Sökning: "Välmående"

Visar resultat 1 - 5 av 1007 uppsatser innehållade ordet Välmående.

 1. 1. Faktorer som påverkar patienters sömn under en sjukhusvistelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elsa Marie-Louise Mupenda; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sömn utgören grundläggande förutsättning för hälsa och välmående. Vid brist påsömn sänks immunförsvaret och kroppens förmåga att läka och återhämta sig försämras. Eftersom för lite sömn kan påverka hälsan, är det viktigt att ta sömnen på allvar. LÄS MER

 2. 2. Utemiljöns inverkan för patienter med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Andersson Sunesson; [2018]
  Nyckelord :Autonomy; dementia; general literature review; outdoor environment; person-centered care; quality of life; Allmän litteraturöversikt; autonomi; demenssjukdom; livskvalité; personcentrerad vård; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom innebär gradvis försämring av kognitiva funktioner. Det finns ingen botande behandling men symtom kan lindras med läkemedel och åtgärder kan bidra till förbättrad livskvalité för patienter med demenssjukdom. Problem: Demensvård bör grundas på personcentrerat förhållningssätt samt främja patienters autonomi. LÄS MER

 3. 3. Sömn och återhämtning vid skiftarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anette Lundell; Klara Holmberg Olausson; [2018]
  Nyckelord :Shift work; circadian rhythm; health; sleep disorder; shift work disorder; Skiftarbete; cirkadisk rytm; hälsa; sömnstörning; sömnstörning beroende på skiftarbete.;

  Sammanfattning : Background: Shift work is common in today’s society. About 75% of shift workers have problems regarding sleep and recovery. Research has investigated shift worker’s physical and psychological problems connected to poor sleep, sleep disorders and insomnia. LÄS MER

 4. 4. ‘‘Allt har en negativ baksida också’’ : En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors upplevelser av sociala medier och deras psykiska välmående

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Kostiainen; Jennie Wetterborg; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; unga kvinnor; upplevelser; psykiskt välmående;

  Sammanfattning : Denna studie avser att, genom semistrukturerade intervjuer med unga kvinnor, studera kvinnornas egna upplevelser av de sociala medierna Facebook och Instagram, samt hur deras användning av dessa sociala medier eventuellt påverkar deras psykiska välmående. Detta förväntas bidra till en ökad förståelse om sociala mediers inverkan på människors hälsa. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att vara mastektomerad efter cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefin Larsson; Daniella Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Bröstcancer; Mastektomi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av Sveriges vanligaste cancersjukdomar och drabbar omkring 20 kvinnor dagligen. Mastektomi är en behandlingsform för bröstcancer, vilket gör att dessa kvinnor anträffas frekvent i vården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Välmående.

Din email-adress: