Sökning: "Urban Ågren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Urban Ågren.

 1. 1. En plats i Paradiset : gestaltning av en naturhamn i Stockholms skärgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hedvig Lindblom Ågren; [2016]
  Nyckelord :Stockholms skärgård; naturreservat; gestaltning;

  Sammanfattning : Statusen naturreservat ger skydd åt ekologiskt och socialt betydelsefulla naturområden. Dessa platser brukar anpassas för att besökare tryggt ska kunna vistas på och utforska platserna, och få uppleva en relativt ostörd naturmiljö. LÄS MER

 2. 2. Why the whiteness in Swedish outdoor recreation? : a discourse analysis of gender and ethnicity in Swedish environmental policy and practice

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Maria (Mia) Ågren; [2016]
  Nyckelord :Gender; Ethnicity; Environment; Nature Views; Diversity; Discourse Analysis; ENGO;

  Sammanfattning : As of 2009, Swedish Outdoor Recreation is guided by public policy, pleading for everyone’s equal value and right to experience and be outdoors, regardless of gen der, age or colour (2009/10:238). Given Swedish Outdoor Recreation history of being founded upon the perspectives of a white, male middle class (Sandell, 2009), this opens up for the questions of how the goals of equality are achieved and what ideas about nature, gender and ethnicity are actually being reproduced. LÄS MER

 3. 3. Slakthusområdet : en gestaltning enligt Jane Jacobs

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hedvig Lindblom Ågren; [2014]
  Nyckelord :Jane Jacobs; Kevin Lynch; slakthusområdet; stadsplanering; Stockholm;

  Sammanfattning : Slakthusområdet i södra Stockholm står inför stora förändringar. Sten Nordin, ett borgarråd i Stockholms kommun, har gjort lösa löften till företag som IKEA och IKANO för att låta dem etablera sina varuhus, hotell och liknande i området. LÄS MER

 4. 4. En socialt hållbar stadsdel blir till : - en fallstudie om planeringen av den nya stadsdelen Kneippen syd -

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

  Författare :Axel Ågren; [2012]
  Nyckelord :Socially sustainable urban development; Kneippen syd; segregation; urban planning; community; Socialt hållbar stadsutveckling; Kneippen syd; segregation; stadsplanering; grannskap;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att analysera hur begreppet social hållbar stadsutveckling fylls med innehåll inom en lokal stadsplaneringskontext. I de södra delarna av Norrköping arbetar nu anställda vid kommunens stadsplaneringskontor med att skapa en ny stadsdel, som givits namnet Kneippen syd. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Urban Ågren.

Din email-adress: