM i knäböj i Smithmaskin? MetodDetta är en experimentell randomiserad crossoverstudie med ett urval på åtta män med medelåldern 24,5 ± 2,96 år och med minst 24 månaders styrketräningsvana samt vana med styrkeövningen knäböj. LÄS MER

 5. 5. Proprioceptionsträning inom fotboll : utveckling av den non-visuella sensomotoriken

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anders Hermanson; Adam Gürsoy; [2015]
  Nyckelord :Proprioception; soccer; visual feedback; non-visual feedback; Proprioception; fotboll; visuell återkoppling; non-visuell återkoppling; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med arbetet var att undersöka om fotbollsspelare kan utveckla proprioception där visuell återkoppling systematiskt tas bort vid kontroll av bollen med fötterna. Frågeställningar: – Går det att utveckla förmågan att kontrollera bollen utan visuell återkoppling under en träningsperiod om fyra veckor och 12 träningspass?  – Hur förändras en fotbollsspelares prestation (kontroll av bollen) med avseende på en förbättrad proprioception med hänsyn tagen till: tid (sekunder), hastighet (varv/minut) samt antal tillfällen spelaren tittar respektive tappar boll? Metod Totalt 20 deltagare från ett pojkelitlag valdes ut och matchades inför träningsperioden in i en interventions- och en kontrollgrupp för att säkerhetsställa att båda grupperna var likvärdiga. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Uppvärmning gymnastik.

Din email-adress: