Sökning: "Värde"

Visar resultat 1 - 5 av 4575 uppsatser innehållade ordet Värde.

 1. 1. Konsten att skapa värde för ett varumärke i sociala medier för både detaljister och slutkonsumenter En kvalitativ fallstudie av grossistföretaget TL Månssons AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Johansson; Isabella Månsson; [2018-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Företag och hållbarhetschefen - vilken funktion har de globala målen och Agenda 2030?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Bratic; Caroline Ferning; [2018-06-29]
  Nyckelord :Globala hållbarhetsmålen; Hållbarhetschef; Globala målen; Hållbarhetsavdelningen; Hållbar utveckling; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen står inför stora globala utmaningar. Koldioxidutsläppen förväntas öka och ekosystem och dess tjänster är hotade på grund av överexploatering till följd av mänsklig påverkan, vilket i sin tur leder till ökad fattigdom. LÄS MER

 3. 3. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER

 4. 4. Att utmana befintliga idéer med innovativa processer - En studie om consumer cleantech-företags dynamiska förmågor under uppstartens tidiga faser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Schmitz Jakobsson; Erik Stolt; [2018-06-26]
  Nyckelord :Consumer Cleantech; dynamiska förmågor; startup; smartup; konsument och hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I allt större utsträckning driver klimatförändringar globala trender som bidrar till förändring av samhällelig, miljömässig och kulturell karaktär. Effekter av globala trender är iakttagbara även på marknaden vilket driver både utbud och efterfrågan på lösningar som möjliggör mer kostnadseffektiva, användarvänliga och hållbara val i relation till dagens utbud av varor och tjänster. LÄS MER

 5. 5. Hur 3PLs kan skapa värde genom sitt tjänsteutbud - En studie som undersöker köpare av tredjepartslogistik och deras syn på värdeskapande aktiviteter inom sjötransport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Hallberg; Rickard Säterö; [2018-06-26]
  Nyckelord :Third-Party Logistics; 3PL; Outsourcing; Strategic Partnerships; Trends in Freight Forwarding; Logistics Services; Purchasing; Value-adding;

  Sammanfattning : Priset har länge varit en central del i valet av 3PL-aktör, vilket resulterat i en hårt prispressadbransch. Låg marginal har i sin tur medfört problematisering i att tillföra nya innovationer inombranschen. För att bryta denna onda cirkel måste 3PL-aktörer skapa värde till deras kunder föratt rättfärdiga ett högre pris. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Värde.

Din email-adress: